İhsan Raif Hanım

Download (0)

Tam metin

(1)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI : 823

HÜVEYLA COŞKUNTÜRK

(2)

TT- ¿

î

T İO J

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 823

/ v ■

IHSAN RAIF HANIM

Hüveylâ COŞKUNTÜRK

TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ: 51

(3)

Kapak Düzeni: Saim O NAN

ISBN 975 - 17 - 0034 - 5

© Kültür ve 7ürizm Bakanlığı, 1987 Onay : 6.11.1987 tarih ve 926-1-4083 sayı Birinci Baskı : 1987

Baskı Sayısı: 15.000 Adet Ünal Offset : A N K A R A

(4)

İÇ İN D E K İLE R

Sözbaşı ... V Giriş ... * I. BÖLÜM

İhsan Râif Hanım’ın Hayatı ... 17

A ) İhsan Râif Hanım’m Aile Çevresi ... 17

B) İhsan Hanım’m Öğrenim Hayatı ... 20

C) Ihsan Râif Hanım’m Hususi Hayatı ... 24

D) İhsan Râif Hanım’m Edebi Hayatı ... 40

ü. BÖLÜM Eserlerinden örnekler ... 68

A ) Gözyaşları Kitabından Alman Şiirler ... 68

B) Dağınık Şiirlerinden Seçtiklerimiz ... 93

C) Nesirleri ... I * 8 BİBLİYOGRAFYA ... H6 İNDEKS ... 118

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :