• Sonuç bulunamadı

Grevde Sendika Üyelerinin Öfke ve Kaygı Durumları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Grevde Sendika Üyelerinin Öfke ve Kaygı Durumları"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2009 Cilt: 46 Sayı: 535

37

Tunç DEMİRBİLEK1

1 Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

t.demirbilek@deu.edu.tr

Grevde Sendika Üyelerinin Öfke ve

Kaygi Durumlari

Özet

Türkiye’de 2007 yilinda büyük bir telefon operatörü, telekomünikasyon hizmet-lerinin kesintiye uğramasiyla sonuçlanan ve 45 gün süren bir grev deneyimi ya-şamiştir. Grevi Türkiye Haber-İş Sendikasi Türk Telekom’a karşi yapmiştir. Gre-vin işçiler üzerindeki etkisini belirlemek için grev sürerken işçilere anketler daği-tilmiştir. Örneklem 117 kişi olup, Sürekli Kaygi Ölçeği ile Durumluk-Sürekli Öfke Ölçeği kullanilmiştir. Sonuçlar erkeklerin öfke davraniş düzeyinin, kadinlarin ise sürekli ve durumluk kaygi düzeylerinin daha fazla olduğuna işaret etmiştir. Sendikali işçiler, öfke gibi kaygi durumunun başlayip başlamadiğini an-layabilmelidir. Bunun nedeni, söz konusu duygularin farkina varabilmelerse, grev esnasinda kaygi ve öfkeyi avantajlarina çevirebilmelerinin mümkün olmasidir. Anahtar Kelimeler: Grev, kaygı, öfke, grev eğilimliliği

Anxiety and Anger Reactions of Union

Members in Strike

Abstract

In 2007, a large telephone operator in Turkey experienced a forty five-day stri-ke, resulting in disrupt of some telecommunications services. Strike which was organized by Postal, Telegraph, Telephone, Radio and Television Workers Uni-on of Turkey (Türkiye Haber-İş Sendikasi) was against Turk Telekom Group. To determine the psychological impact of the strike on the employees, guestionna-ires were distributed to a sample of employees immediately following the stri-ke. Samples consisted of 117 workers, and State Trait Anxiety Inventory (STAI) and State Trait Anger Scale (STAS) were also used. Results indicated that men is higher than the level of anger behavior, and that women is higher than the le-vel of state and trait Anxiety. As with anger, union members should learn to sense when they begin to experience anxiety. We belive that union members can imp-rove their self awareness of emotions, and that they can control them to their ad-vantage when strike begins.

Keywords: Strike, anxiety, anger, strike propensities

Referanslar

Benzer Belgeler

İşe ilişkin iyilik hali, işe ilişkin kısıtlar ve çalışanların işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkile- rin incelenmesi amacıyla yapılan yapısal eşitlik modelinde

Geleneksel bankalardan kredi kullanma ile ilgili geçerli olan tüm yasal düzenlemeler, katılım bankaları ile çalışan işletmeler için de geçerlidir. TMS/TFRS na

Yaşanan gelişmeler neticesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile sokağa çıkma kısıtlamaları durdurulmuş olup; sonrasında 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile

Bâkî divanının yurt içi kütüphanelerinde oldukça fazla sayıda nüshası vardır. Söz konusu gazel bu nüshada da yoktur.. Bu nüshanın istinsah tarihi ise

It was shown that the early recovery time was shorter after desflurane or sevoflurane administration in adults or children when com- pared with isoflurane or halothane administration

Care of the aged requires a long term and re- habilitation focus of quality care and thus hospitals play a cru- cial role as a caring community; thereby enabling a shift from high

ticareti ve bunun kentin arkeolojisine etkisi için bkz. Akın Ersoy tarafından sürdürülen sistemli bilimsel kazılar çerçevesinde bulunmuş olanların dışında

EK A.1 : Tez Çalışması Numuneleri Çözgü ve Atkı Đpliklerinin Büküm Miktarı Ölçüm Sonuçları EK A.2 : Tez Çalışması Numunelerinin Örgü Tipleri EK A.3 : Tahar