• Sonuç bulunamadı

Reunion pour un echange d'idees en vue de la creation d'une Chambre de Commerce mixte Franco-Turque a Paris

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Reunion pour un echange d'idees en vue de la creation d'une Chambre de Commerce mixte Franco-Turque a Paris"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TT- í ü r j t f ,

PARIS, le 16 JUIN 1964

1 8 4, Boulevard Malesherfo@s~PARïSJ7°

Réunion pour un échange d Bidées en vu® de la création d°uns Chambre de Commerce mixte Franco-Turque à SARIS,,

Personnalités présentes à cette réunion : Mo Celai CALISLAR

Conseiller de 113 Ambassade M„ Fuat INAL

de Turquie - PARIS Conseiller Commercial de

I eAmbassade de Turquie

m Taïat KULAY à PARIS»

Cens®! Général de Turquie PARIS

MMo les Représentants du Du cêté Français

Mo Jean THOMAS

Fonderies de Pont à Mousson 54* Avenue Hoche -PARIS Tél. WAG» 49=29 Mo A o GAUTERYE Société MICHELIN 97, Bd» Pereire -PARIS Tel* CAR » 64-00 M» LANOTE

Conseiller du Commerce Extérieur Président Directeur Général

Société Lanote & Cie 6, rue des Tilleuls BOULOGNE SUR SEINE Tél» 403.Q®.97

M» WEIMANN

Société Française des Matières Colorantes 9, Av» George V -PARIS Tél. BAL. 28-50 M» Philippe DEROS Administrateur de Sociétés 19, rue de la Trémoille-PARIS Tél. ELY. 03-13 secteur privé s Du côté Turc M. MUR^ARD - Directeur

Banque Ottomane - Siège de Paris 7, rue Meyerbeer -PARIS

Tél. OPE o 67-00 Mo Ahmet NEYZI

Président-Directeur Générai Société Française LEVITT & Sons 3, Avenue Ingres, -PARIS

Tél. BALo 94-20 M. Zi'ya FESCI

129, Avenue des Champs Elysées, PARIS

Tél. BAL» 14-38 M e Nakib TURHAN

Vice Président du Comité France Turquie

11, Square Mozart -PARIS Tél. MIR. 21-9® M„ Faiz KARACAQGLU Juriste 54, rue Sahat» PARIS M r . Jacques BAULIEU Le Matériel Téléphoniaue > » ' ,

46,Quai de Boulogne -BOULOGNE S/SEINE (/ 1 t

Tél. MOL» 50-00 ■ ^ ^ , "i

tsuj ,s

M„ René BERNAUD ' Commerçait en Textiles 129, rue du Fg.Baint-Honoré-PARIS Tél» BAL. 47-15

Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmamızda tümör çapı ile serum TSH düzeyi arasında her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamış olsa da PTK’lı olgulara baktığımızda;

This study aimed to describe chest X-ray (CXR) and thorax computed tomography (CT) findings of chil- dren with confirmed pandemic 2009 influenza A (H1N1) infection, to review

Dökme demirlerde, özellikle lamel grafitli dökme demirlerde fosfor düşük ergime dereceli (954- 982ºC)bir demir- demir fosfor ötektiği olan steadit şeklinde

■ AYAKKABI Saraciye Deri ve Yan Sanayileri Fuarı dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından açıldı. ■ AKSARAY’da Beyaz İnci

Riketta (2005) tarafından 96 kişi üzerinde yapılan pek çok değişken ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin analiz edildiği çalışma sonucunda

Tavlaya meraklı olanlar burda bulu­ şurlar, belki bir iki el tavla oynarlar, sonra meyhanelerden birine kapağı atarlardı.. Tavla boşuna değil, rakısına

Aşağıdaki grup resimde de, sağdan; Fethi Bey, Afgan J sefiri Ahmet Han, Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Paşa vesair zevat görülmektedir... Alttaki grupta, sağdan;

Kısaca uzaktan eğitim, öğrenci sayısının ve eğitime olan talebin artması, küreselleşme ile birlikte meydana gelen iş ve çalışma hayatındaki değişiklikler gibi