Test-23 Hareket Problemleri

Tam metin

(1)

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI 46 YGS

MATEMATİK HAREKET PROBLEMLERİ TEST – 23

YGS – 2012 / TEST – 23 5. A ve B noktaları arasında gidip gelen bir kuşun

uçuş hızı 40 km/h dir.

A dan B ye doğru 30 km/h hızla esen bir rüz-gar olduğuna göre kuşun ortalama hızı kaç km/h dir?

A) 15 B) 16 C) 17,5 D) 18 E) 18,5

6. Bir araç gideceği yolun % 40 ını yolun tama-mını gitmek için planladığı zamanın % 60 ını kullanarak almıştır.

Bu aracın kalan yolu planladığı zamanda gi-debilmesi için hızını yüzde kaç arttırmalıdır? A) 125 B) 100 C) 75 D) 50 E) 25

7. Özgür, bir yolu bisikletle 9 dakikada, yaya ola-rak 36 dakikada gidebiliyor.

Özgür yolun 23 ünü bisikletle, kalan yolu yaya olarak tamamlarsa tüm yolu kaç daki-kada gider?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24

8. Boyları eşit iki mumdan biri 12, diğeri 30 daki-kada tamamen yanmaktadır.

Birlikte yakıldıktan kaç dakika sonra birinin yanmamış kısmı diğerinin yanmamış kısmı-nın 4 katına eşit olur?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

9. A ve B kentlerinden karşılıklı olarak aynı anda hareket eden iki araç bir süre sonra karşılaşı-yorlar. Araçlar karşılaştıkları noktadan itibaren hızlarını biri 2 kat, diğeri 3 kat artırarak yolları-na devam ediyorlar ve aynı anda karşı kentlere varıyorlar.

Buna göre araçların ilk hızları oranı aşağıda-kilerden hangisi olabilir?

A) 2 B) 1 C) 2 3 D) 2 3 E) 3 2 1. Bir araç gideceği yere 50 km/h hızla giderse

zamanından 3 saat öce, 30 km/h hızla giderse zamanından 5 saat geç varıyor.

Buna göre bu araç saatte 60 km hızla gider-se gideceği yere kaç saatte varır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

2. Bir araç 45 km’lik yolu 9 saatte gitmeyi planlar-ken yolun herhangi bir yerinde 1 saat mola veri-yor. Yolun bundan sonraki kısmını, hızını saatte 1 km arttırarak planlanan sürede tamamlıyor. Buna göre bu araç yolun kaçıncı kilometre-sinde mola vermiştir?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 25

3.

A C B

90

50

A ile B 350 km dir. A noktasından aynı anda, aynı yönde harekete başlayan iki hareketliden hızlı olan B noktasına varıp durmadan geri dö-nüyor.

İki hareketli C noktasında karşılaştığına göre B ile C arası kaç km dir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

4.

A 44 km B

Şekildeki A noktasından ok yönüne dikey olarak hızı 12 km olan bir bisikletli ile B noktasından hızı 9 km olan bir koşucu dikey olarak sırasıyla 4 ve 9 saat süresince yol alıyor.

Buna göre bisikletli ile koşucu arasındaki en kısa uzaklık kaç km dir?

(2)

YGS / MATEMATİK HAREKET PROBLEMLERİ TEST – 23

47

1.E 2.C 3.E 4.D 5.C 6.A 7.C 8.D 9.D 10.E 11.A 12.A 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 18.C

GEBÖS YA YINLARI GEBÖS YA YINLARI

10. 15 km lik bir yolu iki yayadan biri diğerine göre saatte 1 km daha fazla hız yaparak % 25 daha az zamanda gidebilmektedir.

Buna göre yavaş olan yayanın hızı saatte kaç km dir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

11. Üç aracın hızları sırasıyla 80 km, 75 km ve 70 km dir. Bu üç araç A şehrinden B şehrine doğru aynı anda hareket ediyorlar. Birinci araç yolun yarısına geldiğinde ikinci araç ile üçüncü araç arasında 20 km mesafe olduğuna göre, A ile B arası kaç km dir?

A) 640 B) 600 C) 560 D) 520 E) 500 12. A 1 V 2 V O B

İki araç şekildeki gibi yarım çember şeklindeki bir pistte A noktasından aynı anda oklar yönün-de harekete geçiyorlar.

İki araç aynı anda B noktasına geldiğine göre araçların hızları oranı hangisi olabilir? A)2π B)3π C)1 2 D) 1 3 E) 1 13. A C B m n

Saatteki hızı 80 km olan bir araç 3 saatte, A dan yola çıkıp B ye gidiyor ve hiç beklemeden C ye geri dönüyor. Saatteki hızı 60 km olan başka bir araç ise 5 saatte, B den yola çıkıp A ya gidiyor ve hiç beklemeden C ye dönüyor.

Buna göre m ile n arasındaki bağıntı aşağı-dakilerden hangisidir?

A) m = n B) m = 2n C) 2m = n D) 3m = 2n E) 2m = 3n

14. Saat 03:40 iken akrep ile yelkovan arasında-ki açı kaç derecedir?

A) 60 B) 75 C) 90 D) 120 E) 130 15. A B 12 m 18 m 50 O

Şekildeki gibi pistin A ve B noktalarından hızları dakikada 18 m ve 12 m olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ediyorlar.

Araçlar 5 dakika sonra ilk kez karşılaştıkları-na göre pistin çevresi kaç m dir?

A) 940 B) 1000 C) 1080 D) 1100 E) 1150

16. Saatteki hızı 120 km olan bir araç her saat başı hızını yarıya düşürerek 225 km lik yolu kaç saatte gidebilir?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

17. Bir tren 200 m uzunluğundaki bir tüneli 6 da-kikada, bir telefon direğini ise 2 dakikada ge-çebiliyor.

Buna göre trenin uzunluğu kaç m dir? A) 400 B) 300 C) 200 D) 100 E) 50

18. Bir akıntının hızı saatte 3 km dir. Bir motor akın-tıya karşı saatte 6 km hızla gidebildiğine göre, 6 saat yetecek olan yakıtıyla kıyıdan en fazla kaç km uzaklaşabilir?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :