Ulaşım Altyapısına Yönelik Destek Uygulamaları

Belgede 2014 FAALİYET RAPORU (sayfa 102-105)

Otoparklar

Kaynak. Ulaşım Daire Başkanlığı, 2014

Tablo 35. Mevcut Otoparklara İlişkin Genel Bilgiler

Mevcut Otoparklara İlişkin Genel Bilgiler

Otopark Sayısı (Adet)

Kapasite (Adet)

İSPARK 579 86.059

Diğer Kamu ve Özel Otoparklar 5.939 572.096

MEVCUT TOPLAM 6.518 658.155

DEVAM EDEN İBB OTOPARK ÇALIŞMALARI

İnşaatı Devam Eden 17 4.968

Proje Çalışmaları 131 38.498

Etüt Çalışmaları 538 141.687

TOPLAM 686 185.153

GENEL TOPLAM 7.204 843.308

İnşaatı Tamamlanan Otopark Projeleri

Tablo 36. İnşaatı Tamamlanan Otopark Projeleri

İlçesi İşin Adı Başlangıç

Başakşehir Başakşehir Stadyumu Otoparkı 05.03.2013 11.01.2014 1.373

Bayrampaşa Murat Paşa Mahallesi Dr.Fazıl Küçük Parkı Otoparkı 16.08.2013 11.07.2014 295

Bayrampaşa Bayrampaşa Futbol Sahası ve Tribün Açık Otoparkı 25.07.2007 20.02.2014 50

Çekmeköy Alemdağ Sosyal Tesisi Açık Otoparkı 11.09.2012 29.01.2014 30

Esenler Esenler Kültür Merkezi Otoparkı 08.02.2013 20.01.2014 70

Fatih Yenikapı Meydan Düzenlemesi 1.Etap Anroşman

İnşaatı kapsamında Otopark Düzenlemesi 04.10.2013 31.01.2014 1.198

Güngören Haznedar Zeminaltı Otoparkı 18.01.2013 13.01.2014 433

Maltepe Maltepe Sahili Spor ve Rekreasyon Alanları

Düzenle-me İnşaatı kapsamında Otopark DüzenleDüzenle-mesi 10.07.2013 05.05.2014 2.865

Sancaktepe Safa Tepesi Açık Otoparkı 29.05.2013 08.03.2014 103

Sancaktepe Sancaktepe Sağlık ve Beceri Kazandırma Merkezi

Kapalı-Açık Otoparkı 12.09.2012 01.02.2014 30

Sancaktepe Yenidoğan Kültür Merkezi İnşaatı kapsamında

Otopark Düzenlemesi 26.04.2013 19.02.2014 61

Sultanbeyli Gölet Çevresi ve Sosyal Tesis Açık Otoparkı 26.09.2013 13.06.2014 110

Sultangazi Sultangazi Kültür Merkezi Kat Otoparkı 09.11.2012 01.02.2014 53

Arnavutköy Arnavutköy Şehir Parkı Kapsamında (Yeşil Alan ve

Tesisler Yapım Müdürlüğü)Otopark Düzenlemesi - - 130

Sancaktepe Sancaktepe Mesire Alanı Projesi Kapsamında (Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü) Otopark

Düzenlemesi - - 132

Maltepe Maltepe Başıbüyük Park Projesi Kapsamında (Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü) Otopark

Düzenlemesi - - 116

TOPLAM 7.049

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2014

Haznedar Zeminaltı Otoparkı, 2014

Maltepe Sahili Spor ve Rekreasyon

İnşaatı Devam Eden Otopark Projeleri

Kaynak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2014

Tablo 37. İnşaatı Devam Eden Otopark Projeleri

İlçesi İşin Adı Baslangıç

Tarihi Avcılar Avcılar Nikâh Salonu İnşaatı

Kapsa-mında Otopark Düzenlemesi 06.02.2014 02.05.2015 60 86

Avcılar Avcılar Spor Tesisleri ve Meydan

Düzenleme Otopark İnşaatı 13.09.2013 01.01.2015 95 50

Avcılar

Avcılar Belediye Ek Hizmet Binası Arıtma Tesisi Arası Peyzaj Düzenleme İnşaatı Kapsamında Otopark Düzen-lemesi

16.05.2014 10.03.2015 60 60

Bağcılar

Demirkapı Mahallesi Katlı Otopark ve Pazaryeri İnşaatı Kapsamında Otopark

Düzenlemesi 22.10.2014 20.05.2015 5 319

Bayrampaşa

Bayrampaşa Şehir Parkı Yeraltı Otoparkı İnşaatı Kapsamında Otopark

Düzenlemesi 29.04.2014 13.06.2015 50 550

Beykoz

Beykoz Karlıtepe C Tipi Mesire Alanı Düzenleme İnşaatı Kapsamında

Oto-park Düzenlemesi 20.01.2014 15.03.2015 70 100

Çekmeköy Çekmeköy Nikah Salonu İnşaatı

Kap-samında Otopark Düzenlemesi 15.11.2013 10.01.2015 75 198

Çekmeköy Çekmeköy Pazar Yeri ve Çevre Dü-zenleme İnşaatı Kapsamında Otopark

Düzenlemesi 07.10.2013 15.03.2015 60 241

Esenler Esenler Kültür Tesisi ve Zeminaltı

Otopark İnşaatı 30.01.2014 05.03.2015 40 722

Esenler Cengiz Topel Caddesi Zemin Altı Katlı

Otopark ve Çevre Düzenleme İnşaatı 15.08.2013 16.02.2015 75 144 Esenler Esenler Spor Kompleksi İnşaatı 29.04.2014 23.04.2015 22 506

Gaziosman-paşa

Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi İnşaatı

Kapsamında Otopark Düzenlemesi 29.04.2014 24.01.2015 24 283 Kadıköy Kadıköy Gazhane Binaları Restorasyon

İnşaatı Kapsamında Otopark

Düzen-lemesi 10.03.2014 13.04.2015 15 242

Kadıköy Kadıköy Gençlik Merkezi İnşaatı

Kap-samında Otopark Düzenlemesi 27.10.2014 03.08.2015 5 15

Sultanbeyli Sultanbeyli Camii Kent Meydanı ve Katlı

Otopark İnşaatı 30.04.2014 03.06.2015 30 331

Şile Şile Kültür Merkezi İnşaatı 08.01.2014 01.02.2015 50 76

Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi Önü Zeminaltı Otoparkı ve Bağlantı Yolları

İnşaatı 13.09.2013 15.06.2015 15 1.045

TOPLAM 4.968

3 bodrum kat ve 1 zemin kattan oluşan otopark inşaatının; arsa alanı 7.532 m2, bina oturum alanı 2465.00 m2, bodrum kat alanları 2191,32 m2, zemin kat alanı 300 m2, 3. bodrum kat 44 adet ,2. bodrum kat 54 adet,1. bodrum kat 46 araç kapasiteli olup, toplamda 144 araçlıktır. 1. bodrum katta 423 adet pazar tezgahı bulunmaktadır.

Zemin katta 300 m2 kafeterya alanı bulunmaktadır.

Esenler,

Kaynak. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, 2014

Tablo 38. Projesi Tamamlanan Otoparklar

İlçesi Proje Adı Başlangıç

Tarihi Bahçelievler Şirinevler, Minibüs Terminali Zemin Altı Otopark

Projesi (İstanbul Geneli 1.Grup Zeminaltı, Zeminüstü

Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri) 31.10.2013 30.11.2014 438 Beşiktaş Ortaköy Trafik Vakfı Otoparkının Yeniden

Değerlendi-rilmesi Projesi (İstanbul Geneli 2.Grup Cadde-Meydan

Düzenleme Projeleri) 05.01.2014 31.07.2014 204

Beşiktaş Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi 40 ada 1, 2, 19, 20, 21

Parsel Zeminaltı Otopark Projesi (Fikir Projesi) 05.01.2014 30.05.2014 204

Beşiktaş Beşiktaş, İSMEK ve Zeminaltı Otopark Projesi (İstan-bul Genelinde 3. Grup Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark

Yapılarına Ait Projeleri) 26.06.2013 03.12.2014 106

Beyoğlu Piyalepaşa Camii Önü Zemin altı Otopark Projesi (İstanbul Geneli 1.Grup Zeminaltı, Zeminüstü Otopark

Ve Transfer Merkezi Projeleri) 05.11.2013 30.11.2014 325

Küçükçekmece

Fevzi Çakmak Mevkii 5594, 1198 ve 1261 Sayılı Parsellerde Otopark Projesi (İstanbul Genelinde 1.

Grup Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapılarına Ait Projeleri)

08.07.2013 30.04.2014 1.288

Sultangazi

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mah. Hizmet Tesisleri ve Katlı Otopark Projesi (İstanbul Genelinde 2.

Grup Kentsel Tasarım, Bina, Yol, Çevre Düzenleme Projeleri)

08.07.2013 09.12.2014 241

Şile Çavuş Mahallesi Peyzaj ve Açık Otopark Düzenleme

Projesi (İstanbul Geneli 3.Grup Peyzaj Projeleri) 20.09.2013 30.10.2014 129

Üsküdar

Altunizade Mah.Akagündüz Sok. Hayat Holding Yanı Zeminaltı Otopark Projesi (İstanbul Geneli 1.Grup Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

31.10.2013 31.10.2014 400

Üsküdar

Altunizade Mah. Shıbuya Sokak Rum Mezarlığı Karşısı Zeminaltı Otopark Projesi (İstanbul Geneli 1.Grup Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

Projesi Devam Eden Otoparklar

Tablo 39. Projesi Devam Eden Otoparklar

İlçesi Proje Adı Başlangıç

tarihi

797 Ada 3 Parsel Bostancı Köprüsü Yanı Zeminaltı Katlı Otopark Projesi ( Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

18.11.2014 30.03.2015 20 714

Bağcılar Fevziçakmak 20 Yıl Park altı Zeminaltı Otopark Projesi ( Zeminüstü, Zeminaltı

Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri) 12.02.2014 30.03.2015 10 450

Bağcılar

Hürriyet Mah. Fındık Sok.-Yıldırım Beyazıt Cad.Arası Zeminaltı Otopark Projesi ( Zeminüstü, Zeminaltı Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri)

22.04.2014 30.03.2015 20 300

Bağcılar

Bağcılar, Yıldıztepe Mah. Zeminaltı Otopark ve Açık Pazar Avan Projesi ( Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapıları-na Ait Projeleri)

08.09.2014 31.03.2015 15 370

Bahçelievler Şirinevler, Şehit Ekrem Bulut Parkı Zemin Altı Otopark Projesi ( Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri)

20.06.2014 30.04.2015 10 170

Bahçelievler Bahçelievler, Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otopark Projesi ( Kültür, Spor,

Hizmet ve Otopark Yapılarına Ait Projeler) 30.06.2014 13.04.2015 10 331

Bakırköy Ataköy Metro Durağı Çıkışı (1091 Ada Yanı) Zeminaltı Otopark Projesi (

Cadde-Meydan Düzenleme Projeleri) 29.09.2014 30.04.2015 5 300

Bayrampaşa

Bayrampaşa Belediyesi Yanı (473 Ada 46, 13 Parseller) Zeminaltı Otopark Projesi

(Cadde-Meydan Düzenleme Projeleri) 18.07.2014 30.05.2015 10 420

Bayrampaşa Bayrampaşa Spor Kompleksi Zeminalti Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri)

18.03.2014 28.02.2015 30 250

Bayrampaşa Bayrampaşa Zeminaltı Otopark ve Cami Projesi (Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark

Yapılarına Ait Projeler) 25.08.2014 07.05.2015 40 111

Bayrampaşa Bayrampaşa Eğitim Tesisi ve Zeminaltı Otopark Projesi (Hizmet

Binala-rı Projeleri) 08.07.2014 13.02.2015 75 12

Beşiktaş

Dikilitaş Mahallesi Barış Sokak ve Üzengi Parkı altı Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

18.07.2014 30.06.2015 10 500

Beşiktaş Gayrettepe Mah. Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

18.07.2014 30.07.2015 10 450

Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu Zeminaltı Mekanik Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı

Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri) 12.02.2014 30.05.2015 40 270

Büyükçek-mece TÜYAP Metrobüs Durağı Yanı Z.O.P

(Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri) 01.12.2014 30.05.2015 10 324

Çatalca Cumhuriyet Meydanı Zeminaltı Katlı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı

Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri) 25.11.2013 28.02.2015 50 210

Esenler Havaalanı Mah. Zeminaltı Otopark Projesi (Kültür, Spor, Hizmet Ve Otopark

Yapılarına Ait Projeleri) 12.11.2013 30.01.2015 60 680

Esenler

Menderes Parkı Zeminaltı Katlı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve

Transfer Merkezi Projeleri) 16.12.2013 28.02.2015 60 332

Esenler

Nene Hatun Mah. Çinçin Dere Cad.

Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminaltı, Zeminüstü Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri)

05.12.2013 28.02.2015 70 120

Fatih

Kumkapı Spor Tesisleri Yanı (182 Ada 1,2,3,4,6 Parseller ve 183 Ada 1,2,3,4,5,6,7 Parseller) Katlı Otopark Projesi (Cadde-Meydan Düzenleme Projeleri)

18.07.2014 30.09.2015 10 200

Fatih Arkeoloji Parkı Karşısı (1061 Ada, 135 Parsel) Zeminaltı Otopark Projesi Cadde-Meydan Düzenleme Projeleri)

18.07.2014 30.07.2015 10 240

Fatih Karabulut ve Yazmacı Hüsrev Aralığı Sokak Arası Meydan Zemin Altı Otopark

Projesi (Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri) 01.07.2014 30.08.2015 10 200

Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önü Meydan Zemin Altı Otopark Projesi (Muhtelif

Yol-Kavşak Projeleri) 01.07.2014 30.06.2015 10 180

İlçesi Proje Adı Başlangıç Fatih Lütfü Efendi ve Baba Hasan Camii Sokak

Arası Park Zemin Altı Otopark Projesi (Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri)

01.07.2014 30.08.2015 10 200

Fatih Fatih Atikali Zeminaltı Otopark ve Yurt Avan Projesi (Kültür, Spor, Hizmet ve

Otopark Yapılarına Ait Projeler) 12.11.2014 26.03.2015 10 168

Gaziosman-paşa Dünya Sokak Yanı Zeminaltı Otopark

Projesi (Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri) 01.07.2014 30.09.2015 10 106

Güngören Çam Sok. ve Selvi Sok. Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

12.02.2014 30.06.2015 20 450

Güngören Merter 1068 ada 162 parsel Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminaltı, Zeminüstü

Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri) 12.05.2014 30.06.2015 20 370

Güngören

Güngören Zeminaltı Otopark ve Yurt Avan Projesi

(Muhtelif Bina, Park, Yeşil Alan Düzenle-me, Tretuar, Cadde, Meydan Düzenleme ve Deniz Yapıları Projeleri)

11.08.2014 30.04.2015 25 235

Güngören

Güngören Gençlik Merkezi ve Zeminaltı Otopark Avan Projesi

(Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapıları-na Ait Projeleri)

01.12.2014 14.04.2015 5 235

Kadıköy

Hasanpaşa Mah. Katlı Otopark Projesi (Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer

Merkezi Projeleri) 31.10.2013 30.04.2015 20 1000

Kadıköy Uzunçayır Transfer Merkezi Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve Transfer

Merkezi Projeleri) 18.07.2014 30.07.2015 10 650

Kadıköy

Bostancı Transfer Merkezi Projesi (Dudul-lu-Bostancı ve Ümraniye-Ataşehir-Göz-tepe Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Proje)

18.07.2014 30.03.2015 20 1250

Kadıköy

Kozyatağı Transfer Merkezi Projesi (Dudullu-Bostancı ve Ümraniye-Ata-şehir-Göztepe Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Proje)

18.07.2014 30.03.2015 20 1000

Kadıköy

Kadıköy, Hasanpaşa Pazar Yeri ve Zeminaltı Otoparkı Projesi (Kültür, Spor,

Hizmet ve Otopark Yapılarına Ait Projeleri) 21.03.2013 30.04.2015 90 1.368

Kağıthane

Sanayi Mah. Ortanca (Oruç) Sokak Mekanik Katlı Otopark Projesi (Zeminaltı, Zeminüstü Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

31.10.2013 30.05.2015 20 288

Kağıthane

İmren ve Dalyan Sokak Arası Zemin Altı Otopark Projesi (Muhtelif Yol-Kavşak

Projeleri) 15.08.2014 30.03.2015 10 150

Kağıthane

Gürsel Mah. Zeminaltı Otopark ve Pazar Yeri Avan Projesi

(Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapıları-na Ait Projeleri)

18.11.2014 01.04.2015 15 219

Sultangazi

Malkoçoğlu Mahallesi Kapalı Pazar ve Zeminaltı Otopark Projesi (Meydan ve

Sahil Düzenleme Projeleri) 01.11.2014 30.05.2015 20

-Sultangazi

Sultangazi Esentepe Mahallesi 3800 Ada 2 Parsel Belediye Hizmet Alanı Kalan Kısmında Pazar Alanı ve Otopark Yapılma-sı Avan Proje

(Muhtelif Bina, Park, Yeşil Alan Düzenle-me, Tretuar, Cadde, Meydan Düzenleme ve Deniz Yapım Projeler)

25.04.2013 28.02.2015 90 148

Şişli

D-100 Karayolu-Yıldız Posta Caddesi Kesişimi Zeminaltı Mekanik Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve Transfer Merkezi Projeleri)

15.01.2014 30.04.2015 20 230

Şişli Esentepe Mahallesi Zeminaltı Otopark Projesi (Zeminüstü, Zeminaltı Otopark ve

Transfer Merkezi Projeleri) 20.09.2013 30.05.2015 10 750

Ümraniye

Necip Fazıl Mahallesi 105 Parsel Zeminaltı Katlı Otopark Projesi (Zeminaltı, Zeminüstü Otopark Ve Transfer Merkezi Projeleri)

01.06.2014 30.03.2015 30 880

Zeytinburnu

58.Bulvar Caddesi –Zübeyde Hanım Cad-desi kesişimi Meydan Zeminaltı Otopark Projesi (Meydan Ve Sahil Düzenleme Projeleri)

14.07.2014 30.05.2015 10 171

Zeytinburnu 80.Yıl Cumhuriyet Parkı Zeminaltı Otopark

Projesi (Muhtelif Yol-Kavşak Projeleri) 04.08.2014 30.05.2015 10 300

Zeytinburnu

Zeytinburnu Seyitnizam Mah. Belediye Hizmet Birimleri ve Zeminaltı Otopark Avan Projesi

(Kültür, Spor, Hizmet ve Otopark Yapıları-na Ait Projeler)

01.12.2014 14.04.2015 5

-TOPLAM 17.302

Tablo 39. Projesi Devam Eden Otoparklar (Devam)

Kaynak. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, 2014

Not: Tablo da yer almayan kapasite bilgileri proje şartlarında belirlenecektir.

Belgede 2014 FAALİYET RAPORU (sayfa 102-105)