2018 TYT Matematik Soruları ve Çözümleri (PDF) | Bilgenç

16  2228  Download (0)

Tam metin

(1)

Tüm pasta, 4 dilime ayrılınca her bir parça 1

pas tanın ü kadardır. 4

Bu parçalardan biri 3 kişi arasında paylaştırılırsa Bir kişiye düşen pay

1 1 1 olacaktır. 4 3 12 Cevap : D  

3 3 4

Verilen örnekte sürekli 2 ye bölüyor ve 3.adımda 8 parça elde ediyor. Biz bu durumu 2 şeklinde ifa -de e-debiliriz. 2 8 dir.

Sürekli 3'e böldüğünde 4.adımda; 3 3.3.3.3 81 parça elde edecektir.

Cevap : E

 

 

2 2

Süs, 1,5 metre 2 metre arası bir yüksekliktedir. Şıklardaki köklü ifadeler de bu değerler arasında olmalıdır.

1,5 1,5 2,25 2 2 4 tür.

2,25 ile 4 arasındaki değer, sadece B şıkkında var dır 3 Cevap      : B

(2)

Deneme yaparak bulunabilecek bir soru türü. En fazla bir kaç tahminden sonra hepsinin sonucu -nun 4 olması gerektiğini görebilirsiniz.

I. öncülde işareti kullanınca 2 2 4 II. öncülde işareti kull

     

 anınca 2 2 4

III. öncülde işareti kullanınca 2 2 4 elde edilir.

Cevap : C

    

       Onda birler basamağına göre sıralama yapılmışsa K L M b c a dır.

Gerçekte, birler basamağına göre sıralama yapılma -lıydı. Doğru sıralama;

b c a L M K dır.

Cevap : C

    

(3)

10 cm lik cetvelin tüm uzunluğu 10 0,8 0,8 11,6 cm dir.

6 cm lik cetvellerde 0,2 cm lik mesafe varsa, 0,2 6 0,2 0,2 x 11,6 eşitliğini kurabiliriz. 6,6 x 11,6 x 5 buluruz. Cevap : D           

Hava sıcaklığı en fazla 5 10 15 derece olacaktır. Hava sıcaklığı en az 5 6 11 derece olacaktır.

Yani 11 ile 15 derece arasında olacaktır. Şıklarda mutlak değerli gösterimler var. Buna uyarlayalım.

Bu iki

 

 

sayının ortalaması 13 tür.

13 değerinden en fazla 2 birim uzaklaşabiliriz. O halde;

x 13 2 şeklinde ifade edilebilir.

Cevap : A  

b T Bilmiyoruz c Bilmiyoruz Tek a

a b c Tek ise iki çarpan da tek olmalıdır. a Tek

b c Tek tir. b tek ise c çift, b çift ise c tektir. Buna göre;

I. a c Bir şey söyleyemeyiz. II. b a Bir şey söyleyemeyiz. III. c          

b tek ise çifttir b çift ise tektir.

b T Ç Ç T Tektir. Doğru

Cevap : B

(4)

A kefesi

B kefesinden ya 20 gramlık, ya da 25 gramlık ağırlık A kefesine aktarılmıştır. Bunu dengelemek için x gramlık ağırlık B kefesine eklenmiş olsun. 25 gramlık ağırlık B'den A'ya aktarılmışsa; 45 25

.B kefesi

A kefesi .B kefesi

20 x eşitliği sağlanmalıdır. 70 20 x x 50 gram olmalıdır. Seçeneklerde 50 gram yok.

20 gramlık ağırlık B'den A'ya aktarılmışsa; 45 20 25 x eşitliği sağlanmalıdır. 65 25 x            x 40 gram olmalıdır. Cevap : E    

2 2 2 2 a b 2 2 I numaralı IV numaralı karenin karenin alanı alanı

a 2ab b b olarak yazabiliriz.

a b b I IV olur.

Cevap : B

  

   

n.9 333....3 ise bu n sayısı üçsel sayıdır. Her tarafı 3'e bölelim.

3n 111...1 olur.

En küçük n sayısını bulalım. 1 sayısı 3'e bölünmez. 11 sayısı 3'e bölünmez. 111 sayısı 3'e bölünür. 111 37 dir. 3 O halde    en küçük n 37 dir.

Rakamları toplamı 3 7 10 buluruz.

Cevap : D

   

(5)

Soldaki sarı boyalı küme;

5 harfli, A harfi ile başlayan ama N ile bitmeyen isimleri göstermektedir. Bu kümeye sadece AHMET uygundur. 1 eleman

Sağdaki sarı boyalı küme; 5 harfli, A harfi ile başlamayan

ama N ile biten isimleri göstermektedir. Bu kümeye;

BEREN, KENAN uygundur. 2 eleman

Toplam; 1 2 3 buluruz. Cevap : C   

     

     

Kesiştikleri yer b noktası olsun. Grafiğe göre; 0 a b aralığında h a g a f a dır. b a 2 aralığında f a g a h a dır. Buna göre; I. öncül doğrudur. II. öncül yanlıştır. III. öncül yanlıştır. Cevap : A        

(6)

 

 

 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R x P P x ise R x P x 1 R x x 1 1 dir. Şimdi köklerini bulalım.

x 1 1 0 x 1 1 x 1 1 x 1 1 dir. x 2 veya x 0 x 0 dır. x 2 dir. Cevap : B                     

 

 

 

Planlanan ağaç sayısı 81.p.a dır.

Son durumdaki ağaç sayısı 81. p 1 . a 1 dir.

Aradaki fark; 81. p 1 . a 1 81.p.a 81. p 1 . a 1 p.a 81. p.a               p a 1 p.a    

81. p a 1 dir. Cevap : E       Medyan 10

Sadece 2 değer birbirine eşit ise bu değer mod (tepe değeri) dir.

6,x,10, y ,14,z,23

Medyan Mod ise y 10 ya da y 14 olmalıdır. y 10 ise;

Mod Medyan Aritmetik ortalama 10 dur. 6 x 10 y 14 z 23 1 7               14 0 olmalıdır. 63 x z 70

x z 7 olur. z değeri 14 ten büyük olmalıydı. Bu sebeple burdan çözüm çıkmaz.

y 14 ise;

Mod Medyan Aritmetik ortalama 14 tür. 6 x 10 y 14 z 23 14 olmalıdır. 7 67 x z 98 x z 31                      

10 dan 23 ten küçük küçük olmalı olmalı olur. x z 31 x 9 olursa z 22 olur.

x 8 olursa z 23 olur. Olamaz.

Cevap : A

  

 

(7)

450 000 liraya ev aldıysa, satışından 450 000

150 000

3200 3000

 480 000 lira elde etmiştir.

Arsa satışında, her 20 000 lirada 5 000 lira kar elde ediyorsa, 480 000 lirada 480 000  24 5 000 20 000  24 5 000 120 000 lira kâr elde eder. Cevap : D   

Tanıştıkları zaman üç arkadaşın yaşları toplamı 60 tır. 3.20 60

x yıl sonra yaşları toplamı 60 3x olur. Tanıştıkları zaman çocukların yaşları toplamı; 60 28 30 32 60 90 30 dur.

Çocuklar daha doğmadığı i         

çin çıkmıştır. x yıl sonra bu çocukların yaşları toplamı 30 3x olur.

Yeni yaş ortalaması yine 20 ise 60 3x 30 3x 20 olmalıdır. 6 30 6x 120 6x 90 x 15 buluruz. Cevap : A              

1 kg kiraz daha verince para tam oluyorsa; 3K 3M K 30 4K 3M 30 liradır.

1 kg muz daha verince 3 liraya daha ihtiyaç oluyorsa;

3K 3M M 30 3 3K 4M 33 liradır.

Bu iki denklemi taraf tarafa toplarsa

            

k; 4K 3M 30 3K 4M 33 7K 7M 63 7 K M 63 K M 9 buluruz. Cevap : E             

(8)

1. grafikte C'nin bulunduğu açı 360 120 90 150 dir.

A -B - C nin açı değerleri sırasıyla 120 - 90 -150 dir. Hepsini 30 ile sadeleştirelim.

A -B - C değerleri sırasıyla 4 - 3 - 5 ile orantılı olur. A 4, B 3 ve C 5 ta        A A B B nedir, diyebiliriz. 2.grafikte, A'nın bulunduğu açı 180 dir.

A -B - C nin açı değerleri sırasıyla 180 - 90 - 90 dir. Bu değerleri ağırlık toplamları olarak alırsak; 4.K 180 K 45 tir. 3.K 90 K 30 dur.        C C C B A 5.K 90 K 18 dir. Buna göre; K K K buluruz. Cevap : E     

A s tandardı 34 ile 46 arasındadır. Aralık değeri 46 34 12 dir. A s tandardı 7 ile 13 arasındadır. Aralık değeri 13 7 6 dır.

B s tandardında 11,5 numara, A s tandardında x olsun. x 34 12      2 11,5 7 6   eşitliğini kurabiliriz. x 34 4,5 x 34 9 x 43 buluruz. 2 Cevap : A       

1. hesap makinesinde 29 olan sayı, 2.hesap makinesinde 83 tür.

83 ile ne toplanırsa 95 olur? 12

2. hesap makinesinde 12 olan sayı, 1.hesap makinesinde 78 dir.

O halde, 1.hesap makinesinde 29 78 107 s

  onucu bulunmuştur.

(9)

x gram yaş mısır ile başlamış olsun. 80 90 x 720 eşitliğini kurabiliriz. 100 100 8 x     0 100 9  0 720 100  10 x 1000 gramdır. Ancak %20 azalma yerine %30 azalma olduysa;

1000   7 0  100 90 100  630 gram patlamış mısır elde etmiştir. Cevap : A 

1 bardak boyu x olsun.

İki bardak arası mesafe y olsun. 6 bardak üstü üste konduğunda x 5y yükseklik oluşur.

9 bardak üstü üste konduğunda x 8y yükseklik oluşur.

18 bardak üstü üste konduğunda x 17y yüksek     

 

4y'e eşit lik oluşur. x 5y x 8y x 17y ise 2x 13y x 17y x 4y dir.

8 bardaklı 12 bardaklı kule

x 7y x 11y

x 7y 4y 11y

x 22y 23 bardaklı kule olur.

Cevap :                      A

Alınan mandalina suyu 25 7 18 bardak nar suyu 25 8 17 bardak portakal suyu 25 9 16 bardaktır. Kümede gösterelim.

  

  

(10)

Kümelerin birleşimi davetli sayısına, yani 25'e eşit olmalıdır. 18 x 17 x 16 x x 25 51 2x 25 2x 26             x 13 buluruz. Cevap : D 

Kalemin ucundaki sayı daha büyük ise,

C'den başlayarak sola doğru, şekli çevreleyerek ilerlediğimizde şu sıralamayı yapabiliriz.

C B A D G H I F

Sadece E'yi tam konumlandıramadık. E'yi gösteren kalemlere g

      

öre; B E H, E D, E F dir. Yani, E harfi B ile D arasındadır. Sıralama şu şekilde olur :

C B A,E D G H I F 9 8 7,6 5 4 3 2 1 Buna göre; A E G 7 6 4 17 buluruz. Cevap : E                        

Her küpten aşağı inişte 2 farklı seçeneği var. Ya sağdaki küpe, ya da soldaki küpe inecektir. 4 kere küpten aşağı ineceğine göre;

2.2.2.2 16 farklı şekilde mindere ulaşabilir. Cevap : C

(11)

Eşit çıkması için, 1.durum:

Ali 1 tartılmalı ve Mehmet doğru tartılmalı 2 0  5 0 100100

10 olasılıkla gerçekleşir. 100 2.durum:

Ali doğru tartılmalı ve Mehmet 1 tartılmalı 5 0   3 0 100100 15 olasılıkla gerçekleşir. 100 10 15 25 Olasılıkları toplarsak 100 100 100 %25 buluruz. Cevap : D    

İkizkenar üçgenin tepe açısına y diyelim. 2.şekildeki 3y ve x'in toplamı 360'ı vermelidir. 3y x 360

Ayrıca y açısı 180 2x e eşittir. Buna göre; 3 180 2x x 360 540 6x x 360 540 5x 360            5x 180 x 36 buluruz. Cevap : D     

(12)

BC CD x olsun.

MBE üçgeni ile LBC üçgeni arasındaki benzerlikten;

1 x

BE 5x olur. CE 4x kalır. 5 BE

KDA üçgeni ile LDC üçgeni arasındaki benzerlikten;

1 x AD 3x olur. AC 2x kalır. 3 AD AE 9 ise 2              x 4x 9 6x 9 x 1,5 metre buluruz. Cevap : C      

20 metre mavi direk, iki eş parçaya bölünmüş ise her bir parçanın uzunluğu 10 metredi.

Direk ile duvar arasındaki mesafe 8 metre ise burada bir 6 - 8 -10 üçgeni oluşur.

Duvar dan sonra direğin yüksekliği 6 m olur. Demek ki duvarın uzunluğu 10 6 4 m dir.

Cevap : C

(13)

Karenin köşegenlerini çizerek şekildeki gibi 45 - 45 - 90 üçgenleri oluşturabiliriz.

Beyaz renkli 45 - 45 - 90 üçgenlerin dik kenarlarından biri a olsun, Karenin köşegeninin yarısı a 2 olur. Buna göre, artış gös

  

2 2 2 2

teren alan bir yamuğun alanına eşittir.

2a 2a 4

2 16 ise 2

4a 4 16 4a 12 a 3 tür. Dantelin bir kenarı a 2 2 dir.

Alanı da a 2 2 olacaktır. Hesaplarsak; 3 2 2 5 2 50 br buluruz. Cevap : C               

Katlama işlemini tersine döndürerek tüm alanı bulabiliriz.

Şekildeki gibi alanların toplamı, a 2b 4c 2d dir.

Cevap : D

(14)

2 2 2 2 2 2

Dik üçgenler yardımıyla köylerin O noktası ile arasındaki mesafesini hesaplayabiliriz.

Bu uzunluklar 4 km den yani 16 dan büyük olmamalıdır. OA 2 2 4 4 8 OB 2 3 4 9 13 OC 4 1 16 1 17 Ulaşıl                 2 2 2 2 amaz. OD 3 1 9 1 10 OE 3 3 9 9 18 Ulaşılamaz.

Ulaşılan en büyük mesade OB dir.

Cevap : B

    

(15)

2 2 120 25 A B .5 tür. 360 3 120 A .1 tür. 360 3 25 24 B 8 dir. 3 3 3

Bu B alanı Temizlenen Alan , tüm camın yarısı ise tüm cam 16 dir.

Camın yarıçapını bulabiiliriz.                       2 180 .r 16 360    2 r 32 r 4 2 br dir. Cevap : A    

Bir beşgenin iç açısı 108 dir. Hesaplayarak da bulabiliriz.

n 2 .180 5 2 .180 540

108 dir.

n 5 5

Bir dokuzgenin iç açısını da hesaplayalım. n 2 .180 9 2 . 180 n               20 9 140 dir. Buna göre; a 140 108 32 dir.

Buradaki üçgen ikizkenar bir üçgendir. 180 32 148 Bu sebeple b 74 dir. 2 2 x 140 74 66 buluruz. Cevap : B               

(16)

 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 AB 10 2 14 8 8 6 10 birimdir. AC 7 2 20 8 5 12 13 birimdir. Harita programında

10 birim 6 km olarak gösteriliyorsa 13 birim x km olarak gösterilir

13.6 78 x 7,8 km buluruz. 10 10 Cevap : A                 

Tüm yüzey alanı A

Kırmızıya boyanan yüzey K Maviye boyanan yüzey M Sarıya boyanan yüzey S olsun. Verilen bilgilere göre;

A K 82 A M 79

A S 74 tür. Taraf tarafa toplarsak; 3A K M S 235 olur. Boyanan yüz              

eyler, hep farklı yüzeyler olduğundan; bu üç yüzeyin alanı tüm prizmanın alanının yarısıdır. Buna göre; A 3A 235 olur. 2 5   A 235 2  47 2 A 94 br buluruz. Cevap : C   2 2 2 2 2 2

İçteki silindirin hacmi .a .h tır.

İki silindir arasındaki hacim .b .h .a .h tır. İki kısma eşit miktarda su aktığından, içindeki su hacimleri birbirine eşit olmalıdır. Yani;

.b .h .a . .a .h            2 2 2 h eşitliğini kurabiliriz. 4 4. .a .h .b .h .a .h 5.       2 .a . h   2 .b . h 2 2 2 2 5.a b b b 5 5 buluruz. a a Cevap : B    

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :