Test-13 Üslü Sayılar

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 26 YGS

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST – 13

YGS – 2012 / TEST – 13 6. 2x + 1 = 6 ise

4x + 2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 25 B) 36 C) 100

D) 144 E) 288

7. 2x = 3

3y = 5

5z = 7 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre

(

2x y z

)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 14 8. 2x = 5y eşitliği veriliyor. Buna göre x y y x 4 +125 işleminin sonucu kaçtır? A) 30 B) 33 C) 36 D) 44 E) 49 9. 42012 42012 3 5 1 1 5 3 +     +   +  

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. 32x + 3 sayısı 9x + 2 sayısının kaç katıdır?

A) 1 9 B) 1 3 C) 1 D) 3 E) 9 1. ( )− + −( ) − + + 1 1 1 1 1 1 2011 2012 2013 y g s işleminin sonucu kaçtır?

A) 1

3

− B) 0 C)1

3 D) 1 E) 3

2. (x – 2)x + 1 = 1

eşitliğini sağlayan x değerler toplamı kaç-tır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

3. (x 3− )x 92− =1

eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {–3, 4} B) {2, 4} C) {–3, 2}

D) {–3, 2, 4} E) {–3, 2, 3, 4}

4. x ve y tamsayı olmak üzere 2x – 3 = 5y + 5 eşitliği veriliyor. Buna göre x ⋅ y çarpımı kaçtır?

A) –20 B) –15 C) 0 D) 15 E) 20

5. 8a ⋅ 25b çarpımı 25 basamaklı en küçük doğal sayı olduğuna göre,

a + b toplamı kaçtır?

(2)

YGS / MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST – 13

27

1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.B 11.E 12.C 13.E 14.C 15.B 16.A 17.C 18.E 19.D 20.A

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 11. 251,41,2 81,250,5 5 +4

işleminin sonucu kaçtır?

A) 4 B) 9

2 C) 5 D) 214 E) 112

12. a a= 9x−1

x

b 3= +1 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a nın b cinsinden eşiti nedir?

A) b2−1 B) b2−b C) b2−2b

D) b2+1 E) b2+b

13. 6000000000 = 6 ⋅ 10a ve 6

0,00005 b 10= ⋅ − eşitlikleri veriliyor. Buna göre a + b toplamı kaçtır?

A) 9 B) 14 C) 45 D) 49 E) 59 14. 3 x 7 2   =     ise 9 +12 6 + 8 x x

x x işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 3

2 C) 7 D) 212 E) 49

15. 3x ⋅ 5y = 0,1

3y ⋅ 5x = 2250 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x + y toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 16. 5a + b = 625! 5a – b = 624! ise b kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 17. 15x 15xx 15xx 15xx 15x 1253 3 3 3 + + + + = + + ise x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18. a, b, c ve d pozitif tamsayı olmak üzere

33a + 34b + 35c = 37d ise

d değeri en az kaçtır?

A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 E) 43

19. (0,04)m = 125m – 4 eşitliği veriliyor. Buna göre m3 kaçtır?

A) 1 5 B) 2 5 C) 3 5 D) 4 5 E) 1 20. a = 330 b = 415 c = 12510 eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a, b ve c sayılarının doğru sırala-nışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) c > a > b B) c > b > a

C) b > c > a D) a > b > c

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :