Yeniliklerin Uygulanması ve Uyarlanması

Belgede T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (sayfa 116-119)

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

3.2. Bulguların Sunumu

3.2.1. Mimarlık Ofislerinde Yeniliklerin Gerçekleşmesi

3.2.1.3. Yeniliklerin Uygulanması ve Uyarlanması

TEMA (21): Mimarlık ofislerinin yenilikleri uygulamaktan vazgeçmelerine neden olan etkenler; yeniliklerin inşaat maliyetini yükseltmesi, malzeme temininde ve uygulamada zorluklarla karşılaşılmasıdır.

Uyguladığımız yeniliklerden vazgeçmeyi pek tercih etmiyoruz. Ama eğer ki maliyet açısından çok zorlanıyorsak alternatif bir öneri getirebiliyoruz. (Vaka 1)

Bir binamızda oldukça bulunması zor olan bir granit rengi seçtiysek ve müşterimiz ben bunu bulamıyorum bunun fiyatı çok yüksek derse gayet tabi alternatif bir malzeme seçeriz. (Vaka 1)

Maliyetin çok yüksek olması, bulunma zorluğu, bazen malzeme ebatlarının uygun olmaması gibi nedenler uyguladığımız yeniliklerden daha sonra vazgeçme nedenlerimiz olabiliyor. (Vaka 1)

Akıl süzgecimizden geçirdiğimiz bütün yenilikleri benimseyip uygulamaya çalışırız.

Ama bunlardan belki demin bahsetmiş olduğum temel öğelere ters düşen bir nokta varsa bundan vazgeçebiliriz. Orda da ısrarcı davranmayız. (Vaka 1)

Taş kaplama bir cephemiz vardı. Binanın çatısını da taş kaplamak istiyorduk. Ama bir direnişle karşılaştık. Taşın dayanıklılığı, yapımı, kış dönemine gelmesi halinde imalatta yaşanabilecek sıkıntılar gibi. Sonuçta vazgeçtik. (Vaka 10)

Yenilik olarak kullanılarak sunulan malzemeler zaten çok etütlerden geçiyor ve müşteriyi tecrübe tahtası yapma şansınız yok. O nedenle uygulayıp da vazgeçtiğimiz yenilikler olmadı. (Vaka 12)

TEMA (22): Yeniliklerin öngörülen şekilde uygulanmasında “elde edilebilirlik”

konusu gündeme gelmektedir. Bu konuda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ise mimarların etik sorumluluğu kapsamında ele alınmaktadır.

X gerçekten cam konusunda çok ileri bir noktaya geldi ama siz 6 metrelik bir cam isteseniz yok derler... Benzer şekilde granit sektöründe belli granit türlerinin var olduğunu biliyoruz Türkiye’de ama ebatlarda ve temininde bazı zorluklar çekilebiliyor.

(Vaka 1)

Bina yapmak moda değil. Sen dünyanın herhangi bir yerindeki bir ilacın Türkiye için faydalı olacağını biliyorsan ve inanıyorsan onu getirmek senin etik sorumluluğun ve hatta vazifen. Ondan sonra bir mimarın onun işverene, ekonomik boyutuna, onun buraya geliş süreci ve serüvenini çözmek gibi bir etik sorumluluğu var. (Vaka 3)

TEMA (23): 2000’li yıllarda tüm dünyada popülerlik kazanan enerji korunumu ve ekolojik yaklaşımlar, ülkemiz mimarlarının da gündemine girmiştir. Ancak bu alandaki yeniliklerin uygulamaya geçirilebilmesi için inşaat sektörünün genelinde bu yönde bir hareketlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

2000’den sonra özellikle yeşil bina, ekolojik bina, yenilenebilir enerji türlerinin dikkate alındığı binalar yaratmak gündemimize geldi. (Vaka 1)

Son zamanlarda sustainable (sürdürülebilir) binalar konusuna girmek istedik birtakım projeler de geldi ama çok bilgimiz olmadığı için bu konuda kendimizi yetkin görmediğimiz için öyle bir yeniliğe girmedik. Ama bunu da kendimize katmamız gerektiğiniz düşünüyorum. Önümüzdeki iki havaalanı projesinde zaten Avrupa Birliği normlarına göre zaten sustainable bina isteniyor. Yani zaten doğal olarak bu yeniliğe girişeceğiz. (Vaka 5)

Elektrik, tesisat mühendisliğindeki yenilikler, güneş enerjisinden istifade etmek, binanın ısı kaybını minimuma indirmek, yağmur suyu toplayarak kullanılabilir hale getirmek gibi bir de bakımı, kullanımı kolay bina yapmak gündemimize gelen yenilikler arasında.

(Vaka 9)

Dünyada birçok yenilik var ama bize gelmesi biraz zaman alıyor. Mimarlar olarak biz yeni bir şeyler yapmak istesek de piyasanın buna ayak uydurabilir hale gelmesi gerekiyor. (Vaka 10)

TEMA (24): Türkiye’de nitelikli işgücü bulma sorunu yeniliklerin uygulanmasını güçleştirmektedir.

Harika bir malzeme var ama kötü uygulanıyor. Türkiye’nin genel sorunu bu. Dünyanın en iyi çinkosunu getiriyorsunuz, ithal ediyorsunuz, uygularız diyenlerin hepsi rezil ediyor. Ama bu teknolojiyle alakalı değil, buraya onu getiren adamın taşeronlarını eğitmemesi, kontrol etmemesiyle alakalı bir şey. (Vaka 7)

Katalog harika, malzeme şahane ama sonuç rezalet olabiliyor... (Vaka 7)

Yeniliği yapabilecek iş gücünü bulmak gerekiyor. İnşaat sektörü hep en altta görüldüğü için çalışanlar hiçbir filtreden geçmiyor. Malzemeyi farklı kullanmak ve yeni bir şeyler yapmak için daha profesyonel kişilerle çalışmak zorundasınız. Onun fiyat olarak bir karşılığı oluyor. O zaman da işveren tercih etmeyebiliyor. Zincirleme gelişen bir şey.

Yenilik deyince ekonomi ilk akla gelen şey değil. (Vaka 10)

Malzemeyi sadece üretmek yetmiyor. Onun düzgün şekilde yerine monte edilmesi, doğru detayların çözülebilmesi gerekiyor. Bunlarda düzgün sonuçlar alınamadığında, o yeniliğe devam etmeyebiliyoruz. (Vaka 10)

Teknolojik bina yapılması istendiği zaman onu yapan, monte eden işçilerin de eğitilmiş olma lazım. Bu durum yenilikçi girişimlere mani olabilir. (Vaka 12)

TEMA (25): Yeniliklerin doğru şekilde uygulanması tüm proje ekibinin konuyla ilgili donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bunun için ofis içinde sürekli eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürdürülebilir mimari konusunda bir süredir çalışmalar ve araştırmalar yürütmekteyiz.

Ağırlıklı olarak çalıştığımız projelerde ekibimizdeki ve dışarıdan konusunda uzman mühendislerle birlikte bu konuda ofis içi workshop'lar düzenliyoruz. Konsept ve tasarımda tüm ekipler sahada nasıl imalat yapıldığı ile de ilgili bilgi sahibi oluyor ve kendilerini sürekli geliştirme şansı buluyorlar. (Vaka 10)

TEMA (26): Yeniliklerin uygulanması sürecinde “denemenin önemi” öne çıkmaktadır.

Bu sürecin üretici firmalar ve konusunda uzman olan danışmanlarla birlikte yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Nasıl bir araba gelişiyorsa, en önemlisi cam teknolojisi de çok gelişiyor. Eskiden tek camlar vardı, sonra çift cam, reflektif camlar ortaya çıktı. Ama ondan sonra biz mesela iki yönde ilerledik. Camın olabildiğince kristal ve transparan (şeffaf) kalabilmesi. Bizim mimari olarak yaklaşımımız camın olabildiğince naturel gözükmesi ama buna rağmen camın içindeki bir sürü değerlerin olabildiğince etkili olması. Reflektif olduğu zaman bunlar daha kolay olabiliyor. Ama refleksiyon azaldıkça bu filtreleri çok iyi yapabilmek lazım. Onun için argon gazları kullanılıyor vs. İkinci denediğimiz şey ise hem yine güneşle alakalı olup, hem de bir anlamda binanın yüzü diyelim, estetiği diyelim onunla ilgili olarak camın üzerine çeşitli pattern’lar (desen) geliyor. Yani direkt camın içine yerleştirilmiş. Bu pattern’larda şimdi yüksek bir binada deniyoruz mesela iç ve dış arasına yarı transparan şey geliyor. Yine onlar da bize bilgisayarda çiziliyor, üreticiye veriliyor ve birebir denemeler yapıyoruz. (Vaka 4)

Örneğin bir cephe sistemi, iç mekanda kullanmak istediğiniz değişik bir strüktür denemesi vs. daha proje aşamasında ortaya çıkıyor. Onu nasıl yapacağınızı bilmeseniz bile sora sora nasıl yapılabileceği konusunda ikna oluyorsunuz önce kendiniz. Daha sonra geliştiriyorsunuz. Yan sanayi firmalarını zorluyorsunuz. Onlar sizin için çalışıyorlar. Getirip, götürüyorlar, mock up’lar yaptırıyorsunuz. (Vaka 7)

Şu anda geçirgen bir cephe yüksek bir yapıda uyguluyoruz. Bir tür ara mekanı ısıtıp soğutmadan kendi iç mikro klimasını düzenleyerek veya yaratarak kullanmak adına nefes alan geçirgen, şeffaf bir cephe üretiyoruz. Bununla ilgili pek çok danışmanla çalışıyoruz. Bu cephenin tasarımının gerçek anlamıyla bitebilmesi için Londra’da bir rüzgar, windtunnel denen şeye girecek. Bunun için Türkiye’deki meteorolojik veriler kusursuz olarak alınacak ve orada tüm bunlar proses edilecek. Bir taraftan da bu konudaki damper sistemleri, geçirgenlikle ilgili nasıl bir kontrol olur, bunun elektrik mekanizmaları nasıl olur, herkes kullanacak mı, yoksa otomasyona mı bağlı olacak, otomasyona bağlı olursa sensörlü mü olacak, yağmur yağınca ne olacak vs bütün bunlarla ilgili kendi konusunda uzman olan bir sürü firmadan danışmanlık hizmeti alıyoruz. (Vaka 8)

Belgede T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (sayfa 116-119)