• Sonuç bulunamadı

2018 2019 5. Sınıf Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Meb Kazanım Test 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2018 2019 5. Sınıf Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler Meb Kazanım Test 8"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

5. Sınıf

Matematik

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

8

1. F E 1 birim 1 birim Yukarı Aşağı Sağ Sol

Birim karelerden oluşan kağıtta verilen E noktasının F noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 birim sağında 6 birim yukarısında B) 6 birim solunda 3 birim aşağısında C) 6 birim sağında 3 birim yukarısında D) 3 birim solunda 6 birim aşağısında

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur.

B) Bir noktadan yalnız bir doğru geçer. C) Işınların iki ucu da sonsuza gider.

D) İki noktadan sonsuz sayıda farklı doğru geçer.

3. L N T R M P A

Kareli kağıtta [AP] ve M, N, L, T, R noktaları verilmiştir.

Bu noktalardan hangi ikisi birleştirilirse [AP]’na eşit uzunlukta bir doğru parçası çizilmiş olur?

A) M ile N B) L ile T C) R ile N D) T ile R

4.

Kareli kağıtta verilen şekildeki 14 doğru parçasından kaç tanesinin uzunluğu birbirine eşittir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 5. K L M N R P A B

Kareli kağıtta [AB ve K, L, M, N, P, R noktaları verilmiştir.

Buna göre A noktası hangi noktalarla tek tek birleşti-rilirse her defasında dar açı elde edilir?

A) K - L - M B) K - P - R C) L - M - N D) N - P - R

6. Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yan-lıştır?

A) F E [FE

B) K L [KL]

C) D M [DM

(2)

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

5. Sınıf

Matematik

8

7. E S I R M T F L N V G H K Z

Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden han-gisi yanlıştır? A) NH6 @'6ML@ B) 6SL@'6TF@ C) RK6 @'6LH@ D) 6MN@'6KZ@ 8. T K L M N d

Noktalı kağıtta verilen d doğrusunun üzerindeki nok-talardan hangisi T noktası ile birleştirilirse d doğru-suna dik bir doğru parçası elde edilir?

A) K B) L C) M D) N 9. m n o k l

Kareli kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden han-gisi doğrudur? A) l o= B) o m= C) k l= D) n k= 10. A K L C B M N

Kareli kağıtta [AB] ve C, K, L, M, N noktaları verilmiştir.

C noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile birleştiri-lirse elde edilen doğru parçasının uzunluğu [AB]’nın uzunluğuna eşit olmaz?

A) K B) L C) M D) N

11.

Kareli kağıtta verilen açılardan kaç tanesi dar açıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12. 1 birim 1 birim Yukarı Aşağı Sağ Sol P R A T S

Kareli kâğıtta A, P, R, S, T noktaları verilmiştir.

A noktasının 4 birim sağında ve 1 birim yukarısında bir K noktası, 2 birim aşağısında ve 1 birim sağında ise bir L noktası işaretleniyor ve [KL] çiziliyor.

A noktası aşağıdaki noktalarında hangisi ile birleşti-rilirse elde edilen doğru parçası [KL]’na paralel olur?

Referanslar

Benzer Belgeler

7. Aşağıdaki önermelerin doğru olup olmadıklarını belirtiniz. a) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.. b) Farklı iki noktadan sadece bir doğru geçer c) Đki

sınıf matematik dersi temel geometrik kavramlar ve çizimler kazanımları öğretiminde oyun destekli öğretim yöntemi uygulanan deney grubu ve mevcut öğretim

A) İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçası oluşturur.. B) Bir noktadan yalnız bir

Sediment miktarının trend grafiğine bakıldığında ise düşük değerlerde genel olarak bir trendin olmadığı ancak orta ve yüksek sediment değerlerinde

Bu çalışmada, çiklit ailesi içerisinde popüler bir tür olan jaguar çiklit balığının üreme, embriyo ve larval gelişim aşamalarının detaylı olarak

Akdeniz Bölgesi için uzun yıllar ortalama maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, maksimum nem, minimum nem ve rüzgâr hızı değerleri

Enginar ilavesi canlı ağırlık ve yemden yararlanma oranını etkilememiş, sıcaklık stresi altında bulundurulan etlik piliçlerin rasyonlarına ilave edilen

Öz: Tayvanlı bir heykeltıraş olan Ju Ming, Tayvan, Çin ve Singapur gibi Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da da sanat çevreleri ve koleksiyoncuları tarafından çok

WRF atmosfer modeli ile kara yüzeyi ve hidrolojik model uygulamasını içeren bölgesel ölçekli hidrometeorolojik model sistemi Batı Karadeniz Havzasında

Erkeklerin tek başına karar verdiği konulara bakıldığında; araştırmada ele alınan toplam 11 konudan 4 konu hariç (kıyafet seçimi, aile planlaması yöntem seçimi, doktora

Bu çalışmada NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen ET verileri kullanılarak 2000 – 2014 yılları arasındaki ülkemizdeki değişimleri incelenmiştir..

Cantürk, Samet, Türk Dilinin Kuzey Kafkasya Dillerinden Avarcaya Etkileri, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk

Literatürde, evapotranspirasyon haritalama için temel veri kaynağı olarak çok kanallı uydu görüntülerini ve meteorolojik verileri kullanan TSEB, 3T ve SEBAL gibi teknikler

Araştırma sonuçlarına göre 13 farklı mısır çeşitleri arasındaki farklılık bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, yaprak sayısı, tepe püskülü gösterme süresi,

Artan düzeylerde kireç uygulamasına bağlı olarak aşılı ve aşısız bitki yapraklarının ve köklerinin toplam Na içerikleri kontrole göre genellikle düzensiz

Anahtar kelimeler: Entegre su kaynakları yönetimi, havza yönetimi, WEAP modeli, Akarçay havzası Akarçay havzası için entegre su kaynakları yönetiminin belirlenmesinde weap

Yüzyıllar boyu yapılageldiği gibi ustadan çırağa aktarma yolunu seçmişlerdir (Mutlu, 1998, s. Türkiye’deki kanun metotlarını incelediğimizde bu alanda

Çok katmanlı yapay sinir ağları (ÇKYSA), RTYSA, genelleştirilmiş regresyon yapay sinir ağları (GRYSA), bulanık mantık yapay sinir ağı (ANFIS) ve çoklu doğrusal

Trend varlığının belirlenmesinde, lineer olmayan Mann-Kendall ve Spearman’ın Rho testleri, trend eğimlerinin belirlenmesinde Sen’in trend eğim metodu ve trend

Bu maksatla, maksimum akımların iklim değişikliği etkisi altında zaman içindeki trendleri için trend analizleri, söz konusu etkiler altında mevcut barajların

Şekil 4.1 Toplam Avın Balık Türlerine Göre Dağılımı [N (Adet), W (g)] 4.3 Paragat İle Avcılıkta Av Verimi Üzerine İğne Büyüklüğünün Etkisi.. En fazla balık 2

7b (Sıva) Yüzeyinde 17-18 mm kalınlığında açık gri renkli, 1-2 mm boyuta kadar agregaları görülebilen, beyaz kütleleri bulunan, en üst yüzeyinde birkaç katman

Doğru Parçası : Bir doğrunun farklı iki noktası ve bu iki nokta arasında kalan kısmına denir.. Doğru parçası uç noktalarındaki harflerle