Oksazolidin-2-onların Sentezi

In document Sübstitüe 2-oksazolidinon türevlerinin sentezi (Page 115-128)

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

5.2. Oksazolidin-2-onların Sentezi

5.2.1. 5-((3,5-dimetilfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=6,57 ve 6,47 ppm’de, δ=5,97 ppm’de NH piki singlet, δ=4,93 – 4,80 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,04 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,69 – 3,52 ppm’de CH2 (C-4) multiplet ve δ=2,21 ppm’de (CH3)2 hidrojenleri singlet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda

97

belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 43 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,61 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3281 cm-1 C=O karbonil piki ν=1723 cm-1 ve C-O piki ν=1228 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %15 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 116-118 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.2. 5-((3,4-dimetilfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,03, 6,72 ve 6,64 ppm’de, δ=6,06 ppm’de NH piki singlet, δ=5,02 – 4,88 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,10 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,75 – 3,55 ppm’de CH2 (C-4) multiplet ve δ=2,21 ppm’de (CH3)2 hidrojenleri dublet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,66 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3328 cm-1 C=O karbonil piki ν=1734 cm-1 ve C-O piki ν=1235 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %17 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 110-112 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.3. 5-((2-brom-4-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,53, 7,24 ve 6,84 ppm’de, δ=6,16 ppm’de NH piki singlet, δ=4,99 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,18 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,85 – 3,61 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,45 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3250 cm-1 C=O karbonil piki ν=1729 cm-1 ve C-O piki ν=1238 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %11 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 103-105 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.4. 5-((4-brom-2-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,44, 7,27 ve 6,76 ppm’de, δ=5,65 ppm’de NH piki singlet, δ=4,93 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,12 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,74 – 3,65 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak

98

gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 73 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,12 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3262 cm-1 C=O karbonil piki ν=1731 cm-1 ve C-O piki ν=1235 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %14 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 124-126 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.5. 5-((2-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,35 – 7,26, δ=7,20 – 7,11 ve 6,88 ppm’de, δ=5,76 ppm’de NH piki singlet, δ=4,93 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,14 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,74 – 3,66 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ=

159,31 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3230 cm-1 C=O karbonil piki ν=1737 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir.

BileĢik %22 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 134-135 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.6. 5-((3-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,15, δ=6,95 – 6,82 ve 6,74 ppm’de, δ=5,66 ppm’de NH piki singlet, δ=4,90 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,07 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,76 – 3,54 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 73 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,18 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3250 cm-1 C=O karbonil piki ν=1717 cm-1 ve C-O piki ν=1244 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %9 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 92-93 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.7. 5-((4-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,23 – 7,19 ve δ=6,82 – 6,71 ppm’de, δ=5,74 ppm’de NH piki singlet, δ=4,90 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,05 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,71 – 3,54 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol

99

halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ=

159,29 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3259 cm-1 C=O karbonil piki ν=1740 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir.

BileĢik %32 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 137-138 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.8. 5-((2,3-diklorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,23 – 7,02 ve δ=6,92 – 6,79 ppm’de, δ=5,81 ppm’de NH piki singlet, δ=5,04 - 4,92 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,22 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,91 – 3,73 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 4) δ= 42 ppm’de, CH 5) δ= 73 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 158,90 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3244 cm-1 C=O karbonil piki ν=1729 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %39 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 138-140 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.9. 5-((2,4-diklorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,41 – 7,27, δ=7,24 – 7,03 ve 6,85 ppm’de, δ=6,22 ppm’de NH piki singlet, δ=4,99 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,18 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,88 – 3,63 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 73 ppm’de ve C=O (C-2) δ=

159,35 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3239 cm-1 C=O karbonil piki ν=1734 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir.

BileĢik %41 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 118-119 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.10. 5-((4-bromfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,39 ve 6,80 ppm’de, δ=5,62 ppm’de NH piki singlet, δ=4,96 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,12 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,78 – 3,62 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2

(C-100

4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,13 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3256 cm-1 C=O karbonil piki ν=1737 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %27 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 144-146 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.11. 5-((4-metoksifenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=6,84 – 6,72 ppm’de, δ=5,56 ppm’de NH piki singlet, δ=4,87 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,03 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,70 ppm’de OCH3 hidrojenleri singlet, δ=3,61 – 3,50 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,30 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3259 cm-1 C=O karbonil piki ν=1720 cm-1 ve C-O piki ν=1226 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %38 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 123-124 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.12. 5-((4-izopropilfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,12 – 7,00 ve δ=6,81 – 6,72 ppm’de, δ=5,94 ppm’de NH piki singlet, δ=4,93 – 4,81 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,05 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,69 – 3,47 ppm’de CH2 (C-4) multiplet, δ=2,78 ppm’de CH(CH3)2 heptet ve δ=1,15 ppm’de (CH3)2 hidrojenleri dublet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ=

159,59 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3256 cm-1 C=O karbonil piki ν=1723 cm-1 ve C-O piki ν=1241 cm-1 de gözlenmiĢtir.

BileĢik %37 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 86-88 0C aralığında gözlenmiĢtir.

BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.13. 5-((4-klor-3-metilfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,23, 6,79 ve δ=6,72 – 6,64 ppm’de, δ=6,06 ppm’de NH piki singlet, δ=4,95 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,11 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,77 – 3,55 ppm’de CH2 (C-4) multiplet, δ=2,34

101

ppm’de (CH3) hidrojenleri singlet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,49 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3256 cm-1 C=O karbonil piki ν=1720 cm-1 ve C-O piki ν=1244 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %18 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 117-119 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.14. 5-((3-etil-4-klorfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,25, 6,82 ve δ=6,70 ppm’de, δ=6,30 ppm’de NH piki singlet, δ=4,97 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,13 ppm’de OCH2 (C-6) dublet, δ=3,79 – 3,58 ppm’de CH2 (C-4) multiplet, δ=2,72 ppm’de (CH2-CH3) quartet, δ=1,23 ppm’de CH3 hidrojenleri triplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,68 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3242 cm-1 C=O karbonil piki ν=1738 cm-1 ve C-O piki ν=1237 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %16 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 128-130 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.15. 5-((4-etoksifenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=6,76 ppm’de, δ=5,43 ppm’de NH piki singlet, δ=4,88 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,03 ppm’de OCH2

(C-6) triplet, δ=3,91 ppm’de (OCH2-CH3) quartet, δ=3,69 – 3,55 ppm’de CH2 (C-4) multiplet, δ=1,32 ppm’de CH3 hidrojenleri triplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,23 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3244 cm-1 C=O karbonil piki ν=1720 cm-1 ve C-O piki ν=1229 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %44 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 144-146 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

102

5.2.16. 5-((4-(benziloksifenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,46 – 7,28, 6,91 ve δ=6,88 – 6,79 ppm’de, δ=5,44 ppm’de NH piki singlet, δ=5,01 ppm’de CH2-Ph dublet, δ=4,63 – 4,47 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,09 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,81 – 3,52 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2

(C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,15 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3251 cm-1 C=O karbonil piki ν=1729 cm-1 ve C-O piki ν=1231 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %6 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 124-126 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.17. 5-((4-(ter-bütilfenoksi)metil)oksazolidin-2-on

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=7,27, 7,25, 6,78 ve 6,76 ppm’de δ=5,91 ppm’de NH piki singlet, δ=4,86 ppm’de CH (C-5) triplet, δ=4,06 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,69 – 3,54 ppm’de CH2 (C-4), δ=1,22 ppm’de C(CH3)3 hidrojenleri singlet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,59 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3250 cm-1 C=O karbonil piki ν=1734 cm-1 ve C-O piki ν=1235 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %44 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 92-94 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

5.2.18. 5-((2-metoksifenoksi)metil)oksazolidin-2-on sentezi

BileĢiğin 1H-NMR spektrumunda aromatik hidrojenler δ=6,96 – 6,78 ppm’de, δ=5,72 ppm’de NH piki singlet, δ=4,97 – 4,85 ppm’de CH (C-5) multiplet, δ=4,11 ppm’de OCH2 (C-6) multiplet, δ=3,77 ppm’de (OCH3) singlet, δ=3,70 – 3,60 ppm’de CH2 (C-4) hidrojenleri multiplet olarak gözlenmiĢtir. 13C-NMR spektrumunda belirleyici olan oksazol halkasındaki CH2 (C-4) δ= 42 ppm’de, CH (C-5) δ= 74 ppm’de ve C=O (C-2) δ= 159,46 ppm’de gözlenmiĢtir. BileĢiğin IR spektrumunda N-H gerilme bandı ν=3253 cm-1 C=O karbonil piki ν=1735 cm-1 ve C-O piki ν=1242 cm-1 de gözlenmiĢtir. BileĢik %36 verimle elde edilmiĢ ve erime noktası 135-136 0C aralığında gözlenmiĢtir. BileĢiğe ait tüm bu veriler bileĢiğin yapısını doğrulamaktadır.

103 5.3. Sonuç ve Öneriler

Sentezlenen 3-ariloksipropan-1,2-dioller ve oksazolidin-2-onlara ait özellikleri içeren çizelgeler aĢağıda sunulmuĢtur.

Sıra No.

Sübstitüent (R1, R2, R3, R4, R5)

δ C-3 1H NMR (OCH2)

ppm

Molekül

kütlesi en oC

1 3,5-dimetil 3,97 196,25 56-57

2 3,4-dimetil 3,77 196,25 66-68

3 2-brom-4-klor 3,84 281,53 70-72

4 4-brom-2-klor 3,84 281,53 78-79

5 2-klor 3,84 202,63 61-62

6 3-klor 3,81 202,63 59-60

7 4-klor 3,83 202,63 71-72

8 2,3-diklor 3,85 237,08 95-96

9 2,4-diklor 3,99 237,08 67-68

10 4-brom 3,83 247,09 79-81

11 4-metoksi 3,77 198,22 66-68

12 4-izopropil 3,80 210,27 52-53

13 4-klor-3-metil 3,82 216,66 65-67

14 3-etil-4-klor 3,83 230,69 75-77

15 4-etoksi 3,77 212,25 80-82

16 4-benziloksi 3,78 274,32 105-106

17 4-ter-bütil 3,79 224,30 75-76

18 2-metoksi 3,78 198,22 72-73

Çizelge 1: 3-ariloksipropan-1,2-diollerin özellikleri

104 Sıra

No.

Sübstitüent (R1, R2, R3, R4, R5)

δ C-6 1H NMR (OCH2)

ppm

δ C-2 13C NMR (C=O)

ppm

Molekül

kütlesi en oC

1 3,5-dimetil 4,04 159,61 221,26 116-118

2 3,4-dimetil 4,10 159,66 221,26 110-112

3 2-brom-4-klor 4,18 159,45 306,54 103-105

4 4-brom-2-klor 4,12 159,12 306,54 124-126

5 2-klor 4,14 159,31 227,64 134-135

6 3-klor 4,07 159,18 227,64 92-93

7 4-klor 4,05 159,29 227,64 137-138

8 2,3-diklor 4,22 158,90 262,09 138-140

9 2,4-diklor 4,18 159,35 262,09 118-119

10 4-brom 4,12 159,13 272,10 144-146

11 4-metoksi 4,03 159,30 223,23 123-124

12 4-izopropil 4,05 159,59 235,28 86-88

13 4-klor-3-metil 4,11 159,49 241,67 117-119

14 3-etil-4-klor 4,13 159,68 255,70 128-130

15 4-etoksi 4,03 159,23 237,26 144-146

16 4-benziloksi 4,09 159,15 299,33 124-126

17 4-ter-bütil 4,06 159,59 249,31 92-94

18 2-metoksi 4,11 159,46 223,23 135-136

Çizelge 2: Oksazolidin-2-onların özellikleri

105

Çizelge 1 ve Çizelge 2 incelendiğinde göze çarpan ilk fark, Çizelge 1’de C-3’e (OCH2) ait 1H NMR değerleri ile Çizelge 2’de C-6 (OCH2) ait 1H NMR değerleri karĢılaĢtırıldığında, kimyasal kaymalarındaki değerlerin düĢük alana doğru kaymıĢ olmalsıdır. Sübstitüentler aynı olmasına rağmen kimyasal kaymadaki bu değiĢiklik oksazolidinon halkasındaki elektron çeken O ve C=O bağlarından ileri gelmektedir. Ġkinci fark ise erime noktalarındaki artıĢ değerleridir. Çizelge 2’deki erime noktalarının yüksek olduğu ve molekül kütlesi ile paralellik gösterdiği belirlenmiĢtir. Ayrıca Çizelge 2’deki C=O grubuna ait 13C NMR kimyasal kayma değeri olan 159 ppm’deki pikin varlığı, oksazolidinon halkasının oluĢtuğunu kanıtlamaktadır.

Sentezlenen 3-ariloksipropan-1,2-diollerden; 4-brom-2-klor, 4-brom, 4-ter-bütil, 4-klor, 4-etoksi, 4-izopropil, 4-metoksi sübstitüenti içeren toplam 7 bileĢik daha önce literatürde bizim sentezlediğimiz yöntemle sentezlenmiĢtir. Ancak oksazolidinonlardan sadece 3,5-dimetil ve 2-metoksi sübstitüenti içeren bileĢikler liretatürde mevcut olup geri kalan toplam 16 bileĢik bizim sentezlediğimiz yöntemle literatürde mevcut değil ve orijinaldir.

Doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalıĢmada sentezlenen bileĢiklerin kas gevĢetici, antidiabetik, antiobezite ve özellikle antimikrobiyal özelliklerinin olabileceği düĢünülmektedir. Yeni ilaç adayı maddeler olarak gördüğümüz bu moleküllerin gelecekte medisinal araĢtırmalar yapan bilim insanlarına katkı sağlayacağını umut etmekteyiz.

106 KAYNAKÇA

[1] Z. A. Bredikhina, A. V. Kurenkov, D. V. Zakharychev, D. B. Krivolapov, A. A.

Bredikhin. J. Mol. Struc, 1118 (2016) 172-178 .

[2] A. Kleemann, J. Engel, (1982). Pharmazeutische Wiirkstoffe, Georg Thieme Verlag, 475.

[3] S.C. Stinson, Chem. Eng. News, (1997) 2- 28.

[4] M. K. Saini,, , S. S. N. Murthy, Glass Formation in Binary Solutions of Acetamidophen with Guaifenesin and Mephenesin, J. Solution Chem, 44(8) (2015) 1723-1748.

[5] E. Patricia., E. Luca., V. Montserrat., B. Francisco J., L. Alberto., C. Fernando., C. Walther.,; C. Emilio J..J. Phys. Chem. B, 118(20), (2014) 5357-5364.

[6] B. Elliott., L. Fred. (2001). US 6312728 B1.

[7] C. Carlos, El-Ashmawy, Mahmoud B., L. Jaime., B. Angela., G. Alberto..

Synthesis and central relaxant activity of thiophene analogs of mephenesin and methocarbamol, J. Med. Chem, , 22(3), (1987) 251-4.

[8] J. Cotonat, M. Bleys, P.Foulhoux, Immunotoxicology and Conventional Toxicology, J Toxicol Clin Exp, 7(1) (1987) 5-18.

[9] B. R. Donald, H. Harry, The Metabolic Studies of carbamates, Proc. Soc. Exp.

Biol. Med, 125(2) (1967) 469-71.

[10] B. R. Donald, The metabolism of chlorphenesin carbamate, Biochem.

Pharmacol, 14(3), (1965) 371-3.

[11], N. F. Atta, E. S. Said. A. M. Yousef, G. Ahmed, Host Guest Inclusion Complex Modified Electrode for the Sensitive Determination of a Muscle Relaxant Drug, J.

Electrochem. Soc, 163(7), (2016) B403-B409.

[12] PCT Int. Appl. (2016),Lindblad-Toh, Kerstin; Kunkel, Louis M.; Vieira, Natassia M.; Zatz, Mayana WO 2016061509 A1 20160421.

[13] PCT Int. Appl. (2016), C. Umit., T. Ali., E. A. Ildes., Y. Ediz., K. T. Ceren., WO 2016012398 A1 20160128.

[14] A. M. Tikdari, S. Fozooni, H. Hamidian, Samarium and Ruthenium (ІІІ) Chloride Catalyzed Synthesis of Unsaturated 2-Phenyl-5(4H)-oxazolone Derivatives under Solvent-free Conditions, Dodecatungstophosphoric Acid, (2008) (H3PW12O40),

107

[15] J. Shang, S. Liu, L.Lu, X. Ma, Y. He, Y. Deng, Pharmacogenetic study of drug-metabolising enzyme polymorphisms on the risk of anti-tuberculosis drug-induced liver injury: a meta-analysis, Catalysis Communications 28 (2012) 13–17 .

[16] M. Collet, Y. Ge´nisson, M. Baltas,. New approach to carbamoyl-polyoxamic acid derivatives through an oxazolidinone synthon, Tetrahedron: Asymmetry 18 (2007)1320–1329.

[17] M. Berredjem., Z. Regainia., G. Dewynter., J. L. Montero., N. Aouf. Simple and efficient synthesis of new chiral N,N′-sulfonyl bis-oxazolidin-2-ones Heteroatom Chemistry Volume 17, 2006 pp.61-65

[18] G. E. Zurenko, J. K. Gibson, D. L. Shinabarger, P.A. Aristoff, C. W. Ford, W.

G. Tarpley, Oxazolidinones: a new class of antibacterials, Curr. Opin. Pharmacol, 1: (2001) 470-476.

[19] G. E. Zurenko, K. J. Gibson, D. L. Shinabarger, P. A. Aristoff, C. W. Ford, W.

G. Tarpley, Oxazolidinones: a new class of antibacterials.;1(5): (2001) 470-6.

[20] B. Bozdogan, P. C. Appelbaum, Oxazolidinones: activity, mode of action, and mechanism of resistance, International Journal of Antimicrobial Agents 23 2004 pp.113–119.

[21] D. J. Diekema, R. N. Jones, (2001). Oxazolidinone antibiotics, The Lancet Vol.

358

[22] Y. Cui, Y. Yang, K. Chen, R. Jia, S. Zhangb,. Synthesis and Antibacterial Activity of Oxazolidinone Containing Sulphonyl Group, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 13 (2003) 2311–2313.

[23] J. Zhou, A. Bhattacharjee, S. Chen, Y. Chen, E. Duffy, J. Farmer, J. Goldberg, R. Hanselmann, J. A. Ippolito, R. Lou, A. Orbin, A. Oyelere, J. Salvino, D. Springer, J. Tran, D. Wang, Y. Wub, G. Johnson, Design at the atomic level: Design of biaryloxazolidinones as potent orally active antibiotics, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 18 (2008) 6175–6178.

[24] S. Cesa, V. Mucciante, L. Rossi, Tetraethylammonium Hydrogen Carbonate in Organic Synthesis:Synthesis of Oxazolidine-2,4-diones, Tetrahedron 55 (1999) 193-200.

[25] P. P. Toth, 1,2 and Jason Urtis, PA-C 3.. Commonly Used Muscle Relaxant Therapies for Acute Low Back Pain: A Review of Carisoprodol, Cyclobenzaprine Hydrochloride, and Metaxalone Clınıcal Therapeutics VoL. 26, (2004) No. 9

108

[26] G. Thomas, G. Sarshar, Sepehr. Substituted Oxazolidinones, International Publication Number: WO 2009/132119 Α2. (2009).

[27] http://www.cahe.org.tw/html/E-C042.html (on-line access on 30 October, 2017).

[28] http://www.yenitedavi.com/glikopeptidler-ve-oksazolidinonlar/ (on-line access on 30 October, 2017).

[29] G. Zappia1, P. Menendez, G. D. Monache, D. Misiti, L. Nevola and B. Botta.

The Contribution of Oxazolidinone Frame to The Biological Activity of Pharmaceutical Drugs and Natural Products Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 7, (2007) pp. 389-409.

[30] A. Ġkizler, Heterohalkalı Bileşikler, Karadeniz Üniversitesi Basımevi, Trabzon, 1985 pp 210-223.

[31] C. Lunsfordr, I. Chardp, M. J. Ohna, R. Roberts, X. Urphey, 5-Aryloxymethyl-2-oxazolidinones DU NE (1959). 22,

[32] B. S. Reddy, Process For Preparation Of Metaxalone, Pub. No.: US 2011/0306773Al. 2011.

[33] M. Fraley, R. Garbaccıo, M. Layton. 3,5-Substituted-L,3-Oxazolidin-2-One Derivatives, International Publication Number : WO 2009/094265 Al 2009.

[34] A. Kamal, G. B. R. Khanna, T. Krishnaji, V. Tekumalla, R. Ramu. New chemoenzymatic pathway for b-adrenergic blocking agents, Tetrahedron:

Asymmetry 16 1 (2005) 485–1494.

[35] F. Lee, T. Huang, C. Chung. Method For Producing 5-Aryloxymethyl-2-Oxazolidinones, Patent No.: US 6,562,980 B1 2003.

[36] G. Thomas, G. S. Sepehr, Substituted Oxazolidinones, International Publication Number: WO 2009/132119 Α2 2009.

[37] G. Bratulescu,. An Excellent Procedure for the Synthesis of Oxazolidin-2-ones, Synthesis, No. 20, (2007) pp 3111–3112.

[38] T. Uyar. Organik Kimya, Öncü Basımevi, Ankara, 2001 pp.189

In document Sübstitüe 2-oksazolidinon türevlerinin sentezi (Page 115-128)

Related documents