9.Sınıf Almanca 1.Dönem 1.Yazılı (2)

Tam metin

(1)

YAZILI SINAV SORULARI

ÖĞRETİM YILI 2018/2019 DERS Almanca/ Deutsch

DÖNEM 1 YAZILI NO 1 TARİH https://yaziliday

im.net/

DERS ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE BAŞKANI OKUL MÜDÜRÜ

https://yaziliday im.net/

PUANI:/100 …….. ADI SOYADI

SINIF - NO 9/

Viel Erfolg

Başarılar

A-Antworte die Fragen! (30p) (Soruları uygun şekilde Cevaplayınız)

1-Wie heißt du?

……….. 2-Wie ist dein Name?

……….. 3-Wer bist du?

……….. 4-Wie alt bist du?

……….. 5-Wo wohnst du?

……….. 6-Woher kommst du?

………

B- Schreibe! Was sagen sie?

(Soruya uygun cevaplar yazınız) (3 farklı cevap yazınız) (15p)

1-Wie gehts dir?

a)………. b)………. c)……….

C-Ordne zu und schreibe! (20p) (Verilen kavramları kutucuklara yazınız)

(Hangileri Selamlaşma / Vedalaşmadır?)

*Guten Morgen! * Auf Wiedersehen! *Gute Nacht! *Guten Abend! *Tschüs! *Guten Tag! *Bis bald! *Hallo

Begrüßungs

Wörter Verabschiedungs Wörter Selamlaşma Kelimeleri Vedalaşma Kelimeleri *……….. *……… *……….. *……… *……… *……… *……….. *………..

D-Ergänze die Lücken ! (14p)

(Boşlukları Doldurunuz) Länder (Ülke Adı) Sprachen (Dili) Nationalität (Milliyeti) dieTürkei ………. ………. Deutschland ……….. ……….. Italien ……….. ……….. die Schweiz ……….. ……….. Österreich ……….. ……….. England ……….. ……….. Frankreich ……… ………

(2)

ALMANCA

YAZILI SINAV SORULARI

E-Schreibe die Zahlen in die Lücken!

(Sayıları rakam/yazı ile kutucuklara yazınız) (16p)

Die Zahlen Die Ziffern

(Sayı ) (Rakam ile yazınız)

zwei ……….. elf ……….. sechs ……….. acht ……….. neunzehn ……….. null ………..

Die Ziffern Die Zahlen

……….. 15 ……….. 3 ……….. 12 ……….. 1 ……….. 5 ……….. 20 ……….. 4 ……….. 16 ……….. 7 ……….. 9

F-Ergänze

ich’’,’’er’’ oder ‘’sie’’!

(Verilen boşluklara ich(ben), er (o eril) veya sie (o dişil) gelecek şekilde doldurunuz) (3p)

1-Woher kommt Ali?

…… kommt aus İzmir.

2-Woher kommt Yasemin?

…… kommt aus Nevşehir.

3-Woher kommst du?

….. komme aus İstanbul.

G- Finde die Ländernamen! (2p)

(Karışık harfler içinden ülke ismini bulunuz)

1-a-s-

d-h-u-d-c-e-t-l-n-………

2-

ü-k-t-i-r-e-………

Ende………

Sınav Bitti!

***Sınavınızın erken bitmesi durumunda kimseye rahatsızlık vermeden Sudokuları çözebilirsiniz**** Puansızdır..

BAŞARILAR

(3)
(4)

ALMANCA

YAZILI SINAV SORULARI

(5)
(6)

ALMANCA

YAZILI SINAV SORULARI

(7)

Şekil

Updating...

Benzer konular :