44. SERVİS ALMA - GENEL ŞARTLAR 44.1 SERVİS VERİLMESİ

44.1.1 İlk Zaman kontrol noktasından itibaren, yarış dışı kaldıktan sonra yarışa yeniden başlama niyetinde olan otomobiller de dahil olmak üzere yarışan bir otomobile, sadece servis alanlarında servis verilebilir.

44.1.2 Ekip; kendi otomobillerindeki ekipmanı kullanmak ve dışarıdan fiziksel ve bilgi yardım almamak kaydıyla, özellikle yasak olduğu durumlar dışında herhangi bir zamanda otomobillerinin onarımlarını yapabilirler.

44.2 TAKIM PERSONELİ ve SERVİS SINIRLAMASI

44.2.1 Servis alanları dışında, ekip üyesi olmayan kişiler tarafından yapılacak olan her türlü bakım, tamirat, ikmal ve servis yasaktır.

Servis alanı dışında, otomobiller, sadece yolun veya ralli güzergahının açılması amacıyla, yalnızca seyirciler ya da görevliler tarafından çekilebilir, taşınabilir ya da itilebilir.

Yarışmaya katılan ekiplerin, birbirlerinin yarış otomobillerini itmesi, çekmesi, taşıması servis yasağının ihlal edilmesi anlamına gelir. Böyle bir olayın yaşanması halinde, her iki otomobile de Madde 44.2.4’te bahsedilen cezalar uygulanır.

Takıma ait herhangi bir personelin veya aracın yarışmacı ekibe 1 km’den daha yakına gelmeleri aşağıda açıklama getirilen yer ve durumlar haricinde yasaktır:

Servis alanları ve uzak servis alanları

Yakıt ikmal alanları

Lastik ve Far takma alanları

Araç yıkama alanlarında otomobil başına bir takım elemanı

Bülten ile izin verilen yerlerde

Özel etaplar (Zaman kontrol noktası başlangıcındaki sarı tabeladan, özel etap sonu stop noktası sonrasındaki diyagonal tabelasına kadar olan alan)

Medya alanı

Aynı anda aynı yerde durmamaları şartıyla, yarış otomobili yol notunda belirtilen

TOSFED KURALLAR KİTABI 2022 2022 ULUSAL RALLİ KURALLARI

49

güzergâhı izlerken, takım personelinin de aynı yolu kullanması durumunda. (Bu durumda hiçbir yere yedek parça, malzeme veya donanım bırakılamaz veya bir yere monte edilemez)

44.2.2 Servis alanlarında, uzak servis noktalarında, toplama alanlarında veya medya alanlarında otomobiller beklerken yiyecek, içecek, giyecek ve bilgi (bilgi kartı, yol notu vs.) alınıp verilmesine izin verilir.

44.2.3 Kapalı Parkta otomobil çalışmaz veya kendi gücüyle yürütülemeyecek durumdaysa, otomobillerin gözetmenler ve/veya takım personelleri tarafından servis alanına itilmesine veya çekilmesine izin verilir.

44.2.4 Servis yasağının ihlal edilmesi durumunda, konu, kanıtları ile Yarışma Direktörüne, Komiserler Kuruluna götürülmek üzere rapor edilir. İlgili sürücüye servis ihlalinin seviyesine göre para veya ihraç cezası verilir. Minimum para cezası, ilgili sürücünün kayıt parasının 5 katı olarak belirlenmiştir.

44.2.5 Organizatörler, Ulusal rallilerde en az 2 (iki) kişi görevlendirmek ve parkur üzerinde yasaklanan servis alınıp alınmadığını denetlemek zorundadır. Bu görevlilerin resimleri ve isimleri ek kurallarda yoksa resmi ilan panosunda bülten veya duyuru olarak ilan edilmelidir.

45. SERVİS ALANLARI 45.1 GENEL

Ralli boyunca bir ana “Servis Alanı” olacaktır. Organizatörler, yarışma sırasında Servis Alanının yerini değiştirmek için, gerekçesiyle TOSFED’e başvurup onaylatmak zorundadır. Servis alanlarının yeri ve servis alma sayısı, yarışma ek kuralları ve yol notunda belirtilmelidir. Servis alanları arasındaki maksimum mesafe için işbu kurallar Madde 5.1’e bakınız. Her yarışmacı kendi servis alanının zeminini bir zemin örtüsü ile korumaktan sorumludur.

45.2 SERVİS ALMA SÜRELERİ

Servis Alanında her araç için servis alma süreleri zaman çizelgesinde belirtilecek ve aşağıdaki şekilde planlanacaktır:

Gece boyu süren kapalı park sonrasındaki ilk özel etabından önce 15 dakika

İki kısım arasında 30 dakika

Ayak sonlarında gece boyu süren kapalı park öncesi 45 dakika

Finiş Öncesi 10 dakika

45.3 SERVİS ALANI TANIMLAMALARI

Servis alanları, zaman çizelgesinde, giriş ve çıkışlardaki zaman kontrolü ile belirtilir.

(Servis alanı zaman kontrol noktalarında sarı yaklaşım tabelası ile masa arası mesafe 5 metreye düşürülür.)

45.4 SERVİS ALANI İÇİNDEKİ HIZ LİMİTİ

Servis alanındaki yarış otomobillerinin ve servis araçlarının tehlikeli şekilde ve servis alanı trafik akış yönünün tersinde hareket etmesi yasak olup, otomobillerin sürati 30 km/s’den veya ek kurallarda belirtilen hız limitinden daha fazla olamaz. Bu süratin aşılması halinde, Yarışma Direktörü tarafından 1.650,00 (Bin Altı Yüz Elli Türk lirası) ₺ para ceza uygulaması yapılacaktır. Yarışma Direktörü, kurallar ile ilgili herhangi bir uygulamasını ilgili yarışmacıya bildirecektir.

45.5 HARİCİ YARDIM

Servis Alanının içinde, görevlilerin/gözetmenlerin ve/veya takım çalışanlarının aracı çekmesine, taşımasına ve itmesine izin verilir.

TOSFED KURALLAR KİTABI 2022 2022 ULUSAL RALLİ KURALLARI

50

45.6 SERVİS ALANININ ÖZELLİKLERİ ve YERLEŞİMİ

45.6.1 Organizatör, servis alanında her yarışan ekibe bir yer (en, boy, konum olarak tanımlı) tahsis etmelidir. Tahsis ettiği bu alanları da gösterir Servis Alanı çizimini yarıştan en az 1 ay önce TOSFED Sportif Direktörlüğüne onaya göndermelidir. Zeminin asfalt veya beton olması tavsiye edilir.

45.6.2 Organizatörler servis alanlarını, her ayakta en az bir kere basına, halka ve sponsorlara açık olacak şekilde ayarlamalıdır.

45.6.3 İlk teknik kontrolden, son kapalı parkın bitişine kadar olan süre içinde; Yarışma numaralı, servis plakalı, takım/marka plakalı ve görevli plakalı araçlar dışında hiçbir araç servis alanına giremez.

Yarışmaya giren her bir otomobil için, en fazla iki servis aracına izin verilir. Bu araçlar organizatörün vereceği plakalarla açıkça tanınmalıdır. Takım/marka araçları, ancak kendilerine ayrılan bu alanların içine park edilebilir. Bu araçlar “Servis plakası”

taşımalıdır. Yarışmacılara tahsis edilen alan içinde park etmeyen araçlar, servis alanına yaya erişimi olan bitişik bir park alanına park edilmelidir. Bu konunun ihlali halinde Komiserle Kurulu tarafından ilgili yarışmacıya para cezası verilir.

Ayrıca, Takım Belgesine sahip yarışmacılara, takım başına 2 (iki) adet “TAKIM” ve Marka lisansına sahip yarışmacılara, marka başına 4 (dört) adet “MARKA” araç kartı verilir.

45.6.4 Organizatörler servis alanlarındaki yer tayinini yaparken, öncelikle Marka Lisansına ve Takım Lisansına sahip yarışmacıların hepsinin bir arada olacağı özel bir takımlar bölümünü planlamalı; daha sonra da diğer sürücüler ve historic ralli yerleşimini dikkate alarak, tüm yarışan araçların giriş ve çıkış mesafeleri eşit olacak şekilde, tek yönlü trafik esası ile planlama yapmalıdır.

45.6.5 Bireysel kayıtlı bir tek araç için minimum 7 m derinlik, 6 m genişlik olacak şekilde 42 m² yer ayrılmalıdır.

45.6.6 Marka ve Takım kayıtlı tüzel kişiliklere:

1 Araçlık takım için 150 m² (15 m derinlik tavsiye edilir)

1 Araçlık marka için 200 m² (20 m derinlik tavsiye edilir)

3 Araçlık takım/marka için 250 m²

4 Araçlık takım/marka için 300 m²

ve daha fazla araç için, takımlarda araç başına 15 m derinlik 3 m genişlik 45m², markalarda 20 m derinlik 2,5 m genişlik 50 m2 ilave alan verilecektir. Bu sisteme Historic rally araçları da dahildir.

45.6.7 Yarışma numaraları birbirini takip etmese de yan yana servis almak isteyen bireysel sürücüler, kayıt formlarında bu hususu yazılı olarak belirtmelidir. Organizatörler bu istek için ilave bir bedel talep edemez. Aynı şekilde bir takımla birlikte servis almak isteyen bireysel sürücü de bu durumu kayıt formunda belirtmelidir. Bu sisteme Historic rally araçları da dahildir.

45.6.8 Bireysel sürücüler veya takımların/markaların TOSFED tarafından verilen ölçülerden daha büyük alan istemeleri halinde, organizatör kulüp tarafından belirlenen ve Yarışma Ek Kurallarında belirtilen miktarda ek ücreti ödemeleri gerekir. Bu birim fiyat, hiçbir şekilde 50 (Elli Türk lirası) ₺/m²’yi geçemez.

45.6.9 Organizatör kulüpler; servis alanı Markalar ve Takımlar bölümünde sürekli olarak bir servis sorumlusunun bulundurulması ve bu alanda düzenli olarak çöp, atık boşaltmalarının yapılması, mümkün ise su ve elektrik bağlantılarının verilmesi, internet bağlantısı ve neticeler ile araç takip sisteminin takımlara en az bir ortak noktadan verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Aynı zamanda Yarışma Direktörü ile Servis

TOSFED KURALLAR KİTABI 2022 2022 ULUSAL RALLİ KURALLARI

51

Sorumlusunun direkt iletişiminin olması sağlanmalıdır.

45.6.10 Şampiyonada yarışan sürücülere lastik tedarik eden markaların servis araçları için, takım kayıt parası karşılığında Markalar ve Takımlar alanında tek araçlık takım alanı kadar yer verilebilir. Bu markalar dokümantasyon ve diğer takım haklarından da yararlanır.

46. SERVİS ALANINDA YAKIT DEPOSU BOŞALTILMASI ve DOLDURULMASI

Servisin bir parçası olarak, (benzin deposunun, benzin pompasının, yakıt filtresinin veya yakıt besleme sistem ile ilgili herhangi bir başka parçanın değiştirilmesi gibi) benzin alma veya boşaltmaya sadece servis alanında, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda izin verilir:

• Çalışma, organizatörün bilgisi dâhilinde yapılmalıdır.

• Yarışmacı, bir kişi ile bir yangın söndürücüyü alanda hazır bulunduracaktır.

• Yakıt besleme sistemi açıkken ve benzin alma/boşaltma işlemi sırasında, otomobile başka bir müdahale yapılamaz.

• Bu işlem sırasında, otomobilin etrafında yeterli güvenlik mesafesi bırakılmalıdır.

• Sadece, bir sonraki benzin doldurma alanına ulaşılacak kadar benzin alınır.

47. FLEKSİ SERVİS 47.1 GENEL

Yalnızca gün sonu servisinde uygulanabilecek olan 45 dakikalık fleksi servis, sadece takım belgesine veya marka lisansına haiz ve takım veya marka kaydı yaptıran otomobiller için geçerlidir. Fleksi Servis kapalı parkı, Organizatör tarafından servis alanının yanında, giriş ve çıkış zaman kontrol noktası ortak olan ayrı bir kapalı park şeklinde veya kapalı park içinde bariyerlerle ayrılmış ayrı bir alanda hazırlanacaktır.

47.2 FLEKSİ SERVİSİN İŞLEYİŞİ

47.2.1 Fleksi servis kullanmak isteyen ekipler, bu durumu servis alanı girişindeki zaman kontrol noktasında belirterek, otomobillerini fleksi servis kapalı parkına bırakacaktır. Otomobil, fleksi servise izin verilen süre içerisinde, bulunduğu kapalı parktan çıkarılarak servise alınabilecektir. Bu esnada, fleksi servisten sorumlu olan gözetmen, bu işlem için hazırlanan zaman karnesini dolduracaktır.

47.2.2 Yarış otomobili, zaman karnesiyle ilgili tüm prosedürlere uyulması ve ilgili zaman cezalarına tabii olunması şartıyla, önceden onay verilmiş bir takım personeli tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere kapalı parktan servis alanına veya servis alanından kapalı parka sürülebilir.

47.2.3 Yarış otomobilleri, 45 dakika dolmadan önce, ceza alınmadan kapalı parka bırakılabilir. Bu sürenin geçilmesi halinde, normal kurallara göre “Zaman Kontrole Geç Kalma” prosedürü uygulanır.

47.2.4 Fleksi servis alan otomobilin, kapalı parka bırakılması gereken en son zaman (yani fleksi servise izin verilecek olan çalışma aralığı); ilk otomobilin gün sonu kapalı parka girişinden 3 (üç) saat sonrasıdır. Fleksi servis ile ilgili bu son giriş süresi, rallinin güzergâh tablosunda belirtilecektir.

Belgede 2022 OTOMOBİL SPORLARI YARIŞMA GENEL KURALLARI 2022 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ (sayfa 48-51)