Momentum-2 YENİ

Tam metin

(1)

1. Sürtünmesiz ortamda 2 kg kütleli cisme sabit “F” kuvveti uygulandığında, 5 saniyede hızı 2 m/s’den 12 m/s’ye çıkıyor. Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

2. Sürtünmesiz ortamda 5 kg kütleli durgun haldeki cismin hızını 10 saniyede 8 m/s’ye çıkaran kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton’dur?

3. Sürtünmesiz ortamda 2 kg kütleli 20 m/s sabit hızla gitmekte olan bir araç frene basarak 4 saniyede duruyor. Buna göre arabaya uygulanan kuvvet ve itmenin büyüklüğü kaç N.S dir?

4. Sürtünmesiz ortamda cisme 100 N.s’lik itme

uygulandığında hızında değişme 4 m/s den 8 m/s’ye çıktığına göre cismin kütlesi kaç kg’dır?

5. Sürtünmesiz ortamda 8 m/s sabit hızla hareket halindeki 5 kg’lık kütleli cisme 80 N luk kuvvet 2 saniye uygulandığında cismin hızı kaç m/s olur?

6. 4 kg kütleli bir top şekildeki gibi duvara 10 m/s hızla çarpıp aynı doğrultuda 8 m/s hızla geri dönüyor. Çarpışma 0,4 saniye sürdüğüne göre;

a. Duvarın topa uyguladığı itme kaç N.s dir? b. Topa uygulana kuvvet kaç N’dur?

7. Kütlesi 500 g olan bir top, yatay düzleme 4 m/s hız ile çarparak aynı hız büyüklüğüyle şekildeki gibi yansıyor. Yatay düzlemin topa uyguladığı itme kaç N.s dir? ( sin600=√3

2 sin30

0= 1

2 )

8. Kütlesi 500 g olan bir top, yatay düzleme 6 m/s hız ile çarparak aynı hız büyüklüğüyle şekildeki gibi yansıyor. Yatay düzlemin topa uyguladığı itme kaç N.s dir? ( cos450=sin450=√2

2 )

9. Kütlesi 500 g olan bir top, yatay düzleme 8 m/s hız ile çarparak aynı hız büyüklüğüyle şekildeki gibi yansıyor. Yatay düzlemin topa uyguladığı itme kaç N.s dir? ( cos300 = sin600=√3

2 ; cos60

0 = sin300= 1

2 )

10. 2 kg kütleli ve 20 m

yükseklikten serbest bırakılan şekildeki cisme etki eden itmenin büyüklüğü kaç N.s’dir?

11. 200 g kütleli h yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim 4 saniyede yere ulaşıyor. Yere varıncaya kadar cisme etki eden itme kaç N’dur?

12. “h” yüksekliğinden serbest bırakılan 100 g kütleli bir cisim yere 30 m/s hızla yere çarpıyor. Cisme etki eden itmenin büyüklüğü kaç N.s’dir? 10 m/s Şekil-1 8 m/s Şekil-2 4 m/s 4 m/s 300 300 6 m/s 6 m/s 450 450 8 m/s 8 m/s 600 600 2 kg h=20 m 200 g h 100 g h V=30 m/s

(2)

13. 2 kg kütleli bir cisim yerden “h” kadar yükseklikten 10 m/s hızla atılıyor cismin yere çarpma hızı 40 m/s olduğuna göre cisme etki eden itmenin büyüklüğü kaç N.s’dir?

14. 2 kg kütleli bir cisim yerden 30 m/s hızla atılıyor. Cisim yere çarpıncaya kadar, cisme etki eden itme ve momentum değişimini bulunuz?

15. 2 kg kütleli bir cisim şekildeki gibi eğik atılıyor. Cismin momentum değişimini ve itme büyüklüğünü bunuz. ( cos370=sin530 = 0,8 ; cos530=sin370 = 0,6)

16. 2 kg kütleli bir cisim şekildeki gibi yatay atılıyor. Cismin momentum değişimini ve itme büyüklüğünü bunuz.

17. Eşit kütleli cisimler şekildeki gibi hızlarla atılıyorlar. Cisimlere uygulana itmelerin büyüklüklerini sıralayınız.

18. Eşit kütleli cisimler şekildeki gibi hızlarla atılıyorlar. Cisimlere uygulana itmelerin büyüklüklerini sıralayınız.

19. Sürtünmesiz yatay düzlemde t=0 anında hızı 4 m/s olan 2 kg’lık cisme hareket yönünde etki eden kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 6 saniye sonundaki hızı kaç m/s dir?

20. Sürtünmesiz yatay düzlemde t=0 anında durmakta olan 2 kg’lık cisme hareket yönünde etki eden kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme uygulanan ortalama itmenin büyüklüğü ve 6 saniye sonundaki hızı kaç m/s dir?

21. Sürtünmesiz yatay düzlemde t=0 anında hızı 6 m/s olan 3 kg’lık cisme hareket yönünde etki eden kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme uygulanan ortalama itmenin büyüklüğü ve 6 saniye sonundaki hızı kaç m/s dir? 2 kg V=30 m/s 530 V=10 m/s h=45 m V=20 m/s 2v v V0=0 h v v h v 2 4 6 6 8 4 F (N) t (s) 2 4 6 6 10 4 F (N) t (s) 2 4 6 5 10 4 F (N) t (s) 2 kg h V=40 m/s V=10 m/s

(3)

22. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan m ve 2m kütleli “K” ve “L” cisimlerine uygulanan yatay kuvvetlerinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. “t” süre sonunda “K” ve “L” nin

momentumlarının oranı 𝑃𝑘

𝑃𝑙 kaçtır?

23. Sürtünmesiz yatay düzlemde t=0 anında hızı 2 m/s olan 4 kg’lık cisme hareket yönünde etki eden kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin 6 saniye sonundaki hızı kaç m/s dir?

24. Durgun halden harekete geçen kütlesi 2 kg olan cismin kinetik enerjisi 9 j olduğu anda, momentumu kaç N.s olur.

25. 2 kg kütleli “X” cisminin momentumu “P”, 3 kg kütleli “Y” cisminin momentumu “3P” olduğuna göre; cisimlerin kinetik enerjilerinin oranı 𝐸𝐸𝑘𝑥

𝑘𝑦 kaçtır?

26. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan 3m ve m kütleli “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz.

27. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan eşit kütleli “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz.

28. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan eşit kütleli “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz.

29. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan eşit kütleli “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz.

30. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan kütleleri 3m ve 2m olan “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma

yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz.

31. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan kütleleri 3m ve 2m olan “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma

yaptıklarına göre, çarpışmadan sonra cisimlerin hız ve yönünü bulunuz. t 5 10 K L F (N) t (s) 2 4 6 6 10 6 F (N) t (s) 2v V 0=0 3m m X Y 2v V 0=0 m m X Y 2v v m m X Y 2v v m m X Y 2v 3v 3m 2m X Y 2v 3v 3m 2m X Y

(4)

32. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan “X” ve “Y” cisimlerin hızları şekildeki gibidir. Cisimler merkezi esnek çarpışma yaptıktan sonra aynı hızla geri döndüğüne göre, cisimlerin kütleleri oranı 𝑚𝑥

𝑚𝑦 kaçtır?

33. t=0 anında şekil-1 deki gibi olan “X” ve “Y” cisimleri bir saniye sonra “O” noktasında merkezi-esnek çarpışma yaptıktan bir saniye sonra şekil -2 deki gibi konuma geliyorlar. Buna göre; cisimlerin kütleleri oranı 𝑚𝑚𝑥

𝑦 kaçtır?

34. t=0 anında şekil-1 deki gibi olan “X” ve “Y” cisimleri bir saniye sonra “O” noktasında merkezi-esnek çarpışma yaptıktan bir saniye sonra şekil -2 deki gibi konuma geliyorlar. Buna göre; cisimlerin kütleleri oranı 𝑚𝑚𝑥

𝑦 kaçtır?

35. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun?

36. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun?

37. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun?

38. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun? 2v 3v mx my X Y Vx Vy mx my X 4m 2m Şekil-1 O Y Vx mx Vy my X 5m 3m Şekil-2 O Y Vx Vy mx my X 4m 2m Şekil-1 O Y Vx mx Vy my X 5m 3m Şekil-2 O Y 2v V 0=0 3m m X +x +x Y 2v 3m m X +x +x 2v Y 2v 3m m X +x +x v Y 2v 2m 3m X +x +x v Y

(5)

39. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun?

40. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızı ve doğrultusunu bulun?

41. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra “K” cisminin hızını bulunuz?

( cos370=sin530 = 0,8 ; cos530=sin370 = 0,6)

42. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra “K” cisminin hızını bulunuz?

43. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra “K” cisminin hızını bulunuz?

44. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan şekildeki cisimler bir süre sonra merkezi olmayan esnek çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra “K ve L” cisimlerin hızını bulunuz?

( cos300 = sin600=√3

2 ; cos60

0 = sin300= 1

2 )

45. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

2m/s 2 kg 2 kg X +x +x 2m/s Y 2m/s v 1 kg 3 kg X +x +x 1m/s Y 370 530 2 kg 10 m/s V0=0 2 kg 3 m/s K L L K Vk=? 370 530 2 kg 20 m/s 1 kg 30 m/s K L L K Vk=? 10 m/s α 4 kg 5 m/s 3 kg 5 m/s K L L K Vk=? V0=0 600 600 2 kg 20 m/s 1 kg K L L K VL=? 10 m/s Vk=? X Y 2kg 4kg 10m/s 5m/s O

(6)

46. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

47. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

( cos370=sin530 = 0,8 ; cos530=sin370 = 0,6)

48. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

( cos370=sin530 = 0,8 ; cos530=sin370 = 0,6)

49. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

( cos370=sin530 = 0,8 ; cos530=sin370 = 0,6)

50. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

51. Sürtünmesiz ortamda XY düzleminde şekildeki gibi hareket eden cisimler,”O” noktasında

kenetleniyorlar. Cisimlerin ortak hızını ve hangi doğrultuda hareket ettiğini bulunuz?

X Y 3kg 8kg 10m/s 5m/s O X Y 3kg 8kg 10m/s 5m/s O 370 530 X Y 3kg 8kg 10m/s 5m/s O 370 530 5kg 10m/s X Y 3kg 8kg 10m/s 5m/s O 370 530 5kg 6m/s O m m √2v v V V V 3m 2m m O

(7)

52. Şekil-1 deki durmakta olan 5 kg kütleli bir cisim iç patlama sonucu 1 kg, 2 kg ve 2 kg lık parçalara ayrılıyor. Parçalar şekil-2 deki gibi yön ve hızlarda hareket ettiğine göre , 1 kg’lık üçüncü parçanın hız ve yönünü bulunuz?

53. Şekil-1 deki durmakta olan 5 kg kütleli bir cisim iç patlama sonucu 1 kg, 2 kg ve 2 kg lık parçalara ayrılıyor. Parçalar şekil-2 deki gibi yön ve hızlarda hareket ettiğine göre , 2 kg’lık üçüncü parçanın hız ve yönünü bulunuz?

54. Şekil-1 deki 2 m/s hızla hareket eden 6 kg kütleli bir cisim iç patlama sonucu 1 kg, 2 kg ve 3 kg lık parçalara ayrılıyor. Parçalar şekil-2 deki gibi yön ve hızlarda hareket ettiğine göre , 3 kg’lık üçüncü parçanın hız ve yönünü bulunuz?

55. Şekil-1 deki 2 m/s hızla hareket eden 6 kg kütleli bir cisim iç patlama sonucu 1 kg, 2 kg ve 2 kg lık parçalara ayrılıyor. Parçalar şekil-2 deki gibi yön ve hızlarda hareket ettiğine göre , 3 kg’lık üçüncü parçanın hız ve yönünü bulunuz?

56. Şekildeki 6 kg kütleli bir cisimyukarı doğru 30 m/s hızla atıldıktan 2 saniye sonra iç patlama sonucu 1 kg, 2 kg ve 3 kg lık parçalara ayrılıyor. Parçalar şekildeki gibi yön ve hızlarda hareket ettiğine göre , 1 kg’lık üçüncü parçanın hız ve yönünü bulunuz?

1kg 2kg 2kg 5kg Şekil-1 Şekil-2 4m/s 4m/s 1kg 2kg 2kg 5kg Şekil-1 Şekil-2 8m/s 2m/s 1kg 2kg 3kg 6kg Şekil-1 Şekil-2 8m/s 2m/s 2m/s 1kg 2kg 3kg 6kg Şekil-1 Şekil-2 6m/s 2m/s 2m/s 1kg 2kg 3kg 6kg Şekil-1 60m/s 20m/s 30m/s

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :