• Sonuç bulunamadı

9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı (5)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı (5)"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

https://yazilidayim.net/

ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİ ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9

.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

A GRUBU

Adı: Sınıfı:

Soyadı: No:

1 -Aşağıdaki kavramların tanımlarını yapınız.(5*2=10 puan) Monoteizm:

Politeizm:

2-

İbadetler yapılışları bakımından kaça ayrılır yazınız, ( 10 p)

https://yazilidayim.net/

3.Gusül abdestinin farzlarını Abdestin farzlarını ve Teyemmümüm farzlarını yazınız.(20 p)

1) 1) 1)

2) 2) 2)

3) 3)

4)

4-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.(3*2=6puan)

a) Monoteizmin İslam düşüncesindeki karşılığı ………tir.

b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ……….. etsinler diye yarattım. c) Temizlik ……….dır.

5- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (2*2=4p)

1. (…..) Toplum hayatında din önemli yer tutar.

2. (…..) İnsanların diğer canlılardan bir farkı da yaptıklarından sorumlu olmamasıdır.

Emrolunduğun gibi

dost doğru ol (Hud

(2)

6-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları

cevaplayınız.(5*10=50 puan)

1) Aşağıdakilerden hangisi temizlik için söylendiğinde yanlış olur?

a) İslam’da temizlik ibadetlerin ön şartı kabul

edilmiştir.

b) İslâm, sadece kalp temizliğine önem verir. c) İslâm dini; beden, elbise, çevre ve kalp

temizliğine önem vermiştir.

d) Temizlik sağlık için gereklidir.

e) İslâm dini , çevre temizliğine de önem verir. 2) Aşağıdakilerden hangisi ibadetler için

söylenemez?

a) İbadetlerin ya hepsini yapmalı ya da hepsini terk etmeliyiz.

b) Namaz, oruç, zekat başlıca ibadetlerimizdendir. c) İbadet Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. d) Anneye babaya saygı göstermek, çalışmak da

ibadettir.

e) İbadet imanı korur, güçlendirir.

3) Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Namaz kılmak b) Oruç tutmak c) Hacca gitmek d) Selam vermek e)Zekat vermek

4) Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir?

a) Oruç tutmak b) Hacca gitmek

c) Zekat vermek d) Namaz kılmak e) Sadaka vermek

5) Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

a) Çok tanrıcılık b) Gizemcilik

c) Tek tanrıcılık d) Satanizm e) Hiçbiri

6) Aşağıdakilerden hangisi hiçbir ilahın, yaratıcının varlığını kabul etmez ?

a) İslamiyet b) Politeizm c) Hrıstiyanlık

. d) Putperestlik e) Ateizm

7) Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin amaçları arasında yer almaz?

a) Cennete girmek b) Sevap kazanmak

c) Allah’ın rızasını kazanmak. d) İnsanların beğenisini kazanmak. e) Nimetlere şükretmek için.

8) “Aşağıdakilerden hangisi insanın evren ve Allah

karşısındaki konumu için söylenemez?

a) Evren ve içindeki her şey insan için yaratılmıştır. b) İnsan Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır. c) İnsan için yaratılan evren, insana emanettir. d) İnsana akıllı ve iradeli olduğu için sorumluluklar

yüklenmiştir.

e) İnsan ,evreni istediği gibi kullanabilir.

9)- Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ın temelini oluşturan Tevhit inancının tanımı verilmiştir?

a) Tevhit Allah’ın varlığı ve birliğidir. b) Tevhit ahirete inanmaktır c) Tevhit doğuştan gelen inanmadır d) Tevhit iman ve ibadettir

e) Tevhid imanın şartlarını kabul etmektir.

10) Aşağıdakilerden hangisi ilahi din için doğru değildir?

a) Allah insana vahiy yoluyla dinini bildirir. b) Allah peygamber ve kutsal kitaplar gönderir. c) Allah ve peygamber için ibadet edilir. d) Allah, sonsuz bilgi ve güç kaynağıdır. e) Allah her şeyin yaratıcısıdır.

Not: Çoktan seçmeli soruların cevaplarını aşağıdaki şablona da işaretleyiniz.

BAŞARILAR DİLERİZ. SINAV SÜRESİ 40 DKDIR.

FATMA AKSOY AYHAN AKANSEL DİKAB ÖĞRT DİKAB ÖĞRT GÜLTEKİN İSLAMOĞLU DİKAB ÖĞRT SİBEL KOÇ Okul Müdürü Doğru

Sayısı Yanlışsayısı

1 a b c d e 2 a b c d e 3 a b c d e 4 a b c d e 5 a b c d e 6 a b c d e 7 a b c d e 8 a b c d e 9 a b c d e 10 a b c d e

(3)

https://yazilidayim.net/

ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİ ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9

.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

Referanslar

Benzer Belgeler

Hemşirelik bağ- lamında yürütülen mesleki etkinlikler, karar alma derecesine göre; hemşirenin kendi kararı ile ya da özerk olarak, hekim istemine göre ve diğer

(Mersin Üni., Emekli) ÖZDEMİR Funda, Yrd.. (Ankara Üni.) ÖZDEMİR

Yaşanan sorunlara ilişkin okul yönetici ve öğretmenlerin en çok eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirdiği, Yeni Eğitim

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergi- si’ne yazı gönderilirken Yayın Hakkı Devir For- mu’nun tüm yazarlar tarafından (editöre sunum sayfasındaki isim sıralaması ile

Bu çalışmada temel amaç, öğretmen adaylarının Eğitimde Ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumlarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerlilik ve

Results from factor analysis applied to the remaining 56 item SAR data indicated that the items with eigenvalues higher than 1 could be formulated under 14 factors.. A

Çalışmada varılan temel sonuç Hannover matbaa işçilerinin başta işyeri sahipleri ve mutlakiyetçi devlet aygıtına karşı mücadele içerisinde kendi çıkarlarını ve

maddesinin (a) fıkrasında eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına Türkçe'den başka hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz. ve öğretiîemez