epitel-doku

Download (0)

Full text

(1)

Dokular

Şekil ve görev bakımından benzerlikleri olan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları birliğe doku denir.

(2)

Hücre bağlantıları

• Hücre adhezyon molekülleri • İntegrinler( glikoprotein )

• Glikokaliks

(3)

• Terminal Wep

– Hücrenin apikal yüzeyinde

– Mitokondrive endoplazmik retikulum bulunmaz

– Aktin ve kontraktil olmayan filamanlar doldurur.

• Terminal Bar

– Komşu hücrelerin apikal uçları arasında bulunur.

(4)

Dokular

• İntersellüler substans

(5)

Dokular

• Epitel Doku:

• Destek Doku: bağ, kemik, kıkırdak, kan doku

• Kas Doku • Sinir Doku

(6)

EPİTEL DOKU

Ektodem Mezoderm Endoderm Epidermis mezotel Endotel Mukoza

(7)

Epitel Dokusunun Sınıflandırılması

(8)

Örtü Epiteli

Tek katlı

Kat Yönünden

Yalancı çok katlı Çok katlı Şekil Yönünden Yassı Kübik Prizmatik Piramidal Değişken

Figure

Updating...

References

Related subjects :