7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı (3)

54  Download (1)

Tam metin

(1)

………..

İbrahim Bin Ethem 700’lü yıllarda Belh şehrinde yaşayan bir sultandır.

Bir gece tahtı üzerinde uyuya

kalmıştı. Bir gürültü ile uyandı. Tavan sallanıyordu. Seslendi: "Kim o?" Damdaki, "Tanıdık biriyim,

devemi kaybettim onu arıyorum" dedi. İbrahim Ethem, "Hey şaşkın, ne diye damda arıyorsun? Damda

deve mi olur?" deyince, damdaki kişi, "Ey gâfil, sen Allah'ı altın taht ve süslü elbiseler içinde

arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı garip?" dedi. Bunun üzerine şaşkına dönen İbrahim

tüm şeylerden tövbe etti. Bir gün sarayda bir ziyafet veriliyordu. Devlet adamları yerlerini almış,

hizmetçiler servis için emir beklerken, oldukça heybetli biri çıkageldi. Ne askerlerden, ne

hizmetçilerden hiçbir kimse ona, sen kimsin, burada ne işin var? deme cesaretini gösteremedi. Bu

heybetli kişiye ancak İbrahim Ethem soru sorabildi: "Ne istiyorsun?" Heybetli kişi: "Bu handa

konaklamak istiyorum." dedi. İbrahim Ethem; "Burası han değil, benim sarayımdır." diye cevap verdi.

O kişi, "Peki, bu saray bundan evvel kimindi?" diye sorunca, İbrahim Ethem; "Babamındı!" dedi. Gelen

kişi; "Ondan önce kimindi?" diye tekrar sordu. İbrahim Ethem; "dedemindi!" dedi. Adam tekrar; "Ondan

evvel kimindi?" diye sorduğunda, İbrahim Ethem; "Filan oğlu filanın!" cevabına, o zatın; "Bunların

hepsine ne oldu?" sorusuna İbrahim Ethem; "Öldüler!" cevabını verdi. Gelen heybetli adam; "Bu nasıl

senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede?" diyerek geldiği gibi geri çıktı. İbahim Ethem adamın

peşinde koşup durdur ve sordu; "Sen kimsin?" 0 heybetli adam yanıtladı: "Ben Hızır'ım." dedi.

Yukarıdaki metnin unsurlarını aşağıdaki başlıklara göre cevaplayınız!

1)

Olayın mekânı neresidir? Metindeki olay hangi zamanlarda gerçekleşmiş?5 puan

2)

Metindeki şahıslar kimlerdir? 5 puan

3)

Siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık koyardınız? Metnin üzerindeki boşluğa

yazın! 5 puan

4)

Bu parçada verilmek istenen mesaj nedir?5 puan

5)

Hızır, oradan ayrıldıktan sonra İbrahim Ethem ne yapmış olabilir? Düşüncelerinizi

yazınız! 10 puan. (Yazı güzelliğine ve noktalama işaretlerine dikkat edin!)

v

https://yazilidayim.net/

https://yazilidayim.net/

BALLICA ORTAOKULU

TÜRKÇE DERSİ 7.SINIF 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

Adı Soyadı:

(2)

6) Aşağıda verilen cümlelerin anlam ilişkilerini yanlarındaki boşluğa belirtin! ( Koşul-sonuç, sebep-sonuç, amaç-sonuç) 10 puan.

( ) Yazısı kötü olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyordu. ( ) Sabahki sınavdan yüksek almak için çok çalıştı. ( ) Bu bahçeyi güzelce çapalarsan verimi artar toprağın. ( ) Kitap okumayı sevmediği için okuduğunu anlayamıyor. ( ) Seninle gelirim ama önce nereye gideceğimizi söylemelisin

.

7) Aşağıda tabloda verilen “gel” fiilini verilen örnekteki gibi çekimleyiniz. Her kutucuk bir puan değerindedir. (40x1=40 puan)

Fiil: gel Şimdiki zaman Gelecek zaman Geniş zaman Görülen geçmiş zaman Duyulan geçmiş zaman

İstek kipi Gereklilik kipi

Şart kipi Emir kipi

Ben Geliyorum Geleceğim Gelirim Geldim Gelmişim Geleyim Gelmeliyi

m Gelsem yok Sen O Biz Siz Onlar

8) Aşağıdaki verilen fiillerin iş-oluş-durum anlamlarına göre hangi anlamda olduklarını yanlarındaki boşluklara belirtin! 10 puan

 Gelmek ( durum ) Yeşermek ( )  Bakmak ( ) Sararmak ( )  Sinirlenmek ( ) Gülmek ( )  Kazmak ( ) Koşmak ( )  Düşmek ( ) Silmek ( )

9) Bir fiil sadece bir haber kipi almışsa bu fiil basit çekimli fiildir. Eğer fiil haber kipinin yanında bir de ek eylem almışsa bu fiil birleşik çekimli fiildir.

Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerin fiillerini inceleyiniz ve fiilin basit çekimli mi birleşik çekimli mi olduğunu yanındaki boşluğa yazın! 5 puan

Dün akşam büyük bir derbi oynadı. ( )

Fenerbahçe maçı kazanmıştı. ( )

Ali, durmadan koşuyor. ( )

Ahmet dersi sevdiyse… ( )

Sulanmayan çiçek zamanla solar

.

( )

10)

Aşağıdaki verilen cümlelerin fiillerini inceleyin, hangi kurallı birleşik fiil türündeyse yanına belirtin! ( tezlik fiili , yaklaşma fiili, yeterlilik fiili, sürerlik fiili) 5 puan

Ahmet bu akşam öylece gidedurdu. ( )

Hey sen durma hemen yanıma geliver! ( ) Başarılar dilerim. 

Ben bu sınav sorularını çözebilirim. ( ) İbrahim POLAT

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :