9.Sınıf Sağlık Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (2)

721  Download (0)

Tam metin

(1)

1-) Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır? A) WHS B) WTO C) WSO D) WHO E) WHY

2-) “ Vücuttaki doku ve organların yapısındaki değişmeler sonucu biyolojik fonksiyonlarında olgunlaşma meydana gelmesine “ ne ad verilir ?

A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Özerkleşme E) Yaşlanma

3-) Aşağıdakilerden hangisi “hastalık ve kazalar sonucu sakat kalarak iş gücünü kaybeden kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin artırılması,yeni becerilerin kazandırılması,sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara” verilen isimdir?

A) Detoksifikasyon B) Rehabilitasyon C) Ovulasyon D) Enfeksiyon E) Oryantasyon

https://www.sorubak.com

4-) Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı sonucu vücutta görülen zehirlenme belirtilerinden değildir?

A) Terleme B) Bulantı ve Kusma C) Solunum yavaşlaması D)Bayılma E)Su içme isteği 5-) Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi ve Spor yapmanın insan vücudu ve yaşa olan etkilerinden değildir?

A) Vücudu ve kaslarıgeliştirir B) İnsanı rahatlatır

C) Kalbin iyi çalışmasınısağlar

D) Kan dolaşımı ve solunumun hızlanmasına sebep olur E) Temiz ve sağlığa uygun giyinmemizi sağlar

6-) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimide yükselir ?

A) Düşkünlük B) Alışma C) Deneme D) Yoksunluk E) Doyma

7-) Aşağıdakilerden hangisi Aile planlaması hizmetleri veren resmi kuruluşlarından değildir ?

A) Sağlık Ocakları B) Doğumevleri

C) Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri D) Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum klinikleri E) Sağlık Meslek Liseleri

8-) Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke,bölge yada yörede devamlı olarak görülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Enfeksiyon B) Endemi C) Salgın D)Epidemi E)Sifiliz

9-) Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenlik B) Yetişkinlik C) Okul çağı D)Yaşlılık E) oyun dönemi I. Yaş II.Duygusal olgunluk

III.Sosyal olgunluk IV.fiziksel görünüm V.Fiziksel olgunluk VI.Rehabilitasyon

10-) Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri evliliğe hazır olma ve karar vermede etkili değildir?

A)Yalnız II B) Yalnız V C) I ve IV D) II ve VI E)III, IV ve VI

https://yazilidayim.net/ADI: SOYADI: NO: SINIFI: NOTU:

(2)

11-) Doğum sonrası, gebelikle birlikte anne vücudunda oluşan bazı değişikliklerin normale dönmesi için

Geçen süreye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Gebelik B) Nekahet C) Lohusalık D) Emziklilik E) Süt dönemi

12-) Akciğer dokusunun iltihabı hastalığı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Grip B)Verem C) Zatürre D) Sarılık E) Anemi

13-) Aşağıdakilerden hangisi hava yoluyla bulaşan hastalıklardan değildir ? A) Kızamık B)Grip C) Kızıl D) Aids E) Kabakulak

14-) Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı hastalıklarından değildir ? A) Kızamık B) Suçiçeği C) Boğmaca D) Çocuk Felci E) Kuduz

15-) Davranış bozuklukları ile ruhsal rahatsızlıkları bedensel ve sosyal yönleriyle birlikte inceleyen; tanı,tedavi ve önlenmesini amaçlayan tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Pataloji B) Psikiyatri C) Pediatri D) Dermotoloji E) Onkoloji 16-) Alkol en fazla hangi organın yapısını bozar?

Karaciğer B) Akciğer C) Kalp D) Beyin E) Mide

17-) Bir bebekte hemofili (kan pıhtlaşması) hastalığının saptanması, büyüme ve gelişmeyi etkileyen hangi etmenden kaynaklanır?

A)Fiziksel çevre B) Kimyasal çevre C) Genetik yapı D) Hormonlar E) Beslenme Omuzlar genişler

Yüzde sivilce çıkar Karşı cinse ilgi artar Deri incelir

18-) Yukarıda verilen özelliklerin hangisi veya hangileri ergenlik dönemindeki kızlar ve erkekler için ortak özelliktir?

A) I - II – III. B) Yalnız II. C) II – III. D) III – IV E) I – II – III – IV 19-) Fazla kiloluk hastalığın ne ad verilir?

A)Obezite B) Hemofili C) Verem D) Tifo E) Kuduz

20-) Sigara alışkanlığına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Akciğer kanserinin nedenlerindendir.

B)Kalp ve damar hastalıklarına neden olur

C)Biyolojik olaylarda vitaminlerin etkisini arttırır. D)İnsan ömrünü kısaltır.

E)Üreme sistemini olumsuz etkiler.

https://yazilidayim.net/ Her soru 5 puan değerindedir.

Sınav üresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim. ……….

Şekil

Updating...

Benzer konular :