• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Fen Bilimleri Besinlerimiz Test-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Fen Bilimleri Besinlerimiz Test-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

1)

A) Vücut ısısının dengede kalmasını sağlar. B) Düzenleyici olarak görev yapar.

C) Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

D) Enerji verici olarak görev yapar.

2)

A) Kalp damar hastalıkları B) Şeker hastalığı

C) Nefes darlığı D) Aşırı kilo kaybı

3)

Yukarıda bilgisi verilen besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbonhidratlar B) Vitaminler C) Yağlar D) Proteinler 4) A) Vitamin - Yağ B) Karbonhidrat - Vitamin C) Su ve mineraller D) Protein - Yağ 5)

A)Yaşımıza uygun düzenli spor yapmak B) Yalnızca öğle yemeği yemek

C) Dengeli ve düzenli beslenmek D) Karbonhidratlı tüketimini azaltmak

6)

A) Sigara ve alkol bağımlılık yapar.

B) Alkol sağlığa ve aile bütçesine zarar verir. C) Sigara, akciğer kanseri riskini artırır. D) Sigara ve alkol sadece karaciğer ve akciğerlere zarar verir.

7)

Yukarıda sigara ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I, II B) II, III C) I, II, III D) I, III

8)

A) B)

C) D) Aşağıdakilerden hangisi suyun görevleri

arasında değildir?

4.SINIF FEN BİLİMLERİ

BESİNLERİMİZ TEST-4 Adı:………..… Soyadı:………...…... Sınıfı ve No:…….……... w w w .l e v e n ty a g m u ro g lu .c o m w w w .l e v e n ty a g m u ro g lu .c o m w w w .l e v e n ty a g m u ro g lu .c o m

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU

Aşağıdakilerden hangisi obeziteyi önlemek için alınacak önlemler arasında yer almaz?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I. Yumurta II. Zeytin III. Peynir IV. Sucuk

“Hastalıklara karşı koruyucudurlar. Meyve ve sebzelerde bolca bulunurlar.”

Aşağıdakilerden hangisi obezitenin sonuçlarından biri değildir?

I. Sigara diş eti rahatsızlıklarına yol açar. II. Sigara bağımlılık yapmaz.

III. Sigara gırtlak kanserine neden olur.

Yanda verilen besinleri yiyen birisi en çok hangi besin içeriklerinden almış olur?

Aşağıdaki besin maddelerinden

hangisinin vücudumuza sağladığı fayda diğerlerinden farklıdır?

(2)

9) A) Protein B) Vitamin C) Karbonhidrat D) Yağ 10) A) Proteinler B) Karbonhidratlar C) Su ve Mineraller D) Yağlar 11) A) B) C) D) 12) A) Akciğer B) Mide C) Böbrek D) Karaciğer 13) A) Protein B) Vitamin C) Karbonhidrat D) Yağ 14) A) Pirinç - Protein B) Yumurta - Protein C) Fındık - Yağ D) Patates - Karbonhidrat 16) A) B) C) D) 16)

A) Et ürünleri B) Meyve ve sebzeler C) Tahıl ürünleri D) Baklagiller

w w w .le ve nt ya g mu ro g lu .c o m w w w .le ve nt ya g mu ro g lu .c o m w w w .le ve nt ya g mu ro g lu .c o m

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU

Görseldeki besin maddesinde en çok hangi besin içeriği bulunur?

Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi tüm besinlerde bulunur?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Vücudumuza yapıcı ve onarıcı olarak katkıda bulunan besin içeriğinin fazla bulunduğu besin aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi sigaranın en çok hasar verdiği organdır?

Aşağıdakilerden hangisi kahvaltıda tercih edeceğimiz besinlerden biri değildir?

Görseldeki besinlerde en çok hangi besin içeriği bulunur?

Aşağıdaki besin gruplarından hangisinde vitaminler daha fazla bulunur?

Referanslar

Benzer Belgeler

The improvement of device performance by chemical treatment could result in an increase in transporter injection due to a decrease in the effective potential

Our experimental results show that one needs to test their application into the system with various setting such as the number of cores per node, the best combination within

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır.. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl

Vücudumuzda enerji verici olarak.. Aşağıdakilerden

besin içeriğini içeren besinleri daha.. Besinler ve öncelikli görevleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

İki yüz kırk milyon sekiz yüz elli bin altı yüz elli dokuz 2.. Üç yüz altı milyon yüz seksen yedi bin iki yüz

Bir üniteyi kapsayan, orta ve ileri düzey sorulardan oluşan..

Di ğeri ise, 2003 yılında 25 milyar Dolar gelir elde edileceği ileri sürülerek, kısaca 2/B orman arazilerinin satışı olarak bilinen konu, Anayasa De ğişikliği olarak

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Düşey bir doğru, OE doğru parçasını iki eş parçaya böler ve BE doğru parçasını N.. noktasında, f(x) parabolünü de M

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon