Teknoloji Geliştirme ve AR-GE Destekleri için Ortaklıklar

Belgede AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR RAPORU (sayfa 26-37)

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi dahilinde teknoloji, Ar-Ge ve yeniliğe verilen önemin daha da artmasıyla birlikte teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı olarak artırılması, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin rekabet gücünün artırılması ülkemizce belirlenen ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, 11. Kalkınma Planı ile birlikte teknoloji, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına verilen desteğin artırılarak sürdürülmesi ve bu alandaki iş birliklerinin ve ortak çalışma kültürünün desteklenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ana hedefidir.

Bu hedef doğrultusunda İstanbul Gelişim Üniversitesinin araştırmacıları ve akademisyenleri ulusal ve uluslararası projeler geliştirmekte, bilgi ve değer üretme ve bu üretimleri iktisadi katma değere dönüştürmek için nitelikli araştırma ve yayın yapma hedefindeki araştırma ve uygulama merkezlerimiz ise üniversitenin yurt içinde ve yurtdışında bulunan diğer araştırma kuruluşlarıyla ortaklıklar ve işbirlikleri tesis etmek suretiyle bu vizyona katkı sunmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için İstanbul gelişim Üniversitesi bünyesinde 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almaktadır.

Aşağıda işbirlikleri dahilinde bu proje ve faaliyetlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

 2018 Mayıs ayında, Türkiye’nin ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin teknolojik anlamdaki gelişmeleri ne denli iyi kullandığını, dünyadaki gelişmiş teknolojiye sahip olan ülkelerle rekabet edilebileceğini gösteren uçan araba projesinin imalat adımları atılmıştır. Proje kapsamında, üniversite sanayi iş birliği kapsamındaki firmalar ile bütünleşik çalışılan imalat sürecinde üniversite bünyesinde yer alan mekanik laboratuvar aktif olarak kullanılmıştır.

Haziran ayının sonunda Uçan Araba projesinin ana gövdesi tamamlanmıştır ve böylelikle Uçan Araba projesi artık hayal olmaktan çıkıp gerçek bir yapıya geçmiştir.

Yoğun emekler doğrultusunda elektronik ekipmanların ve bu testlere bağlı olarak 1.5 aylık güvenlik testi ve iyileştirme süreçleri tamamlanan Uçan Araba projesinin temel olarak uçuş testleri Temmuz ayında başlamıştır. 2019 Ocak ayı ile tasarıma bağlı olarak üretilen kaporta ile artık Türkiye’nin ilk uçan arabasını tamamlamak üzere çalışmalar hızlandırılmıştır.

Uzaktan kumanda ve merkezi sürüş özelliğine sahip hem karada hem havada giden aracın sivil havacılık ve askeri, sağlık ve kargo taşımacılığında kullanılması

planlanmaktadır. Uçan araba yatırımı Türk basınında da yoğun ilgi ile karşılanmaktadır.

İlgili haber linklerine aşağıdaki listeden ulaşılabilmektedir;

 https://www.haberturk.com/turk-muhendisler-yapti-ucan-araba-tusinin-test-suruslerine-baslandi-tusi-ne-demek-tusi-isminin-anlami-2840439-teknoloji

 https://www.iha.com.tr/video-yerli-ve-milli-ucan-araba-tusi-test-suruslerine-basladi-144517/

 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yerli-ve-milli-ucan-araba-tusi-test-suruslerine-basladi-6333669

 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/10/19/turk-muhendisler-yapti-ucan-araba-tusinin-test-suruslerine-baslandi

 TEKNOFEST’in Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) Yarışması’na Döner Kanat kategorisi kapsamında katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri TTO’nin destekleri ile geliştirdikleri SİHA ile yaklaşık 158 takım içerisinden son 8 finalistten biri olarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Haberlere dair detaylara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

https://gelisim.edu.tr/haber/ogrencilerin-yaptigi-roket-ve-siha-teknofestte-finalist-oldu

 https://www.haberler.com/ogrencilerin-yaptigi-roket-ve-siha-teknofest-te-12439962-haberi/

 https://www.dha.com.tr/egitim/ogrencilerin-yaptigi-roket-ve-siha-teknofestte-finalist-oldu/haber-1711824

 Nöbetçi eczane arama sorununa alternatif çözüm sunmak için İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından

“Eczamatik” projesi geliştirilmiştir.

Üniversite tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye’de ve dünyada insanların nöbetçi eczanelere ulaşım sağlamada sıkıntılar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sorunu çözmek için günün her saati ilaç alınabilecek Eczamatik (ilaçmatik) projesi başlatılarak, prototip üretilmiştir.

Basında da büyük yankı uyandıran proje kapsamında üretilen pratik elektronik eczane, 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Nöbetçi eczane

bulmakta zorlanan

vatandaşlar, doktorun yazdığı reçetedeki bilgileri Eczamatik’e girerek ihtiyaçları olan ilaçları alabileceklerdir. Geliştirilen sistemle insanların, eczanenin bulunmadığı, nöbetçi eczanelerin bulunmasının zor olduğu yerlerde, ilaç temin edebilmesi amaçlanan bu projede; vatandaşlar ilaçların fiyatını, toplamda ne kadar tuttuğunu görebilecek, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilecektir.

Her türlü zorlamaya karşı dayanıklı olarak geliştirilen “Eczamatik” ile aciliyeti olan, çok kullanılan ilaçlar, uygun sıcaklıkta saklanacak ve talebe göre en iyi şekilde alıcıyla ulaştırılacaktır. Sağlıklı ve nitelikli yaşam amacına ulaşma konusunda projenin katkısının büyük olacağı düşünülmektedir.

Haberlere dair detaylara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

 https://www.star.com.tr/yerel-haberler/nobetci-eczane-arama-derdine-eczamatik-cozumu-110378/

 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/nobetci-eczane-arama-derdine-eczamatik-cozumu/871377

 https://dogruhaber.com.tr/haber/256546-nobetci-eczane-derdine-son/

 TTO aynı zamanda 2019 yılı içerisinde alana katkı sağlayan 4 uluslararası yayın ile alandaki bilgi birikimini desteklemiştir. İlgili yayınların listesi aşağıdaki gibidir;

 Controlling A Robotic Arm Using Handwritten Digit Recognition Software

 Controlling A Robotic Arm Using Hand Recognition Software

 Emergency Autonomous Robot Design with Fuzzy Logic Control Approach

 Hive Tracking and Early Warning System By Using Embedded System Technology

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi Öğretim Görevlisi Saddam Heyderov ve Elektrik Bölümü Öğretim Görevlisi Çağrı Faydacı,

“Diyabet hastaları için giyilebilir ter bazlı sürekli seker ölçümü cihazı geliştirilmesi (Wearable Sweat-based painless and continuous glucose) “ başlıklı AB SME Faz-1 ve AB SME Faz-2 projelerinin yürütücülüğünü yapmışlardır.

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar “Çeşitli Bitkisel Ekstraktların Terapötik Etkilerinin Alzheimer Hastalık Modelinde In vitro İncelenmesi” konusunda önemli bir çalışmaya imza atmıştır.

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Programı Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu “Hastane Enfeksiyonlarının Erken Evrede ve Hızlı Tanısını Sağlayan Yenilikçi Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi “ (TÜBİTAK 1507) projesi ile alana büyük katkı sağladı.

 Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘Bebek Sağlığı İzlem Sistemi (DUP-271119-HA)’ isimli projesi alanda dikkat çeken önemli bir proje olmuştur.

 Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden Dr. Öğr. Üyesi Abbas Ali Husseini’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen

‘Kanda Hızlı Toplam RNA İzolasyon Kiti Geliştirilmesi (DUP-101219-AAH)’ isimli proje sağlık alanına önemli katkılar sağlamıştır.

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Edibe Egil, BAP destekli, “Mandibular Birinci Molar Dişlerin Kök Kanalı Morfolojisinin Mikro-BT İle İncelenmesi “ başlıklı projede Araştırmacı olarak yer almıştır.

Belgede AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR RAPORU (sayfa 26-37)