• Sonuç bulunamadı

Production of α-amylase by Bacillus amyloliquefaciens under solid state fermentation

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Production of α-amylase by Bacillus amyloliquefaciens under solid state fermentation"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Production of α-amylase by Bacillus amyloliquefaciens under solid state fermentation Muhammet Ali Uygut*, Muhammet Saban Tanyildizi, Aykut Topdemir and

Mehmet Kalender

Firat University, Faculty of Engineering, Department of Bioengineering, Elazıg, Turkey *muygut@firat.edu.tr

Over the last two decades, solid state fermentation (SSF) has gained significant attention for the development of industrial bioprocesses, particularly due to lower energy requirement associated with higher product yields and less wastewater production. SSF is a three-phase heterogeneous process, comprising solid, liquid and gaseous phases, which offers potential benefits for the microbial cultivation for bioprocesses and products development. SSF has tremendous potential for the production of enzymes not only for laboratory but also for commercial production. The fruit processing industries produce a large amount of waste in the form of peel and pulp. Orange peel(OP) is that abundant waste of juice industry was used as substrate for production of α-amylase. Different parameters such as initial moisture level (%), concentration of starch and peptone (g/ 10 g dry substrate) and whey (ml/10 g dry substrate) were investigated for α- amylase production. Design Expert 8.0 is used for experimental design and optimization. Studies were carried out in flask erlenmayers (250 ml) at 33 °C as static. α-Amylase was assayed by colorimetric method (Bernfeld, 1955). A marked improvement in enzyme production (105,881 U/ml) was achieved by optimization of moisture level (%81,38), concentration of starch (1,49 g/ 10 g dry substrate) and peptone (1,50 g/ 10 g dry substrate) and whey (1,40 ml/10 g dry substrate). The results indicated that the production of α-amylase was great option in the medium using OP and whey. OP, an inexpensive by-product of food industry, was found suitable for SSF and a good substrate for α-amylase production.

Referanslar

Benzer Belgeler

Olgu Sunumu: Otuz yaşında hemofili-C tanısı olan erkek hasta karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleri nedeniyle tarafımıza başvurdu.. Yapılan tetkiklerde ileal

Bu noktada aslında yazara göre, Hâcer’in bir “muhacir” olması ve Kâbe’nin varoluşunun onun tecrübesi üzerine inşa edilişi unutulmuştur.. Tüm bu okuma, yazarın kitap

Ancak, Heidegger’in cümlele- rin tarihsel olarak derse ait olduğu ve gelecekte de o yargıların bu metinde olması gerektiği vurgusu dikkate alındığında, Heidegger’in

Hukuk felsefesi, etik, siyaset felsefesi ve özgürlük sorununun tartışıldığı beşinci bölümde Torun, ağırlıklı olarak özgürlük problemi ve farklı etik teorileri üzerinde

Gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için Tukey's (HSD) post-hoc testi kullanılmıştır. Eşleştirilmiş örnekler t-testi, DPOAE ve ABR değerlerinin grup

48 歲喜獲麟兒~求子 10 年,萬芳醫院協助母親安胎 199 天 如果有 10 年的時間,你會做什麼?10

Eumeneia Antik Kenti’nin mevcut nekropo- lü, Sarıbaba Tepesi’nin Işıklı Kasabası Su Kaynağı’na bakan batı, güney ve doğu ya- maçlarında yayılmıştır (Resim 19). Bu

In contrast, discs that recievied reconstituted collagen template regenerated and the extracellular matrix of regenerative disc could return normal to protect joint. Cells in