• Sonuç bulunamadı

Aziz Nesin Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi'nde sizi bekliyor!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aziz Nesin Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi'nde sizi bekliyor!"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

m

ziz Nesin

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesinde

sizi bekliyor /..

Yalnızca Aziz Nesin mi?

Edebiyat dünyasının tanışmak istediğiniz bütün yazarları... Merak ettiğiniz her konuda sayısız başvuru kaynağı... Bilimsel eserler, belgeler, zengin gazete ve dergi arşivleri, T.C. Kültür Bakanlığı'nın 1057 kütüphanesinde sizi bekliyor. Kütüphanelerin bu çok zengin dünyasına kolayca ulaşmanız için, T.C. Kültür Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde açtığı

121 kütüphaneye bu yıl, 258 kütüphane daha eklemeyi hedefliyor. Yaşayan, gelişen ve özgür kütüphaneler hızla çoğalıyor.

Şimdi sizin yanıbaşınızda da bir kütüphane var.. Sizi bekliyor. B u g ü n v e h e r g ü n . . .

¡ ¿ K Ü T Ü P H A N E H A F T A S I

2 9

M A R T 4 N İ S A N K Ü T Ü P H A N E H A F T A S I 2 9 M A R T 4 N İ S A N

7

( -

7.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

değer bulunan Süheyl Ünver'e 1 mil­ yon liralık parasal ödülü ön ü -,. müzdeki günlerde d ü zen len ip cek bir törenle v erilecek

nazesi Çarşam ba günü Şişli ca-“ miinde öğle namazı kılındıktan sonra gazetemize getirilecek ve burada kendisine son saygı du­ ruşu yapıldıktan sonra

Hat­ tâ, (Resimli Kitabın) bir fotoğrafçısının elinden makinesini bile aldılar. Fakat ben işi bir çalımına getirdim. Bir ağaca tırmandım istediğim gibi

bfl- * “ ■ hassa roman, hikâye dışında •debiyat üzerine İleri sürülmüş ö - klrlerin, terüddleria kitap halinde pek az müşteri buluşa bir çok

Bu çalışmada; orta tabakada okume yerine kızılağaç yada kayın kaplama kullanılması durumunda okume kontrplakların bazı özelliklerindeki değişmeler ile

doğmuş, Bahriye mek­ tebinden mülâzım ola­ rak çıkmış, sonra İs­ tanbul Sanayii Nefise Mektebini de

The aim of this paper is to investigate the cost of workforce loss caused by the accidents in construction building sites by using the statistics of three building

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın temel ilkelerine yan çi­ zen zamanın devletlilerini kırk sekiz yıl önce bu sa­ tırlarla uyaran Aybar’a verilen ödül, Zincirli Hürriyet’i