YÖNETİM KURULU

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 39-42)

2004-2015 yıllarında kullandırdığı enerji sektörü kredilerinin sağladığı yıllık karbon emisyon azaltımı

YÖNETİM KURULU

Ahmet BUÇUKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Selim YEŞİLBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili

Prof. Dr. Ahmet KESİK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Mustafa Cüneyd DÜZYOL Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan TOKAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi

Dr. Zeki ÇİFTÇİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Vekili

Ahmet BUÇUKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Kayseri, 1955. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat/Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ahmet BUÇUKOĞLU, daha sonra tamamı T.C. Ziraat Bankası bünyesinde olmak üzere 1986-1989 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş, 1989-1995 yılları arasında Zirai Kredi Daire Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Müdür, 1998-2003 yılları arasında İstanbul Aksaray, Osmanbey ve Beyazıt şubelerinde Müdür, 2003-2006 yılları arasında İstanbul 1. Bölge Başkanlığı ile Kocaeli Bölge Başkanlığı’nda Bölge Baş Müdürü, 2006-2007 yılları arasında İstanbul 3. Bölge Başkanlığı’nda Şube Müdürü, 2007-2012 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Şubesi’nde Müdür, 2012-2014 yılları arasında İstanbul 2.

Bölge Yöneticiliği’nde Bölge Yöneticisi olarak görev yapmıştır.

27 Haziran 2014 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini

yürütmektedir. Ayrıca, ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi ve ADFIMI (İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeleri Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Ortaklığı) Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Mustafa Cüneyd DÜZYOL (*) Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İzmir, 1964. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun olmuş, İngiltere East Anglia Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomisi alanında diploma çalışması ve ABD Illinois Üniversitesi’nde Ekonomi Politikası alanında yüksek lisans yapmıştır. 1988 yılında Türk Standartları Enstitüsü’nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başlayan DÜZYOL, 1989-2009 yılları arasında DPT İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla Planlama Uzman Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2009-2011 yılları arasında DPT Müsteşar Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arası T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2012 Mayıs-2014 Mayıs ayları arasında T.C. Ziraat Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Aralık 2014-22 Eylül 2015 tarihleri arasında T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, 22 Eylül 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında T.C. Kalkınma Bakanı

görevlerinde bulunan DÜZYOL, 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır.

Banka’da 29 Nisan 2014 - 22 Eylül 2015 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulunan Mustafa Cüneyd DÜZYOL, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 30 Kasım 2015 tarihinde tekrar atanmış olup,

24 Aralık 2015 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir.

Selim YEŞİLBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekili

Alaca-Çorum, 1970. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur.

1998-2000 yılları arasında ABD University of Illinois at Urbana Champaign’de Ekonomi Politikası (MSPE) alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1995-2004 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü’nde Hazine Uzman Yardımcısı, Hazine Uzmanı ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan YEŞİLBAŞ, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası’nda İcra Direktörü Danışmanı, 2008-2011 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü ile 2010 Nisan-2014 Ağustos ayları arasında Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2011 Kasım ayından itibaren Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Banka’da ise, 29 Nisan 2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği ve 30 Nisan 2014 tarihinden itibaren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Hakan TOKAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi

Ankara, 1972. 1994 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında University of Illinois’ten finans ve muhasebe alanlarında iki adet yüksek lisans derecesi almıştır. 1994-1996 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı, 1996-1997 yılları arasında Gümrük

Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı, 1997-2004 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Hazine Uzman Yardımcısı ve Hazine Uzmanı, 2004-2006 yılları arasında DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bütçe ve Finansman Koordinatörü, 2006-2007 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2013 Eylül ayından itibaren Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Banka’da 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan TOKAÇ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet KESİK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Karapınar-Konya, 1965. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1986 yılında mezun olmuştur. ABD Western Illinois Üniversitesi’nde yüksek lisans, İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde doktora ve Üniversitelerarası Kurulda da Maliye Doçentliği yapmış, 22 Mart 2013 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBF Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim dalında Profesör unvanı almış aynı üniversitede Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir. İş hayatına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Bütçe Kontrolörü olarak başlayan KESİK, aynı birimde 1997-2002 yılları arasında Daire Başkanı, 2002-2006 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2013 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2010-2013 yılları arasında Avrupa Konseyi Emeklilik Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan KESİK, 2012-2014 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne vekalet etmiştir. Prof. Dr. Ahmet KESİK Banka’da, 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Dr. Zeki ÇİFTÇİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkan Vekili Çelikgürü-Çanakkale, 1961. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1985 yılında mezun olmuş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde yüksek lisans yapmış, Gazi Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümünde doktora yapmıştır. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına başlayan ÇİFTÇİ; 1987-2007 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda Uzman Yardımcısı/Uzman/

Kıdemli Uzman ve Müdür, 2007-2012 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Müdürlük görevi ile Bilgi İşlem Başkan Vekilliği görevini yapmıştır. 2003 yılından itibaren K.K.T.C.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012 yılından itibaren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nda Genel Müdür Yardımcısı ve 11 Ekim 2013 tarihinden itibaren de aynı kurumda Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Dr. Zeki ÇİFTÇİ Banka’da, 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun oluşumu, çalışma şekli ve 2015 yılı toplantı ve karar sayıları hakkında bilgiler

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilen altı üye ve Genel Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşme’de Yönetim Kurulu’nun en az ayda iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacağı belirtilmiştir. Yılda en az 24 toplantı yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, istediği kadar ara karar alma yetkisine sahiptir. Ara kararların oy birliğiyle çıkma zorunluluğu vardır. Toplantı yapılabilmesi için salt çoğunluğun katılımı

gerekmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu 2015 yılında 24 adet toplantı yapmış, 10 adedi ara karar olmak üzere toplam 261 adet karar almıştır.

Notlar

* Mustafa Cüneyd DÜZYOL, Anayasanın 82’nci ve 112’nci maddeleri gereği 22 Eylül 2015 ve 24 Kasım 2015 tarihleri arasında T.C. Kalkınma Bakanı olarak görev yapması nedeni ile üyelikten istifaen ayrılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 30 Kasım 2015 tarihinde Türk Ticaret Kanunun 363’üncü maddesi gereğince; atama işleminin yapılacak ilk Genel Kurulun tasvibine sunulması kararı ile tekrar atanmış olup, Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine tekrar seçilmiştir.

** Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 02 Mart 2009 tarihinden itibaren görev yapan Şerif ÇELENK, 25 Ekim 2015 tarihinde vefat etmiştir.

*** Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği sayılı çerçevesinde Bankamız Denetim Komitesi Üyeleri Prof. Dr. Ahmet KESİK, Dr. Zeki ÇİFTÇİ ve Hakan TOKAÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedirler.

Belgede 2015 Faaliyet Raporu (sayfa 39-42)