Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş Dersi Çalışma Soruları

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Met. ve Malz. Mühendisliğine Giriş Dersi Çalışma Soruları 1. Aşağıdaki verilen kavramları kısaca tanımlayınız.

a) Mukavemet nedir? b) Elastiklik nedir? c) Plastiklik nedir? d) Sertlik nedir?

e) Statik zorlama nedir? f) Dinamik zorlama nedir? g) Tokluk nedir?

2. Malzemelerin mekanik, mekanik olmayan (fiziksel), yüzey, üretim, estetik, ekonomik özelliklerini maddeler halinde sıralayınız.

3. Gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının fiziksel anlamını belirtiniz, diyagramı çizerek altında kalan bölgeleri ayrıntılı olarak diyagramı çizerek gösteriniz.

4. Metalik, seramik, cam, polimer, elastomer ve kompozit malzemeleri tanımlayarak karakteristik özelliklerini açıklayınız.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :