• Sonuç bulunamadı

İç Kapak görünümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İç Kapak görünümü"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

FSM SCHOLARLY STUDIES

Journal of Humanities and Social Sciences

http://dergi.fsm.edu.tr

http://fatihsultan.dergipark.gov.tr/fsmia

Sayı / Number 7

(2)

Prof. Dr. Hasan Akay

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Erciyes Üniversitesi/Kayseri

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Cem Baygın

Erzincan Üniversitesi/Erzincan

Prof. Dr. Uwe Bleasing

Leiden/Hollanda

Prof. Dr. Bernt Brendomoen

Uppsala Üniversitesi/İsveç

Prof. Dr. Ali Bulut

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Gönül Güreşsever Cantay

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Emekli/İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Cihan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Prof. Dr. Nurettin Demir

Başkent Ünivresitesi/Ankara

Prof. Dr. Hayati Develi

İstanbul Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Musa Duman

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Eva Csato Johanson

Uppsala Üniversitesi/İsveç

Prof. Dr. Mustafa Kaçalin

Marmara Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mahmut Koca

İstanbul Şehir Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. İbrahim Numan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Yücel Oğurlu

İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. A. Yekta Saraç

İstanbul Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu

Trakya Üniversitesi/Edirne

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Murat Şen

Melikşah Üniversitesi/Kayseri

Prof. Dr. Recep Şentürk

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Fikret Turan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Şükrü Yıldız

İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul

Doç. Dr. Özgür Dinçyürek

Doğu Akdeniz Üniversitesi/KKTC

Doç. Dr. Ayhan Döner

Erzincan Üniversitesi/Erzincan

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy

Atatürk Üniversitesi/Erzurum

Doç. Dr. Şafak Narbay

Erzincan Üniversitesi/Erzincan

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Akıl

İstanbul Ticaret Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. H. Fırat Diker

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Dr. Noor Cholis Idham

Universitas Islam Indonesia/Endonezya

FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

FSM SCHOLARLY STUDIES

Journal of Humanities and Social Sciences

Danışma Kurulu / Advisory Board

İndeks, Abstrakt ve Veritabanı Bilgisi / Indexing, Abstracting and Database Information

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, İdeal Online,

EBSCOhost Database, Open Academic Journal Index

(3)

FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences

Sayı/Number 7 Yıl/Year 2016 Bahar/Spring ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217

Yılda İki Sayı Yayınlanan Hakemli Akademik Dergi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adına

Kurumsal Sahibi / Publisher

İsmail Gerçek (Mütevelli Heyeti Başkanı)

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Musa Duman (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Asude Tavus

Editör / Editor

Yrd. Doç. Dr. Fatma Kaytaz

Ayhan Tuğlu

Asude Tavus

Arapça Redaktör / Arabic Proofreader

Arş. Gör. Üveys Ateş

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Musa Duman

Prof. Dr. Hasan Akay

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Prof. Dr. Ali Bulut

Prof. Dr. İbrahim Numan

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı

Prof. Dr. Recep Şentürk

Prof. Dr. Fikret Turan

Ayhan Tuğlu

Tasarım: Emre Ak

Baskı: Göksu Ofset Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.

Gümüşsuyu Caddesi, Litros Yolu No: 25 34020 Topkapı - İstanbul

Matbaa Sertifika No: 32570

Tel: 0212 674 7457 Web: http://goksuofset.com E-Posta: info@goksuofset.com

Baskı Tarihi: Haziran 2016

Adres / Address

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No : 53 Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 521 81 00 Faks: 0212 521 84 84

web: http://dergi.fsm.edu.tr - http://fatihsultan.dergipark.gov.tr/fsmia

eposta: dergi@fsm.edu.tr

(4)

FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

FSM SCHOLARLY STUDIES

Journal of Humanities and Social Sciences

Prof. Dr. Ezzat Assayed Ahmad

Bülent Ecevit Üniversitesi/Zonguldak

Prof. Dr. Hasan Akay

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih Andı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Fahameddin Başar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Ali Bulut

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Van

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Sinop Üniversitesi/Sinop

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Prof. Dr. Hayati Develi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Musa Duman

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Feridun M. Emecen

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi/Afyonkarahisar

Prof. Dr. Bayram Ali Kaya

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Marmara Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan

K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi/K.maraş

Prof. Dr. Nihat Öztoprak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Suphi Saatçi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Şevket Topal

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Rize

Prof. Dr. Ergün Yıldırım

Marmara Üniversitesi/İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Yüksel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun

Prof. Dr. Ömer Zülfe

Marmara Üniversitesi/İstanbul

Doç. Dr. Ömer Say

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul

Doç. Dr. Sadık Yazar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Çelik

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Yrd. Doç. Dr. Mine T. Çilingiroğlu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Zeynep K. Şerefoğlu Danış

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Demirtaş

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Efe

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göleç

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Duygu Gür

Sakarya Üniversitesi/Sakarya

Yrd. Doç. Dr. Arkun Tatar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Öğrt. Gör. Dr. Hamza Bekri

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Öğrt. Gör. Dr. Abdulkarim Jamous

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Öğrt. Gör. Mhd. Ayman Aljammal

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

Öğrt. Gör. A. Ahmad Muhammed Muhammed

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/İstanbul

(5)

ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların yayın hakkı Fatih Sultan Mehmet

Vakıf Üniversitesi’ne aittir. Derginin hiç bir bölümü yayıncının izni olmaksızın,

elekt-ronik, mekanik, fotokopi, kayıt yöntemiyle veya başka bir yöntemle çoğaltılamaz, bir

veri muhafaza sisteminde saklanamaz veya iletilemez. Kaynak göstermek kaydıyla alıntı

yapılabilir.

© Copyright

The authors retain all copyrights in FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and

Social Sciences. Copyright for this journal belong to FSM Vakif University. No part of

this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,

ele-ctronic or mechanical, i ncluding photocopying, recording, or any information storage

and retrieval system, without permission in writing from the authors.

Referanslar

Benzer Belgeler

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES ISSN: 2717-7386. 2020 Volume 5 Issue 8

Toplam PE ithalatı üzerinde istatiksel olarak anlamlı etkisi olan (p<0,05) ‘Toplam Plastik İhracatı’ ve ‘GSYİH’ değişkenlerinde meydana gelecek

Türk Basın Tarihinde Artin Asaduryan Matbaası ve Matbaada Basılan Süreli Yayınlar .... 117-138 Periodical Publishing Works and Artin Asaduryan Press in Turkish

“İki Kuşakta Oyun ve Oyuncak: Çocukluk Tarihi Üzerine” başlıklı Tübitak projesinin bir parça- sı olan bu çalışma, projenin verileri üzerinden, çocukluk

1983 yılında İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdikten sonra iki yıl yurt dışında yaşayan Perihan Mağden, şiir ile hiç ilgilenmemiştir.

Analizler sonucunda sınıf öğretmenlerinin değer tercihleri ve yaşam doyumu puanları arasında tüm alt boyutlar için anlamlı pozitif yönde ilişkilerin bulunduğu

Bunu dikkatten kaçırmayan Sovyet eleştirmenleri Cavidi farklı kanaatlerle suçlar: “Bazıları dil ve muhteva yabancılığına” 12 ; bazıları “konu”suna göre 13 ,

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın âşıklar ve kadın dengbejciler toplumun onlara yüklediği roller karşısında sanatta yetersiz oldukları, bu yetersizliklerine