6. Sınıf Matematik Soru Bankası

31  12  Download (0)

Tam metin

(1)

QR KODU

Her testin başında; öğrencilerimizin soru

çözümlerine kolayca ulaşmalarını sağlayacak aynı zamanda optik kod olarak da kullanılabilecek QR Kodlar yerleştirildi.

Sevgili öğrenciler,

Daha çok soru yerine; nitelikli sorular, zeka geliştirici etkinlikler ve kişisel gelişim

desteği sunan, kısaca başarıyı isteyen herkesin yanında olan bu ürünü daha

yakından tanımak için bu sayfayı incelemeden geçmeyiniz!

HÜCRELENMİŞ

ADIM TESTLERİ

Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defter ürünümüzde konu anlatımı yapılan adımlara birebir uyumlu, ADIM testleri oluşturuldu.

DENEME

SINAVLARI

Ünite sonlarına, gerçek sınav deneyimi sunan sarmal yeni nesil denemeler yerleştirildi.

VİDEO

ÇÖZÜM

Kitabımızdaki tüm soruların video çözümleri, alanında uzman öğretmenlerce oluşturduğumuz ekiplerimize yaptırıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ

SORULAR

Öğrenme kavrama seviyesini ölçen sorulardan ve analiz sentez seviyesini ölçen; “Yeni Konsept Sorular” dan oluşan farklı düzeylerde testler hazırlandı.

ZİHİNSEL BECERİ

SORULARI

Ünite başlarında; zekâ gelişimine ve

akademik yeterliliğe katkıda bulunan, eğitime farklı bir bakış açısı kazandıran TUZDER destekli Zihinsel Beceri sayfaları hazırlandı.

S O R U B A N K A S I

ÖRNEKT

İR

(2)

İÇİNDEKİLER

01

. Ünite

02

. . Ünite

ADIM - 01: Üslü Sayılar

ADIM - 02: İşlem Önceliği

ADIM - 03: Dağılma Özelliği ve Ortak

Çarpan Parantezine Alma

ADIM - 04: Doğal Sayı Problemleri

ADIM - 05: Çarpanlar ve Katlar

ADIM - 06: Bölünebilme Kuralları

ADIM - 07: Asal Sayılar

ADIM - 08: Ortak Bölenler ve Ortak Katlar

ADIM - 09: Kümeler

ADIM - 10: Tam Sayılar

ADIM - 11: Kesirleri Karşılaştırma ve Sayı

Doğrusunda Gösterme

ADIM - 12: Kesirlerde Toplama ve Çıkarma

İşlemi

ADIM - 13: Kesirlerde Çarpma İşlemi

ADIM - 14: Kesirlerde Bölme İşlemi

ADIM - 15: Kesirli İşlemlerde Tahmin

ADIM - 16: Kesir Problemleri

4 - 65

66 - 109

ÖRNEKT

(3)

04

. Ünite

ADIM - 21: Cebirsel İfadeler

ADIM - 22: Veri Toplama ve

Değerlendirme

ADIM - 23: Açıklık ve Aritmetik Ortalama

05

. Ünite

ADIM - 24: Açılar

ADIM - 25: Komşu, Tümler, Bütünler ve

Ters Açılar

ADIM - 26: Paralelkenarda Yükseklik ve

Alan

ADIM - 27: Üçgende Yükseklik ve Alan

ADIM - 28: Alan ve Arazi Ölçme Birimleri

06

. . Ünite

ADIM - 29: Çember

ADIM - 30: Dikdörtgenler Prizmasının

Hacmi

ADIM - 31: Hacim Ölçme Birimleri

ADIM - 32: Sıvı Ölçme Birimleri

Cevap Anahtarı : 246 - 248

03

. Ünite

ADIM - 17: Ondalık Gösterim

ADIM - 18: Ondalık Sayılarda Çarpma ve

Bölme İşlemi

ADIM - 19: Ondalık Sayılarda Tahmin ve

Problem Çözme

ADIM - 20: Oran

110 - 135

166 - 205

136 - 165

206 - 245

ÖRNEKT

İR

(4)

ÜNiTE

01

DOĞAL SAYILARLA

İŞLEMLER

ADIM - 01: Üslü Sayılar

Syf. 6 - 13

ADIM - 02: İşlem Önceliği

Syf. 14 - 17

ADIM - 03: Dağılma Özelliği ve Ortak

Çarpan Parantezine Alma

Syf. 18 - 21

ADIM - 04: Doğal Sayı Problemleri

Syf. 22 - 27

ADIM - 05: Çarpanlar ve Katlar

Syf. 28 - 35

ADIM - 06: Bölünebilme Kuralları

Syf. 36 - 43

ADIM - 07: Asal Sayılar

Syf. 44 - 47

ADIM - 08: Ortak Bölenler ve Ortak

Katlar

Syf. 48 - 55

ADIM - 09: Kümeler

Syf. 56 - 61

DENEME 1:

Syf. 62 - 65

ÖRNEKT

İR

(5)

Zihinsel Beceri

5

1.

2.

Resimde saklı olan nesneleri bulabilir misin?

Can you find the hidden objects in the image?

Yukarıda verilenleri resmin içerisinde bulup işaretleyebilir misin?

Can you find and mark the elements given above within the image?

* Bu soruların çözümlerine www.workwin.net sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÖRNEKT

(6)

Üslü Sayılar

01

6 1. 3.3.3...3 14442443 26 tane

Yukarıdaki çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) 326 B) 263 C) 36 D) 63

2. Tabanı 5, üssü 4 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 51 B) 5,4 C) 54 D) 45

3. 25 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 10 B) 25 C) 32 D) 64

4. I. 3.3.3.3 = 34

II. 53 = 5.3

III. 104 = 10000

IV. 82 = 43

Yukarıda verilen üslü işlemlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. 12 + 23 + 34 işleminin sonucu aşağıdakilerden

hangisine eşittir?

A) 90 B) 86 C) 52 D) 36

6. 37a = 37

b19 = 0

c23 = 1

olduğuna göre, a + b + c toplamının değeri kaçtır?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

ÖRNEKT

(7)

7

7. 2 = 8

5 = 625

3 = 27

Yukarıdaki eşitliklere göre, . işleminin sonucu kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

8. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 03 = 3 B) 16 = 6

C) 20191 = 2019 D) 23 = 32

9. 03 . 14 . 25 işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 16 D) 32

10. 100000 sayısının üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 107 B) 106 C) 105 D) 104

11. 105 – 1

işleminin sonucunda kaç tane 9 rakamı bulu-nur?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

12. 10a+4 üslü sayısı 17 basamaklı bir sayı

olduğu-na göre, a kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 20 D) 21

ÖRNEKT

(8)

Üslü Sayılar

8

01

1. a = 15

b = 52

olduğuna göre ba ifadesinin değeri kaçtır?

A) 25 B) 10 C) 5 D) 1

2. (5 – 3)5 – 1100 + 23

işleminin sonucu kaçtır?

A) 41 B) 40 C) 39 D) 38

3. 34 tane boya kalemi olan Nuray’ın 2 tane boya kalemi bitmiştir.

Nuray’ın geriye kalan boya kalemlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) 62 B) 25 C) 34 D) 24

4. 2, 3 ve 4 sayılarından herhangi ikisi kullanı-larak oluşturulan aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden büyüktür?

A) 23 B) 34 C) 42 D) 43

5.  ve  birer doğal sayı 2 < 90 ve

2 < 26

olduğuna göre, . çarpımının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

A) 32 B) 30 C) 27 D) 24

6. • 10a+2 sayısının sondan 6 basamağı sıfırdır.

• 2b = 32

• c101 = 1

Yukarıdaki ifadelere göre (b + c)a üslü

ifadesi-nin değeri kaçtır?

A) 1 B) 216

C) 512 D) 1296

ÖRNEKT

(9)

9

7. 43, 53, 32, 27

Yukarıdaki üslü sayıların doğru sıralanışı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) 43 > 53 > 32 > 27 B) 53 > 32 > 43 > 27

C) 27 > 53 > 32 > 43 D) 27 > 53 > 43 > 32

8. (62 + 26)– (24 + 42)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 70 B) 68 C) 64 D) 60

9. 83 – 102 + 651 – 172 işleminin sonucu kaçtır?

A) 149 B) 165 C) 176 D) 188

10. 16807 sayısı 7’nin kaçıncı kuvvetine eşittir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

11.  ve  birer doğal sayı 3 < 90

3 > 26

olduğuna göre, . çarpımının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 3 B) 8 C) 12 D) 16

ÖRNEKT

(10)

Y

eni K

onsep

t S

orular

10

Test

03

1.

Bir şeklin belli bir oranda büyütülmüş veya küçültülmüş modelleri ile elde edilen örüntülere FRAKTAL denir.

1. adım 2. adım 3. adım Yukarıdaki fraktalın ilk üç adımı verilmiştir.

Buna göre bu fraktalın 5. adımında kaç tane K harfi vardır?

A) 31 B) 30 C) 15 D) 14

2. Elindeki demir çubuğu 3 eşit parçaya bölen Ahmet, bu üç parçayı tekrar üst üste koyup tekrar 3 parçaya bölüyor ve bu işlem böyle devam ediyor.

1. adım

2. adım

Bu işlemin 5. adımında üst üste olan demir çubukları tekrar 3 parçaya bölen Ahmet’in toplam kaç parça demir çubuğu olur?

A) 34 B) 24 C) 35 D) 25

3. Balon satan bir kişi çocukların ilgisini çeksin diye her bir balon üzerine bütün rakamların karelerini ve küplerini yazmıştır.

Bu balonlardan satış yaptıktan sonra eve geldiğinde balonların üzerinde yazılı olan üslü sayıların sonuçlarının hiçbirinin aynı olmadığını görmüştür.

Buna göre baloncu en az kaç balon satmıştır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

Üslü Sayılar

ÖRNEKT

(11)

Y

eni K

onsep

t S

orular

11

4. a, b ve n birer doğal sayı olmak üzere an ifadesine üslü ifade denir. an üslü ifadesi, n tane a sayısının yan

yana tekrarlı çarpımıdır.

Olimpiyat bayrağındaki 5 halka yeryüzündeki 5 kıtayı temsil eder.

 Mavi renkli halka Avrupa kıtasını,

 Sarı renkli halka Asya kıtasını,

 Siyah renkli halka Afrika kıtasını,

 Kırmızı renkli halka Amerika kıtasını,

 Yeşil renkli halka Avustralya kıtasını temsil eder.

5 kıtayı temsil eden olimpiyat halkaları ilk kez 1920 Olimpiyatları’nda kullanılmıştır.

Kıtalarda yaşanan sorunların çözümü için her kıtadan 5 katılımcının katılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu top-lantı sonucunda katılımcılardan olimpiyat bayrağının içindeki kendi kıtalarına ait yerlere 5 sorun ve her bir sorun için 5 çözüm önerisi yazmaları istenmiştir.

Bu toplantı sonucunda toplam kaç çözüm önerisi yazılmıştır?

A) 52 B) 53 C) 54 D) 55

5. a, b ve n birer doğal sayı olmak üzere an ifadesine üslü ifade denir. an üslü ifadesi, n tane a sayısının yan

yana tekrarlı çarpımıdır.

Bir bilgisayar oyunu ekrana girilen sayıyı farklı şekillerde doğal sayıların kuvvetleri şeklinde yazıp bu sayı-ların tabansayı-larını ve üslerini toplayarak ekrana sonucu yazmaktadır.

Örneğin; Girilen sayı 16 24 , 42 , 161

2 + 4 + 4 + 2 + 16 + 1 = 29

Buna göre 64 sayısı girildiğinde ekrana yazan sonuç kaçtır?

A) 90 B) 83 C) 80 D) 79

ÖRNEKT

(12)

Y

eni K

onsep

t S

orular

12 Üslü Sayılar

Test

04

1. İnşaatı yeni biten 25 katlı binanın daireleri satışa çıkarılmıştır. Her katında 23

tane daire bulunmaktadır. Her kattaki dairelerin 4 tanesi 90 metrekare kat-taki kalan dairelerin yarısı 100 metrekare yarısı 120 metrekaredir. Evlerin satışını yapan emlakçının satışlardan elde ettiği kazanç aşağıdaki tabloda-ki gibidir.

Metrekare Satıştan elde edilen kazanç 90 1000 TL

100 2000 TL 120 3000 TL

Emlakçı ilk 20 kattaki hiçbir daireyi satamayıp diğer katlardaki dairelerin tamamını sattığına göre evlerin satışından ne kadar kazanç elde etmiş olur?

A) 128000 B) 144000 C) 158000 D) 168000

2. 52 metre

Domates Salatalık Biber

42 metre 32 metre

Emekli olan Ahmet amca bahçesinde sebze yetiştirmeye karar veriyor. Bahçesine biber, salatalık ve doma-tes ekmek istiyor. Bunun içinde tarlasını şekilde verilen ölçülerle bölüyor. Ahmet Amca bu iş için bir yılda metrekare başına düşen yapacağı masrafları hesaplamak istiyor. (Tarlanın boyu 10 metredir)

Metrekare Ürün 20 TL Domates 15 TL Salatalık 10 TL Biber

Yukarıdaki tabloya göre Ahmet Amca’nın tarlasının bir yıldaki toplam masrafı kaç TL olur?

A) 5400 B) 6700 C) 7650 D) 8300

3. Markaların fiyat tablosu

Marka Metre TL A 22 43 B 5 52 C 16 27 D 7 72 E 33 34

Bir terzi aldığı gömlek siparişleri için 1285 metre kumaş alacaktır. En uygun fiyatlı kumaş için 5 farklı mar-kadan fiyat bilgisi almıştır. Terzi aldığı siparişten en fazla kârı elde etmek istediği için en uygun olan kumaşı seçmek istemektedir.

Terzi 1285 metre kumaş için en az kaç TL ödemiştir?

A) 2570 B) 3855 C)5140 D) 7700

ÖRNEKT

(13)

Y

eni K

onsep

t S

orular

13 4.

Merve uzunluğu 43 cm, genişliği 84 cm ve eşit büyüklükte 4 bölmeli kitaplığına kitaplarını yerleştirecektir.

Kitaplığının en üst rafına eşit boyuttaki ansiklopedilerini yatay bir şekilde üst üste hiç boşluk bırakmadan yerleştirdiğinde 8 kitabı yerleştiriyor. Kitaplarının yanına da kalemliklerini koyuyor. İkinci rafa aynı kitaplar-dan dikey bir şekilde boşluk kalmakitaplar-dan yerleştirmek istiyor.

İkinci rafa dikey şekilde en fazla kaç kitap yerleştirebilir?

A) 32 B) 38 C)42 D) 56

5. İki farklı ilacın bakteriler üzerindeki etkisi gözlemlenmek isteniyor. Deney tüplerine birer bakteri bırakılıyor ve üzerlerine ilaçtan damlatılıyor. Bakterilerin 2 saat içindeki değişimi gözlemleniyor.

Birinci deney tüpündeki bakterilerin her 5 dakikada bir 2 katına çıktığı, ikinci tüpteki bak-terilerin her 8 dakikada bir 3 katına çıktığı görülüyor.

2 saatin sonunda deney tüplerindeki bakteri sayıları kaç olur ?

A) 1.tüpteki 212 , 2.tüpteki 310 B) 1.tüpteki 215 , 2.tüpteki 324

C) 1.tüpteki 218 , 2.tüpteki 324 D) 1.tüpteki 224 , 2.tüpteki 315

6. Ali 2 Berra 4 Cenk 3

Ali , Berra ve Cenk bir oyun oynayacaklardır. Bir kağıdın üzerine üç tane sayı yazmışlar Ali 2, Berra 4 , Cenk 3 rakamını kağıda yazmıştır.

Herkes kendi yazdığı rakamı üs, arkadaşlarının söylediği rakamlarının toplamını taban kabul edecektir. Bu üç arkadaşın oluşturdukları üslü sayılarla ilgili,

Cenk: Berra’nın bulduğu sayı 252 e eşittir.

Berra: Ali’nin bulduğu sayı Cenk’in bulduğu sonuçtan 45 eksiktir. Ali: Cenk’in bulduğu sonuca 9 eklenirse 152 ne eşit olur.

Ali, Berra ve Cenk’in söylediklerinden hangileri doğrudur ?

A)

ÖRNEKT

Yalnız Cenk B) Cenk ve Ali C) Berra ve Ali D) Ali, Berra ve Cenk

(14)

İşlem Önceliği

14

02

1. 7.(48 : 6) işleminin sonucu kaçtır?

A) 56 B) 52 C) 48 D) 42

2. 24.2 – 48 : 6 işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 16 C) 32 D) 40

3. 48 – 24 : 4 işleminin sonucunu aşağıdaki öğ-rencilerden hangisi doğru bulmuştur?

A) B) C) D) = 48 – 24 ÷ 4 = 48 – 6 = 42 = 48 – 24 ÷ 4 = 24 ÷ 4 = 6 = 48 – 24 ÷ 4 = 48 – 4 = 6 = 48 – 24 ÷ 4 = 28 – 4 = 7 4. (90 ÷ 9 + 3) – (20 – 3.5)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 11 D) 13

5. 40 : 5 + 3.14

Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulmak için sırasıyla hangi işlemler yapılmalıdır?

A) Bölme – Toplama – Çarpma

B) Toplama – Bölme – Çarpma

C) Bölme – Çarpma – Toplama

D) Çarpma – Toplama – Bölme

6. (34 + 6.3 + 1) – 30 ÷ 5 = A

182 – (62 + 3) = B

Yukarıdaki eşitliklere göre A + B toplamının değeri kaçtır?

A) 379 B) 348

C) 321 D) 306

ÖRNEKT

(15)

15 7. İşlem 15 – 31 + 4.8 + 2.(10 – 3) Çözüm I. adım 15 – 3 + 4.8 + 2.7 II. adım 15 – 3 + 4.10.7 III. adım 15 – 3 + 280 IV. adım 12 + 280 Sonuç: 292

Yukarıdaki işlemin çözümünde ilk hata kaçıncı adımda yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

8. (12 – 8) + 2.(149 – 135)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 44 B) 34 C) 32 D) 22

9. 82 + 6.3 – (10 ÷ 5 + 1)

işleminin sonucu ile aynı işlemin parantezsiz yazılmış halinin sonucu aşağıdakilerden han-gisinde doğru verilmiştir?

Sonuç Parantezsiz Sonuç

A) 79 78

B) 79 81

C) 207 78

D) 207 81

10. 18 + (15 ÷ 5 + 8).3

işlemi parantez kaldırılarak yapılırsa sonucu nasıl değişir?

A) 4 artar. B) 6 artar.

C) 4 azalır. D) 6 azalır.

11. 112  6  20  4 = 113

Yukarıdaki eşitliğe göre , ve yerine aşağıdaki işlemlerden hangileri yazılmalıdır?

   A)

+

.

B)

+

+

.

C)

+

÷

D)

÷

12. 26 – 16 ÷ 4 26 – (16 ÷ 4) 38 + 12 ÷ 2 (38 + 12) ÷ 2

Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarına göre kutula-ra sıkutula-rasıyla <, > ve = işaretlerinden hangileri yazılmalıdır?

A) =, < B) <, >

C) =, > D) >, <

ÖRNEKT

(16)

Y

eni K

onsep

t S

orular

16 1. İşlem Önceliği:

 Öncelikle üslü ifadeler yapılır ve yerine yazılır.

 Üslü ifadelerden sonra parantez içindeki işlemler yapılır.

 Çarpma ve bölme yapılır. Eğer çarpma ve bölme yan yana ise öncelikle soldaki işlem yapılmalıdır.

 Toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Eğer ikisi de varsa öncelikle soldaki işlem yapılır.

Üzerine çeşitli sayılar ve işaretler çizilmiş 16 bölgeye ayrılmış plastik zemin üzerinde robotumuz ASKAN üzerindeki tuşlarla dört bir yana hareket etmektedir.

4 30 3 . 8 35 7 23 11 5 15 27 12 4 16 3 2 20 6 9 10 17 14 60 1 + 5 : 9 17 13

ASKAN robotumuzu 6 numaralı bölgeye götürmek için sırasıyla tuşlarılarına basmamız gerekmektedir.

Buna göre 3 + 4.5 isleminin sonucunu bulmak için robotumuz sırasıyla hangi bölgelere gitmesi gerekir?

A) 12-11-16-1-2-6 B) 12-3-11-1-16-7 C) 16-1-12-3-11-8 D) 16-1-12-11-3-8

2. Öğretmenin verdiği iki basamaklı çarpma ödevlerini yapan Melike sonuçları kontrol etmek için hesap ma-kinesi kullanıyor.

26x92 işleminin sonucunu hesap makinesinde hesaplarken sonucu 52,

29x20 işleminin sonucunu ise hesap makinesinde hesaplarken sonucu 40 buluyor.

Bu sonuçlardan dolayı hesap makinesinin hatalı olduğunu düşünen Melike, 26x92 işleminin sonucunu ken-disi hesaplıyor.

Buna göre, aşağıdakilerken hangisi ile doğru hesaplayabilir?

A) 26 x 89 – 26 x 3 B) 26 x (80+12) C) 26 x 80 + 12 D) 20 x 90 + 6 x2

İşlem Önceliği

Test

02

ÖRNEKT

(17)

Y

eni K

onsep

t S

orular

17

3. 30 kişilik 6A sınıfı öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile birlikte sinemaya gitmeye karar vermişlerdir. İki öğ-renci velisi gelememiş, öğretmenlerden Yusuf hoca ve Filiz hoca katılmışlardır. 2 çeşit bilet bulunmaktadır. Öğrenci bileti 10 TL tam bilet ise 20TL dir.

Bu bilet ücretlerini hesaplayan makine bozulmuş hesabı elle yapmak zorunda kalan gişe görevlisinin kafası karışmış öğretmenlerden ve velilerden yardım istemiştir.

4 kişinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle toplam ücreti hesaplayamayız?

A) 30.20 + 30.10 B) 30(20 + 10) C) 30.10 + 18.30 + 2.30 D) 30(20 + 8)

4. Askeri görevini yapan Recep ailesi ile görüşmek için cep telefonuna 50 TL lik konuşma ücreti yüklüyor. Recep in belirli saatlerde görüşme hakkı vardır. Bu saatlerdeki görüşme ücretleri aşağıdaki tabloda veril-miştir.

Saat aralığı Dakika ücreti

16.00 – 18.00 3 TL

18.00 – 20.00 2 TL

22.00 – 23.00 1 TL

23.00 – 23.30 50 Kr

Saat 16.30 da annesi Ayça hanımla 2 dk,

Saat 18.30 da babası Mehmet Beyle 3 dk görüşüyor.

Bu görüşmeleri 4 gün arka arkaya aynı saatlerde tekrarladığına göre dört günün sonunda telefonunda kaç Tl lik konuşma ücreti kaldığını aşağıdakilerden hangisiyle hesaplayabiliriz?

A)

ÖRNEKT

50 + 4(2.3 + 3.2) B) 50 – 2(4.3 + 3.2) C) 50 – 4(2.3 + 3.2) D) 50 – 4(2.3 + 3.3)

(18)

18

03

Dağılma Özelliği ve Or tak Çarpan Parantezine Alma

1. 12.(10 + 6) işleminin sonucu aşağıdaki işlem-lerden hangisinin sonucuna eşittir?

A) 12.10 + 10.6 B) 12.10 – 12.6

C) 12.10 – 10.6 D) 12.10 + 12.6

2. 28.22 – 28.2 işleminin sonucu aşağıdaki işlem-lerden hangisinin sonucuna eşittir?

A) 28.20 B) 28.24

C) 22.28 D) 20.24

3. 3.(2 + 5) = 3. + 3.5

Yukarıdaki eşitliğinin doğru olması için yeri-ne aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

4. 3.18 + 3.15 = .(18 + 15)

Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 33 B) 18 C) 15 D) 3 5. 17 cm 9 cm 9 cm 11 cm 6 cm 9 cm + =

Yukarıda modellenen, çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği aşa-ğıdakilerden hangisidir? A) 17.(11 + 6) = 17.11 + 17.6 B) 17.(9 + 6) = 17.9 + 17.6 C) 9.(17 – 6) = 9.17 – 9.6 D) 9.(11 + 6) = 9.11 + 9.6 6. 5 br 12 br 8 cm

Yukarıda modellenen dağılma özelliği aşağı-dakilerden hangisidir? A) 12.5 = 12.8 – 5.8 B) 8.12 = 8.17 – 8.5 C) 8.17 = 8.12 – 8.5 D) 12.8 = 12.5 + 12.3

ÖRNEKT

İR

(19)

19

7. 104.12 işleminin sonucu ile aşağıdaki işlemler-den hangisinin sonucu farklıdır?

A) (100 + 4).12 B) 104.(15 – 3) C) (100 – 4).12 D) 104.(10 + 2) 8. 5 cm 6 cm 2 cm

İki dikdörtgen ile oluşturulan yukarıdaki dik-dörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi ile bulunabilir?

A) 6.2 + 5 B) 6.(2 + 5)

C) 5.(6 + 2) D) 2.(5 + 6)

9. 15.4 – 15.3 = K 3.12 + 7.12 = L

olduğuna göre, K + L toplamı kaçtır?

A) 150 B) 135 C) 120 D) 100

10. 2017.2017 – 2017.2016 işleminin sonucu aşağı-dakilerden hangisidir?

A) 0 B) 1 C) 2016 D) 2017

11.

Şekilde bir otoparkta park edilmiş araçlar ve-rilmiştir.

Otoparkta kaç araçlık boş yer kaldığı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir?

A) 3.(5 – 2) B) 5.(3 – 2)

C) 3.(5 – 3) D) 5.(3 + 2)

12. 25.(17 – 9) = 25 .  – 25.9 36.(11 + ) = 36.20

 . (64 + 16) = 8.64 + 8.16

Yukarıdaki eşitliklere göre, + + topla-mının değeri kaçtır?

A) 34 B) 33 C) 32 D) 31

ÖRNEKT

(20)

Y

eni K

onsep

t S

orular

20

Dağılma Özelliği ve Ortak Çarpan Parantezine Alma

Test

02

1. Bir doğal sayıyı toplam biçimindeki doğal sayılarla çarparken, bu doğal sayı ile toplam biçimindeki her terim ile ayrı ayrı çarpılır ve daha sonra bu çarpımlar toplanır. Buna çarpma işleminin toplama işlemi üzerine

dağılma özelliği denir.

a. (b + c) = a.b + a.c 8. (4 + 3) = 8.4 + 8.3

Ahmet ile Mehmet kendi aralarında iki sayı söyleyip bu sayıları çarpıp sırayla söylüyorlar. Ahmet 12 Mehmet 15 sayısını söylediğinde Ahmet 180 diye cevabı söylüyor. Cevaplama sırası Mehmet’e geldiğinde Ahmet 25, Mehmet 30 sayılarını söylüyor Mehmet de sorunun cevabını zihinden çarparak cevap veriyor.

Buna göre Mehmet doğru cevabı verdiğine göre aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmış olabilir?

A) 10.15 + 2.15 B) 20.15 + 20.15 C) 20.25 + 15.25 D) 20.30 + 5.30

2. Bir doğal sayıyı farkı alınan iki doğal sayı ile çarparken, bu doğal sayı ile çıkarma işlemindeki her terim ile ayrı ayrı çarpılır ve daha sonra bu çarpımlar birbirinden çıkarılır. Buna çarpma işleminin çıkarma işlemi

üzerine dağılma özelliği denir.

a. (b – c) = a.b – a.c 12. (6 – 4) = 12.6 – 12.4

Çarpım tablosunu ezberleyen İbrahim daha büyük sayıların çarpımlarının sonucunu zihinden bulmaya me-rak sarmıştır. Bunu bilen babası İbrahim’e çarpım tablosundan sorular sorarken birden 12.10 dediğinde 120 cevabını veren İbrahim’e 25.12 sorusunu soruyor. İbrahim düşünmeye başlıyor ve sonucu doğru olarak söylüyor.

Buna göre İbrahim’in sonucu bulurken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmış olabilir?

A)

ÖRNEKT

25.10 – 25.2 B) 30.12– 5.12 C) 12.12 – 12.2 D) 30.12 + 5.12

(21)

Y

eni K

onsep

t S

orular

21

3. Ortak çarpanı olan iki çarpma işlemini toplanması veya çıkarılması işleminde bu iki çarpmadaki ortak çar-panı parantezin dışına alarak önce toplama veya çıkarma işlemini yapabiliriz. Daha sonra çarpma işlemini yaparız. Yaptığımız bu işleme ortak çarpan parantezine alma deriz.

BAHÇE 70 metre 30 metre 40 metre 40 metre EV Buna göre, Ahmet Bey bu arsaların toplam kaç metrekare olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle hesap-layabilir?

A) 40.(70 + 30) B) 40.(70 – 30) C) 70.(40 + 30) D) 30.(70 + 40)

4. Bir akaryakıt istasyonunda 12 tane pompa vardır.

Bu istasyonda bazı pompalar dolu bazılar boştur.

Bu istasyondan kaç tane daha arabanın akaryakıt alabileceğini aşağıdaki hesaplamalardan hangisi ile bulabiliriz?

A)

ÖRNEKT

2.4 + 3.4 B) 3.(4 + 2) C) 3.(4 – 2) D) 4.(3 – 2)

(22)

Doğal Sayı Problemleri

22

04

1.

150 TL 180 TL

Cebinde 500 TL’si olan Serkan yukarıda fiyatları verilen paten ve telefonu satın alıyor.

Buna göre, Serkan’ın geriye kaç TL’si kalır?

A) 120 B) 150 C) 160 D) 170

2.

Elma Portakal

3 TL 2 TL

Yukarıda birer kilogramlarının fiyatı verilen elmalardan 5 kg ve portakallardan 3 kg alan Necati toplam kaç TL’lik meyve almıştır?

A) 19 B) 18 C) 17 D) 16

3. Hikâye Roman Şiir

12 10 8

Yukarıda sayıları verilen kitap türlerinden hikâye kitaplarını 5 TL’ye, roman kitaplarını 4 TL’ye ve şiir kitaplarını 3 TL’ye satan kitabevi, kitapların tümünü sattığında kaç TL kazanır?

A) 128 B) 124

C) 120 D) 116

4.

Mavi kolilerde 16’şar, pembe kolilerde 20’şer ka-lıp sabun vardır.

Bir toptancı 8 mavi ve 9 pembe koli sabun al-dığında kaç kalıp sabun almış olur?

A) 308 B) 272 C) 260 D) 252

5. Zafer, Sezer’den 2 yaş büyüktür.

Zafer ile Sezer’in yaşları toplamı 24 olduğuna göre, Zafer kaç yaşındadır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

6. Aralarında 7’şer fark bulunan ardışık 3 doğal sayının toplamı 102 ise bu sayılardan en kü-çüğü kaçtır?

A) 20 B) 27 C) 34 D) 41

ÖRNEKT

(23)

23

7. Ahmet, aklından tuttuğu sayının 5 katından 6 çı-karıp yarısını aldığında 12 buluyor.

Buna göre, Ahmet’in aklından tuttuğu sayı kaç-tır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8

8. Bir mağazadaki pantolonun fiyatı, gömleğin fi-yatının 3 katından 12 eksiktir.

Pantolonun fiyatı 60 TL olduğuna göre, bir pantolon ve bir gömlek toplam kaç TL’dir?

A) 72 B) 84 C) 120 D) 168

9. Ramazan’ın bahçesinde 4 kedi evi vardır. Her bir kedi evinde 4 yetişkin kedi ve her yetişkin kedi-nin 4 yavrusu vardır.

Buna göre, yavru kedilerin ayak sayıları top-lamı kaçtır?

A) 64 B) 128 C) 192 D) 256

10. 10 aylığına 2000 TL geri ödemeli kredi çeken Yusuf ilk ay 100 TL ve sonraki 8 ay her bir önce-ki aydan 20 TL fazlasını ödüyor.

Son ay kaç TL öderse Yusuf 2000 TL’yi banka-ya ödemiş olur?

A) 320 B) 340 C) 360 D) 380

11. Kilogramı 15 TL olan 2 kg fındık ile kilogramı 20 TL olan 3 kg antep fıstığı karıştırılıyor.

Buna göre, karışımın bir kilogramı kaç TL olur?

A) 16 B) 17,50 C) 18 D) 19

12. • Aysun ile Hüseyin’in yaşları toplamı 24’tür. • Aysun ile Merve’nin yaşları toplamı 28’dir. • Aysun, Merve’den 2 yaş küçüktür.

Yukarıdaki bilgilere göre, Aysun, Merve ve Hü-seyin’in yaşları toplamı kaçtır?

A) 45 B) 43 C) 41 D) 39

13. Bir kütüğü 8 parçaya ayırmak 112 sn sürdü-ğüne göre, aynı kütüğün 11 parçaya ayrılması kaç saniye sürer?

A) 154 B) 160

C) 176 D) 180

14. Bir yolun kenarına aynı hizada ve aynı türden olanlar yan yana olmak üzere sırasıyla 3 elma, 2 çam, 5 erik ve 1 kavak ağacı dikilecektir.

Yolun kenarına ilk dikilecek ağaç elma ola-cağına göre 81. ağaç aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Elma B) Çam

C) Erik D) Kavak

ÖRNEKT

(24)

Y

eni K

onsep

t S

orular

24 1.

Bebek bezi siparişi vermek için internetten fiyat araştıran Ayşe hanım bazı firmaların kargo ücretini kendileri karşılamakta bazılarının ise ücretini sipariş eden kişiden tahsil ettiğini görüyor.

Bu fiyat araştırmaları sonuçlarını aşağıdaki gibi tablo haline getiriyor.

Paketsiz Bez Sayısı Paket Fiyatı Kargo Ücreti

A 60 110 10

B 100 170

----C 72 144 14

D 86 192

----Buna göre, Ayşe hanım hangi firmadan sipariş verirse bez adet sayısında ekonomik olur?

A) D B)C C) B D) A

2. Kenar uzunlukları birbirine eşit ve aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzenli (düzgün) denir. Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün değil Düzgün Düzgün Düzgün Düzgün 240 cm

Elimizdeki teli üç farklı uzunlukta parçaya bölerek düzgün altıgenler yapmak istiyoruz.

Buna göre bu düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 11-14-15 B) 12-15-16 C) 13-16-17 D) 14-17-18

Doğal Sayı Problemleri

Test

02

ÖRNEKT

(25)

Y

eni K

onsep

t S

orular

25 3.

Dünya çok sayıda yardıma muhtaç insanı bünyesinde bulundururken aynı zamanda çok fazla israfın da yapıldığı ülkelerle dolu.

Dünyada israf edilen 1 milyon 300 bin tondan fazla yiyeceğin, 2 milyara yakın insanı doyurabildiği bilgisine ulaşıldı. Türkiye’de ne yazık ki israfın yüksek olduğu ülkelerden biri. Türkiye’de bir yıl içinde, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı belirlenirken günlük olarak bakıldığında ise, 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi.

Buna göre Türkiye’mizde 1 yılda kaç ekmek çöpe atılıyor? (Bir yıl 365 gün)

A) 1.788.000.000 B) 1.788.500.000 C) 1.783.500.000 D) 1.768.500.000

4. Ayşe yaz tatilinde dedesinin yanına Malatya’ya gitmiştir. Dedesi Ayşe’ye yanında kaldığı 10 gün boyunca her gün eşit miktarda harçlık vermiştir. Ayşe parasını harcamamış, okulda harcamak için biriktirmiştir. Bu fiyat araştırmaları sonuçlarını aşağıdaki gibi tablo haline getiriyor.

Okulun başladığı ilk gün her zaman olduğu gibi kahvaltısını yaparak giden Ayşe 3. dersin sonunda acıkmaya başlamış, 3. tenefüste 2 tost, 1 ayran alarak açlığına son veriyor. Öğle arasında ise pizza yemek istiyor. Parasını unutan İbrahim’le beraber 2 dilim pizza ve 2 meyve suyu siparişi vererek öğle yemeğini yiyorlar. Öğleden sonraki teneffüste ise 4 arkadaşıyla beraber çikolata yiyorlar, ücretini Ayşe ödüyor. Gün sonunda Ayşe’nin cebinde 10 TL parası kalıyor.

TOST 6 TL KALEM 350 KR SİMİT 2 TL ÇANTA 25 TL MEYVE SUYU 150 KR AYRAN 1 TL

PİZZA DİLİM 7 TL BOYA KALEMİ 450 KR ÇİĞ KÖFTE 5 TL ÇİKOLATA 2 TL

OKUL KANTİNİ FİYAT LİSTESİ

Buna göre dedesi Ayşe’ye günlük kaç lira harçlık vermiştir?

A) 5 B) 6 C) 10 D) 12

ÖRNEKT

(26)

Y

eni K

onsep

t S

orular

26

Doğal Sayı Problemleri

1.

Bir marangoz elindeki 220 cm diğeri 180 cm olan tahtaları kesecektir. 220 cm’lik tahtayı 20 cm’lik parçaları diğerini ise 5 cm daha kısa parçalara bölecektir.

Her kesim işlemi için 45 saniye sürdüğüne göre marangoz kesim işini kaç saniye de bitirir?

A) 850 B) 895 C) 920 D) 945 2. 2 2 2 3 3 4 4 3 4

Bir torbaya sırasıyla kırmızı (2), mor (3) ve turuncu (4) toplar 5 saniye aralıklarla atılıyor. Süre başlatıldıktan 5 saniye sonra ilk kırmızı top torbaya atılıyor.

783 saniyenin sonunda torbadaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı kaç olur?

A) 487 B) 475 C) 468 D) 458

Test

03

ÖRNEKT

(27)

Y

eni K

onsep

t S

orular

27

3. Bir manav aldığı 80 kg domates, 100 kg soğan, 60 kg biber, 40 kg patatesi kârlı şekilde satacaktır.

Ürünler Alış Fiyatı Kg

Domates 20 TL 5 kg

Soğan 30 TL 10 kg

Biber 8 TL 4 kg

Patates 21 TL 7 kg

(Manavın halden aldığı ürünlerin kg - fiyat tablosudur.)

Manav domatesin kilosunu 8 TL den, soğanın kilosunu 6 TL den, biberin kilosunu 4 TL den ve patatesin kilosunu 6 TL den satacaktır. Manav ilk hafta domates ve patatesin tamamını, biber ve soğanın yarısını satmıştır.

Geriye kalan sebzelerin fiyatında ikinci hafta indirim yapmış ve yarı fiyatına satmıştır.

Manav tüm sebzelerin satışından ne kadar kâr yapmıştır?

A) 800 TL B) 750 TL C) 700 TL D) 650 TL

4.

A B

Şekilde eşkenar üçgenler A noktasından başlayıp B noktasına kadar büyükten küçüğe doğru sırasıyla yer-leştirilmiştir. Her üçgenin çevresi, kendinden önceki küçük üçgenin çevresinin 3 katıdir.

En büyük üçgenin çevresi 2187 cm olduğuna göre A ve B noktası arasındaki uzunluk kaç cm dır?

A)

ÖRNEKT

1076 B) 1089 C) 1123 D) 1287

(28)

Çarpanlar ve Katlar

28

05

1. Aşağıdakilerden hangisi 20’nin çarpanlarından biridir?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7

2. Aşağıdakilerden hangisi 8’in katlarından biri değildir?

A) 8 B) 16 C) 24 D) 36

3. Aşağıdakilerden hangisinin çarpanlarından bi-ri 5 olamaz?

A) 25 B) 50 C) 72 D) 100

4. Aşağıdakilerden hangisinde 12’nin tüm çar-panları doğru verilmiştir?

A) 2, 3, 4 B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 6 D) 1, 2, 3, 4, 6, 12

5. 80 sayısının kaç tane tek doğal sayı böleni vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

6. Aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpan adedi diğerlerinden azdır?

A) 67 B) 81 C) 91 D) 108

ÖRNEKT

(29)

29

7. Aşağıdakilerden hangisi 60 ve 72’nin ortak çarpanlarından biri değildir?

A) 2 B) 6 C) 8 D) 12

8. 13 sayısının katı olan ilk 4 pozitif doğal sayının toplamı kaçtır?

A) 130 B) 117 C) 108 D) 91

9. 6 sayısının 40’tan büyük ve 120’den küçük olan katlarının sayısı kaçtır?

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10

10. 144 sayısının en küçük çift çarpanı ile en büyük tek çarpanının toplamı kaçtır?

A) 41 B) 35 C) 11 D) 7

11. 23’ün 100’den büyük en küçük katı ile 17’nin 100’den küçük en büyük katının toplamı kaçtır?

A) 188 B) 192 C) 196 D) 200

12.  : 1 ile 60 arasında 8’in katı olan 8 doğal sayı vardır.

 : 18’in doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 9’dur.

 : 21’in çift doğal sayı böleni yoktur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) ve  B) ve 

C) Yalnız  D) Yalnız 

ÖRNEKT

(30)

Çarpanlar ve Katlar

30

05

1. A2 iki basamaklı sayısı 9’un katı ise A kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 7 D) 9 2. 2 3 4 5 6 8

Yukarıdaki çiçeğin yaprağında yazan sayılardan 48’i tam bölenlerin bulunduğu yapraklar kopa-rılacaktır.

Bu durumda çiçeğin son görünümü aşağıdaki-lerden hangisi olur?

5 3 5 3 8 5 8 A) B) C) D)

3. Aşağıdakilerden hangisi 15 ile 45’in ortak bö-lenidir?

A) 15 B) 12 C) 10 D) 9

4. Alanı 72 br2 ve kenar uzunlukları birer doğal

sayı olan kaç farklı dikdörtgen vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

5. 24’ün çarpanlarından kaç tanesi aynı zaman-da 32’nin çarpanıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

ÖRNEKT

(31)

31

6. Alanı 100 cm2 ve kenar uzunlukları birer doğal

sayı olan dikdörtgenlerden çevre uzunluğu en büyük olanın çevre uzunluğu kaç cm’dir?

A)202 B)160

C)104 D)100

7. Alanı 96 cm2 ve kenar uzunlukları birer doğal

sayı olan dikdörtgenlerden çevre uzunluğu en küçük olanın çevre uzunluğu kaç cm’dir?

A)36 B)40 C)44 D)56

8. 18’in 1000’den küçük 20’den büyük kaç doğal sayı katı vardır?

A)56 B)55 C)54 D)53

9. Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan kare ile ay-nı alana sahip kare koşulunu sağlamayan ve kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdört-genin çevre uzunluğu kaç farklı değer alabilir?

A)6 B)5 C)4 D)3

10. Aşağıdakilerden hangisi 24 ve 36’nın ortak kat-larından biri değildir?

A)72 B)108 C)144 D)216

11. Aşağıdakilerden hangisi hem 12’nin hem de 16’nın ortak katıdır?

A)72 B)64 C)48 D)42

ÖRNEKT

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :