• Sonuç bulunamadı

epitel-doku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "epitel-doku"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Dokular

Şekil ve görev bakımından benzerlikleri olan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları birliğe doku denir.

(2)

Hücre bağlantıları

• Hücre adhezyon molekülleri • İntegrinler( glikoprotein )

• Glikokaliks

(3)

• Terminal Wep

– Hücrenin apikal yüzeyinde

– Mitokondrive endoplazmik retikulum bulunmaz

– Aktin ve kontraktil olmayan filamanlar doldurur.

• Terminal Bar

– Komşu hücrelerin apikal uçları arasında bulunur.

(4)

Dokular

• İntersellüler substans

(5)

Dokular

• Epitel Doku:

• Destek Doku: bağ, kemik, kıkırdak, kan doku

• Kas Doku • Sinir Doku

(6)

EPİTEL DOKU

Ektodem Mezoderm Endoderm Epidermis mezotel Endotel Mukoza

(7)

Epitel Dokusunun Sınıflandırılması

(8)

Örtü Epiteli

Tek katlı

Kat Yönünden

Yalancı çok katlı Çok katlı Şekil Yönünden Yassı Kübik Prizmatik Piramidal Değişken

Referanslar

Benzer Belgeler

BİTKİDE BULUNDUKLARI YERLERE GÖRE Apikal Meristem İnterkalar Meristem Lateral Meristem ORJİNLERİNE GÖRE Primer Meristem Sekonder Meristem... Apikal (

Orijin olarak prokambiyum, kambiyum temel meristem, hatta Gramineae ve Cyperaceae de olduğu gibi protoderm gibi çok değişik meristematik h ücrelerden oluşurlar....

Mantar dokunun oluşumu ile, epidermis tabakasında dış ortamla gaz alışverişini sağlayan stomaların yerini

Yara bölgesinde matriks metalloproteinaz fonksiyonu yara debrismanı ve bağ dokusu şekillendirilmesinde rol oynar.. Bu enzimler fibroblastlar, bazı epitel hücreleri,

 Eritrositlerin yapısında demir bir protein olan Hemoglobin bulunur....  Eritrositler hemoglobin yardımı ile oksijen ve

Normal olarak hücre bölünmesi görünmez. Bu doku hücreleri çoğunlukla meristem hücrelerinden daha büyük ve protoplazmaları az olup hücrelerin büyük bir kısmını

Salgılar sıvı yada katı halde olabilir ve bu salgıları bitkiye değişik şekillerde fayda sağlar: örneğin tanen, reçine bitkiyi çürümekten koruyan antiseptik

İlk gövde ve tomurcuk embriyonun gelişmesi sırasında gözle görülebilir şekilli olup buna plumula (gövde taslağı) denir. Gövdenin büyüme noktası; gövdenin en uç