• Sonuç bulunamadı

2. Sınıf Matematik Genel Tekrar 1. Set – 37

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. Sınıf Matematik Genel Tekrar 1. Set – 37"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

2

...

2 2

2 0

9

1 6

...

2 9

9 4

8 2

2 8

1 5

+

5 3

+

4 0

-

1 8

+

2

+

8 3

+

7 0

-

1 6

+

2 9

-

3 9

-

...

+

1 8

+

7 7

...

9 6

...

...

...

...

3 4

...

...

7

...

...

6

1 9

9 6

5 3

1 9

4 7

5 0

...

2

8 1

1 6

7 2

+

...

+

6 0

-

5 9

-

...

+

...

-

3 0

-

...

-

6 8

+

...

-

5 6

-

...

-

...

5 8

...

...

1 3

3 0

...

1

1 6

9 9

...

5

5 6

30 40

50

60

20

30

70

80

90 100 60

70

40

50

50

60

=

=

=

=

=

=

=

=

1) Bünyamin'in 90 tane silgisi vardır. Eymen'in silgilerinin sayısı Bünyamin'in silgilerinin sayısından 29 eksiktir. Buna göre Eymen'in kaç tane silgisi vardır? ...

2) Meyra'nın 41 tane kitabı vardır. Emir'in kitaplarının sayısı Meyra'nın kitaplarının sayısından 28 eksiktir. Buna göre Emir'in kaç tane kitabı vardır? ...

1) Ayşenaz'ın 2 düzine silgisi vardı. Ayşenaz silgilerinin 10 tanesini kaybetti. Ayşenaz'ın kaç tane silgisi kalmıştır? ...

2) Tarık'ın 83 tane balonu vardır. Mete'nin balonlarının sayısı Tarık'ın balonlarının sayısından 21 eksiktir. Buna göre Mete'nin kaç tane balonu vardır? ...

17 + 39=....

79 - 33=....

Fark

22 + 36=....

68 - 43=....

Gerçek Sonuç

Tahmin

Fark

Gerçek Sonuç

Tahmin

4 + 8

2 + 3

.... + 1

.... - 4

9 + 2

1 + ....

15 - 2

MATEMATİK TEKRAR ÇALIŞMASI 1

En yakın onlukları boyayın. "<",">","=" işaretlerinden uygun olanrı yazın.

92

62

41

59

17 .... 96

46 .... 46

25 .... 51

16 .... 55

82 .... 82

74 .... 90

18 + 27=....

51 - 35=....

45 + 24=....

15 - 11=....

.... + 8

15 - 2

10 - 1

.... + 6

Gerçek Sonuç

Tahmin

Fark

Gerçek Sonuç

Tahmin

Fark

………..……… ………. ……….

12 - ....

2 + 8

12 - 7

.... + 2

MATEMATİK TEKRAR ÇALIŞMASI 1

En yakın onlukları boyayın. "<",">","=" işaretlerinden uygun olanrı yazın.

34

59

21

74

25 .... 75

65 .... 88

94 .... 94

14 .... 14

95 .... 52

94 .... 34

Sayıları küçükten büyüğe sıralayın. (Sembolle)

30

Basamak Adı Basamak Değeri

33, 82, 34, 55, 43

………. ……….

Sayıları küçükten büyüğe sıralayın. (Sembolle)

93

Basamak Adı Basamak Değeri

56, 13, 43, 79, 18

………. ……….

………..……… ………. ……….

2 + ....

Referanslar

Benzer Belgeler

While both studies show that income distribution has no impact on the investment (and imports at 5%), they find that the overall economy as wells as the domestic one are wage-led:

24.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren ancak 01.01.2006 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Submetasentrik durumda sentromeri olan kromozo- mun kol indeksi 0.57, metasentrik durumda sentromeri olan kromozomların kol indeksleri 0.62–0.84 arasında tespit edilmiştir (Şekil

11 nolu melezde son nekroz uzunlu- ğuna ait heterozis oranı %+25.30 olmuş ve bu melez yukarıda da değinildiği gibi denenen melez ve ebe- veynlerinde etmene en duyarlı birey olarak

Aşağıda verilen kesirlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazarak modelle gösteriniz.. İkiden başlayarak pay kadar sayılıp

Aşağıdaki tabloya 5 basamaklı sayılar yazarak tabloyu uygun şekilde dolduralım... Aşağıdaki tabloya 6 basamaklı sayılar yazarak tabloyu uygun şekilde

Yüzler basamağında bulunan 3 ve 1 ‘e onlar basamağından Gelen 1 eldeyi de ekleyerek ‘yi bulabiliriz... Aşağıda verilmeyen

Aşağıdaki örüntünün kuralına uygun olarak verilmeyen vagondaki sayıyı