YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 80-84)

Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SH 1.4. Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

PH 1.4.2.

Tarihi Eser ve Yapıtların Kentin Tarihi Dokusuna

Uygun Hale Getirmek

PH 1.4.1.

Park Bahçe ve Mezarlıklar, Ören

Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki

Yerleri Çevre Aydınlatma Faaliyetlerini

Arttırmak SA 1

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel

mirasına Saygılı Bir Anlayışla,

Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna

Katkı Sağlamak

PG 1.4.1.1. İBB

Sorumluluğundaki Yerlerin Aydınlatmasındaki Enerji Tasarrufu

PG 1.4.1.3. Periyodik Bakım ve Onarımı Yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çeşitli Birimlerinde Kurulu Bulunan Muhtelif Tip ve Güçteki Jeneratörler Sayısı

PG 1.4.1.5.Yıl İçerisinde Bakım Onarımı Yapılan Aydınlatma Direk Sayısı

PG 1.4.1.6. Otomasyona Alınan Aydınlatma Panosu

PG 1.4.2.1. Kent Estetiğine Yönelik Tarihi Eser ve Yapıtlar İle İlgili Mimari Aydınlatma Yapım Sayısı

PG 1.4.2.2. Tarihi Eser ve Yapıtlar İle İlgili Mimari Aydınlatma Proje Sayısı PG 1.4.1.2. Yıl İçerisinde Aydınlatma Sistemi Yenilenecek Alan

PG 1.4.1.4. Metrobüs ve İBB Sorumluluğundaki Üst ve Alt Geçitlerde Bulunan Periyodik Bakım ve Onarımı Yapılan Asansör, Yürüyen Merdiven ve Özürlü Platformları Sayısı

Kwh

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedef Tablosu

Stratejik

Amaç Stratejik

Hedef Performans

Hedefi Performans

Göstergeleri Skala Dönem Değer

SH 5.3.

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine

Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve

Yaygınlaştırmak

PH 5.3.1.

İBB’nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına

Adaptasyonunu Sağlamak

SA 5 Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre

Sunmak

SH 5.4.

Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak

PG 5.3.1.1.Kompanzasyon Sistemi İzlenen Tesisat Sayısı

PG 5.3.1.3. Serbest Piyasadan Enerji Alımında Elde Edilen Parasal Tasarruf

PG 5.4.1.1. Dikilen Ağaç Sayısı

PG 5.4.1.2. Görsel zenginliği arttırmak Amacıyla Dikilen Çiçek Sayısı

PG 5.4.1.3. Yeni Kurulan Çocuk Oyun Grupları Sayısı

PG 5.4.1.5. Yeni Yapılan Yeşil Alan Miktarı PG 5.4.1.4. Yeni Kurulan FitnessGrupları Sayısı PG 5.3.1.2. Enerji Verimliliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı

PG 5.3.1.4. Güneş Enerjisi Sisteminin Yıl İçerisinde Uygulanacağı İBB Tesis Sayısı

ADET yeşil alan yapımı,

çocuk oyun ve fitness gruplarıyla

ilgili hizmetleri geliştirmek.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

115

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

STRATEJİK HEDEF:5.4 Yeşil Alanları Yaygınlaştırmak 414.000.000 517.440.000 452.471.000

AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ CADDE VE YEŞİL ALANLAR VE

MEZARLIKLARDA SÜS BİTKİLERİ VE AĞAÇLARDA BUDAMA YAPILMASI AVRUPA YAKASI GENELİNDE ANIT AĞAÇLARIN TESPİT VE TESCİL EDİLMESİ AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE, ZİRAİ MÜCADELE İLACI, GÜBRE VE BİTKİ BESİN MADDESİ ALIMI AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ KOVUK VE ESKİ AĞAÇLARIN

REHABİLİTASYONU

YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANLARIN ARTTIRILMASINA KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA HİZMET ALIMI

AVRUPA YAKASI GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ PERFORMANS HEDEFİ:5.4.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

ANADOLU YAKASI GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ

ANADOLU YAKASI YEŞİL ALANLARI İLE İLÇE BELEDİYELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL(FİDAN, TOPRAK, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ) ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ

ANADOLU YAKASI PARK, KORU VE CADDELERDEKİ AĞAÇLARIN RESTARASYON HİZMET ALIM İŞİ

ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNDE VE ŞEFLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE ŞÖFÖR VE İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ HİZMET ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI YENİ YOL VE ALAN AĞAÇLANDIRMASI YAPILMASI ANADOLU YAKASI KENT MOBİLYALARI VE OYUN GRUPLARI TEMİNİ MONTAJI VE

BAKIM İŞİ

ANADOLU YAKASI TEMATİK PARK YAPIM İŞİ

ANADOLU YAKASI GENELİNDE İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK, SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIM İŞİ

AVRUPA YAKASI GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL ALIMI

ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1

Ağaç ve Çiçek Dikimi Yeşil Alanların Bakımı,Çocuk Oyun Gurubu ve Fitness

Gruplarıyla İlgili Hizmetler Geliştirmek 414.000.000

1.000.000

517.440.000 452.471.000

ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI PARK VE

BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ:5.3.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE BESLENMESİ PROJESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİMLERİNE YÖNELİK ENERJİ VERİMLİLİ-Ğİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

SERBEST PİYASADAN ENERJİ ALIMI

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3

İBB’nin Yenilenebilir Enerji Kullanımına Adaptasyonunu Sağlamak 21.000.000

500.000 STRATEJİK AMAÇ:5

STRATEJİK HEDEF:5.3

Sürdürülebilir Sağlıklı Bir Çevre Sunmak

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliğine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Yaygın-laştırmak PERFORMANS HEDEFİ:1.4.4

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL GENELİ KAVŞAKLARDA, SAHİLLERDE, PARKLARDA ERİŞİLEBİLİR-LİK UYGULAMALARI BAKIM İŞİ (ASANSÖR-ENGELLİ PLATFORMLARI VB.)

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

Park Bahçe ve Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerleri Çevre

Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak 800.000

800.000

1.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 PERFORMANS HEDEFİ:1.4.1

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ ELEKTRİK VE MEKANİK SİSTEMLERİN VE JENERATÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI

DIŞ MEKAN AYDINLATMASI DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME İŞİ İSTANBUL’UN MUHTELİF BÖLGELERİNDEKİ TARİHİ ESER VE YAPILARIN DIŞ CEPHE VE ÇEVRE AYDINLATMA TESİSLERİNİN YAPIMI.

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 3

Park Bahçe ve Mezarlıklar, Ören Yerleri ile İBB Sorumluluğundaki Yerleri Çevre

Aydınlatma Faaliyetlerini Arttırmak 15.400.000

400.000 STRATEJİK AMAÇ:1

STRATEJİK HEDEF:1.4

Kentin Doğal, Tarihi ve Kültürel mirasına Saygılı Bir Anlayışla, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Vererek Yaşanabilir Bir Kent Oluşumuna Katkı Sağlamak Kent Estetiğini Destekleyen Uygulamaları Yaygınlaştırmak

16.200.000

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL) TOPLAM DİĞER MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

579.067.000

2014 2015 2016

4 İSTANBUL GENELİ MEYDANLAR,PARK VE BAHÇELER, MEZARLIKLAR İLE İBB’YE AİT

BİRİMLERİN DIŞ MEKAN AYDINLATMA VE ENERJİ TESİSLERİNİN BAKIM VE ONARIMI YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000 10.000.000 10.000.000

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS

PROGRAMI 14

İSTANBUL GENELİNDE MEYDAN DÜZENLEMELERİ YAPIM İŞİ

İSTANBUL GENELİNDEKİ KORU VE PARKLARIN YAPIM İŞİ

MALTEPE BAŞIBÜYÜK PARKI YAPIM İŞİ BELGRAD ORMANI BENTLER MESİRE YERİ

BELGRAD ORMANI FATİH ÇEŞMESİ MESİRE YERİ

BELGRAD ORMANI KÖMÜRCÜ BENT MESİRE YERİ

BELGRAD ORMANI NEŞET SUYU MESİRE YERİ İSTANBUL GENELİ BÖLGE PARKLARI YAPIM İŞİ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 41

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER İSTANBUL GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI

BAKIRKÖY FLORYA BOTANİK PARKI PROJESİ

ORTAKÖY VADİSİ PEYZAJ PROJESİ

İSTANBUL GENELİNDE GÖL VE BARAJ HAVZALARININ DÜZENLENMESİ YAPIM

İŞİ

İSTANBUL GENELİNDE SAHİLLERDE YEŞİL ALAN DÜZENLENMESİ VE YOL KENARLARINDA YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ

İSTANBUL GENELİNDE SEYİR TERASLARI YAPIM İŞİ İSTANBUL GENELİNDE ÇOK AMAÇLI SPOR PARKI YAPIM İŞİ

NO FAALİYET VE PROJELER SORUMLU 2014 2015 2016

İSTANBUL AVRUPA YAKASI KENT MOBİLYALARI TEMİNİ MONTAJI VE BAKIMI İŞİ

ARNAVUTKÖY ŞEHİR PARKI DÜZENLEME YAPIM İŞİ

AVRUPA YAKASI GENELİ İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK SAHİL VE SEMT

PARKLARI YAPIMI

EYÜP GÖKTÜRK MESİRE ALANI YAPIM İŞİ

AVRUPA YAKASI GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALANLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI

HADIMKÖY KENT PARKI

AVRUPA YAKASI YENİ YOL VE ALAN AĞAÇLANDIRMASI YAPILMASI

BEYKOZ KARLITEPE ‘’C’’TİPİ MESİRE ALANI YAPIM İŞİ AVRUPA YAKASI GENELİ TEMALI PARK YAPIM İŞİ

EYÜP ALİBEYKÖY KENT ORMANI

AVRUPA YAKASI GENELİ SÜS VE BİYOLOJİK HAVUZ YAPIM İŞİ

SANCAKTEPE MESİRE YERİ YAPIM İŞİ

AVRUPA YAKASI GENELİNDE SERT ZEMİNLERDE YEŞİL DUVAR YAPIM İŞİ

SULTANGAZİ KIRK ÇEMELER MEVKİ 860 ADA, 1 PARSELDE 130 DÖNÜMÜ

PARK YAPIM İŞİ

AVRUPA YAKASI GENELİNDE ENGELSİZ YAŞAM PARKI YAPIMI

İSTANBUL GENELİ İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAKLARDA, SAHİLLERDE PARK DÜZENLEMELERİ VE SEMT PARKLARI YAPIMI

İSTANBUL GENELİNDE TEMALI PARKLAR YAPILMASI

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ 17

AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİL ALAN VE TESİSLER

YAPIM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014

117

PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS RAPORU 14

MALİ KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (TL)

Belgede TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Performans Hedef Tablosu (sayfa 80-84)