9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı (2)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ADI : SOYADI:

NO: SINIF 9 /

https://yazilidayim.net/SORULAR

Bir yerleşim yerindeki Tarih öncesine ait bulgular aşağıda verilmiştir. Bu bulgulardan;

A – V B-IV C-III D-II E-I

S2- 12 Levha Kanunlarının nasıl ortaya çıkmıştır?

Önemi nedir?

S3- İlkçağda Anadolu’da ortaya çıkan uygarlıklardan iki tanesini yazınız

1

2-S4- Anadolu’da tarihi devirlere ait bilgiler Kayseri’de bulunan Kültepe tabletlerinden öğrenilir. Mezopotamya’dan Anadolu’ya yazı, ticaret yoluyla Asurlu tüccarlar tarafından taşınmıştır. Yalnız bu bilgiye dayanarak;

I-Anadolu’da tarih öncesi dönem sona ermiştir.

II-Ticaret Anadolu’nun kültürel alanda gelişmesini sağlamıştır.

III- Yazı ilk kez Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır.

A-Yalnız I B-Yalnız III C-II ve III D-I ve II E-I,II ve III

S5- Tarih öncesi dönemde ticaret faaliyetinin başlamasında aşağıdakiler durumlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A-Ateşin kullanımının yaygınlaşması B-Gereksinimden fazla üretim yapılması C-Mağaraların barınak olarak kullanılması D-Toplumsal iş bölümünün ortaya çıkması E-Avcılık ve toplayıcılığın artması

S8- Parşömen ve Kaya Mezarlarının ait olduğu uygarlıkları yazınız.

Parşömen :

Kaya Mezarları :

S9- Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

………....’da Nil Nehrinin taşması astronominin gelişmesini sağlamıştır..

Savaşlar ve ……..……… toplumlar arası etkileşimi hızlandırır

https://www.sorubak.com

Not: Her soru 10 puandır. Başarılar

https://yazilidayim.net/

S1

S6

S10

S7

Aşağıda verilen cümlelerin karşısına Doğru ise ‘D’ Yanlış ise ‘Y’ yazınız.

Kâğıt, Barut, Matbaa gibi teknik buluşlarda öncülük eden Çin uygarlığıdır.

Artemis Tapınağı Roma medeniyeti döneminden kalmadır.

Şekil

Updating...

Benzer konular :