Övrigt Styrelsebeslut SKL Protokoll Skrivelser Delegationsbeslut

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 3 SEPTEMBER 2013

1

Bilaga till landstingsstyrelsen den 3 september 2013

Delegationsbeslut

 Sammanställning nr 4-13 över beslut inom division Kultur och utbildning (dnr 22-13)

 Sammanställning nr 4-13 över beslut inom division Service (dnr 83-13)

Skrivelser

 Skrivelse till näringsdepartementet om fördelningsprinciper för det regionala tillväxtanslaget (dnr 1551-13)

 Skrivelse från och svar till distriktsläkare Christer Andersson, Arvid- sjaurs vårdcentral (dnr 1295-13)

Protokoll

 Kulturberedningen 13 februari 2013 (dnr 89-13)

 Norrlandstingens regionförbund 24 maj 2013 (dnr 10-13)

 Tillväxtberedningen 10 april 2013 (dnr 213-13)

Styrelsebeslut SKL

 Rekommendation om interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor samt bidrag till stiftelse och rö- relsefolkhögskolor utanför det egna området 2014 (dnr 40-13).

 Rekommendation om gemensam enhetlig modell för preventivmedels- subvention (dnr 40-13).

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landting om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2013 (dnr 40- 13).

Övrigt

 Nominering till Programming Committe of the future Kolarctic ENI CBC Programme (dnr 1362-13)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :