• Sonuç bulunamadı

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar Etkinlikleri indir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar Etkinlikleri indir"

Copied!
8
79
1
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(2)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(3)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(4)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(5)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(6)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(7)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

(8)

4-5-6 Basamaklı Doğal Sayılar -4.SINIF

Referanslar

Benzer Belgeler

Normal fıstık ile kabuk, iç ve yabancı madde (ağaç dalı veya yaprak) ayrımı için eksenler oranı (r1/r2) güçlü bir ayrımsallık verebilir. Diğer taraftan

kullanılmasıyla ortama gönderilen kesme sıvısı/basınçlı hava karışımının etkisiyle yüzey pürüzlülüklerinde azalma sağlandığı ve MQL sisteminde nano

Sediment miktarının trend grafiğine bakıldığında ise düşük değerlerde genel olarak bir trendin olmadığı ancak orta ve yüksek sediment değerlerinde

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. 2- Proteinlerin yapıtaşlarına………adı verilir. 5- Yağ monomerleri arasında.. ……….bağları kurulur.

Başka bir örnekte; Segâh perdesindeki bir Ferahnâk beşlisi ya da Segâh’a Acem perdesi kullanılarak iniliyorsa eksik Ferahnâk beşlisi ile de asma karara varılabilir..

Ahmet babasının yaşına geldiğinde Ahmet ile babasının bugünkü yaşları toplamı kaçtır?..

[r]

• Madde taneciklerinin kendi etraflarında yaptığı hareket dönme hareketi denir.. Dönme hareketi maddeye akışkanlık

SINIFLAR MATEMATİK DERSİ II. YAZILI SINAV SORULARI.. Buna göre Ali kaç kilogram domates alırsa toplam beş kilogram sebze almış

2000’den bu yana bakkal dükkânı işleten Kanber Amca’nın içindeki okuma aşkı hiçbir zaman dinmemiş. Gün içinde her fırsatta kitaplarını eline alıp okumaya devam eden

2. Vatanını ve milletini çok seven Atatürk, bu uğurda canını feda etmekten kaçınmazdı. Ülkesi ve milleti için girdiği savaşlarda hep ön saflarda yer alması bunun en

Tablo: Gazipaşa Ortaokulunda Açılan Hafta Sonu Kurslarına Başvuru Yapan Öğrenci Sayıları.. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.. 51. Ahmet Bey’in üç aylık

53.. Aşağıdaki grafikte dört yıla ait satılan binek ve ticari araç sayıları verilmiştir. Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?. A)

[r]

4.Etkinlik:Verilen rakamları birer defa kullanarak en büyük ve en küçük üç basamaklı

►Çevre uzunluğu = Birer uzun ve kısa kenar uzunluğunun toplamının 2 katıdır?. Yandaki dikdörtgenin çevre uzunluğu

2 Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa ve yüzlüğe doğru yuvarlanmıştır?. En yakın onluğa En

15 "54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağın- daki rakamın basamak değeri arasındaki fark kaçtır?.. 17 “863 420”

8 Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 8 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayı kaçtır?.. 9 “Otuz bin iki yüz

10 “2384” sayısının binler basamağındaki rakamı 3 artırır, onlar basamağındaki rakamı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?.. www.leventyagmuroglu.com

8 “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?. En büyük

13 Rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayıların binler basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?. A 9000 B 3000 C 2000

Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru göğüs numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?.. A) Altı milyon yedi yüz