• Sonuç bulunamadı

Ressam Arda vefat etti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ressam Arda vefat etti"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

f z

*{i

.

-Cumhu

İmtiyaz Sahibi: Berin N

Yayımlayan ve Basan: Yeni Gün Haber Aj

İstanbul Tel: (0/212) $12 05 05 (20 hat)

Ressam Arda

velat etti

■ ANKARA (AA)-Ünlü

ressam Fethi Arda, Bodrum’da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 1936 yılında dünyaya gelen Arda, 1958 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 1966’da Salzburg’da İtalyan ressam Emilio Vedova’yla ortak

çalışmalar yapan Arda’nın konstrüktivist anlayışla ele aldığı yapıdan ilgi çekti. Arda, soyut ve

ekspresyonist tablolar da yaptı. Bugüne değin yurtiçinde ve yurtdışında pek çok sergiye katılan Fethi Arda, Ankara’da kendi açtığı Arda Sanat Galerisi’nde çalışmalannı sürdürüyordu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Veteriner hekimlik alanında öğrenim gören öğrencilerin laboratuvar uygulamalarına temel oluşturacak şekilde günümüz biyoteknolojisinde sık kullanılan temel

Mekanik ventilatördeki hastalarda akciğer grafisinde yeni veya ilerleyici infiltrasyon, löko- sitoz ve pürülan trakeobranşial sekresyon varlı- ğında VİP

Sulbaktam ve imipeneme duyarlı Acinetobacter kökenlerinin neden olduğu VİP olgularında sağkalım, yoğun bakım ünitesinde yatış süresi ve ventilatör

Antibiotics, steroids : Same as singletons Tocolysis, MgSO4: Same as singletons Delayed interval delivery ?. Selective

Cortikosteroid sonrası doğum (24-48 saat sonra veya 34 haftada doğum ) / Geniş

– Fetal scalp blood sampling(FBS) – Fetal scalp lactate – Fetal

Sarılık, kaşıntı, karın ağrısı, bulantı , kusma ve karaciğer testlerinde anormallik..

[r]