9.Sınıf Sağlık Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı (1)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LİSESİ https://yazilidayim.net/9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ ve TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Yönerge: Sınavınız 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular

çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve kısa cevaplı şeklindedir. Her sorunun doğru cevabı 5'er puandır. 1) Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor

yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkilerinden değildir?

A) Vücudu ve kasları geliştirir

B) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar C) Kalbin iyi çalışmasını sağlar

D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur

2) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden fiziksel

etmenlere girmemektedir?

A) Kullanılan sular B) Gürültü C) Sıcaklık

D) Vektörler

3) Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizlik bakım

araçlarından değildir? A) Tırnak makası B) Havlu

C) Tarak

D) Deodorant

4) Sadece hasta veya engelli olmamak değil, bedenen,

ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Olgunlaşma B )Sakatlık C) Sağlık

D) Güçlü olma

5) Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A) İlaçla koruma

B) Temiz su sağlanması C) Besin güvenliği D) Atıkların kontrolü

6) Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımı ilkeleri arasında yer almaz?

A) Uygunluk

B) Bağımlılık

C) Etkililik D) Güvenlilik

7) ) Diş temizliğiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? A)Dişler düzenli fırçalanmalıdır. B) Düzenli diş hekimine gidilmelidir. C)Fındık dişler ile kırılmalıdır.

D)Yemeklerden sonra kürdan kullanılmalıdır.

8) Rehabilitasyon ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Önleme, tedavi ve uzun süreli bakımı kapsar B) Engelli ekibin vazgeçilmez üyelisidir

C) Süreklilik isteyen bir uygulamadır

D) Tıbbi alanlardaki uygulamaları kapsar

9) Aşağıdakilerden hangisi sebzeler ve meyveler besin grubunda yer almaz?

A) Taze fasulye

B) Arpa

C) Patates D) Kabak

10) Enfeksiyonlarda en çok sorumlu olan organ hangisidir?

A) Ayaklar B) Burun

C) Eller

D) Gözler

11) Devlet hastanelerinde kaçıncı basmak tedavi hizmetleri uygulanmaktadır?

A)1. basamak B) 2. basamak C) 3. basamak D) 4. Basamak

12) I-Koruyucu hekimlik hizmetleri II- Tedavi hizmetleri III- Rehabilitasyon hizmetleri Çocuğuna tetanos aşısı yaptıran bir kişi, sağlık hizmetlerinin yukarıda verilen hangi basamağından yararlanmalıdır?

A) I B) III C) II VE III D) I ve II

13) Erken tanı kaçıncı düzey korumadır? A) Temel

B) Birincil

C) İkincil

D) Üçüncül

14) Kendisi hasta olmadığı halde hastalık taşıyan canlılara ne denir?

A) Parazit B) Virüs C) Vektör D) Bakteri

15) Vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde

kaza ya da hastalık sonucu oluşan fonksiyon kaybına…

ENGELLİLİK……denir.

16) Ayak tırnakları …DÜZ… kesilir.

17). Sivrisineklerin yol açtığı hastalık … SITMA... hastalığıdır.

18) Mikropların hastalık yapıcı etkilerini azaltarak

vücuda verilmesine ……AŞI……… denir.

19) KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına hangi canlı neden olur?

KENE

20) Hasta haklarından bir tane yazınız.

https://yazilidayim.net/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

(C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)

Şekil

Updating...

Benzer konular :