B. Juche İdeolojisi

III. Kuzey Kore’nin Rejim Güvenliği

Günümüzde Kuzey Kore’de bir arada var olan ütopyacılığın ve realpolitik kombinasyonun anlaşılmasına yönelik değerlendirmelerde öncelikle; ülkenin geçmişi, özellikle de 19.yy yüzyıldaki deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kore, tarihsel koşullar sebebiyle uluslararası topluluğa eşit şekilde katılımına engel olunmuş; hızla değişen ve gittikçe düşmanlaşan bir dünyada yerini korumakta zorlanan bir ulus olmuştur.297

Kuzey Kore nükleer diplomasisini; 1960’lı yılların başından itibaren, amacı uğruna tehlikeyi göze alma (Brinkmanship) kavramı çerçevesince siyasi hedeflerine ulaşabilmek adına askeri ve diplomatik anlamda mücadele vermek suretiyle nükleer gücüne dayanarak meydan okuyan manevralarla yürütmüştür.

Kuzey Kore kuruluş tarihi itibariyle her zaman mevcudiyetini ve meşruiyetini korumak durumunda kalan bir devlet olmuştur; çünkü kurulduğu dönemde ABD ve Sovyetler Birliği’nin bölgede oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda, bu coğrafyada hareketlenmelerin olacağı öngörülebilir bir gerçek olmuştur. Nitekim böyle bir konjonktürel gerçeklikte hayatta kalabilmek adına Kuzey Kore’nin rejim güvenliği en önemli meselesi olmuştur. Rejim güvenliğini sağlamak adına dönem dönem farklı politikalar izlemiş olsa da güvenliğinin değişmeyen parametreleri mevcuttur.

Newspaper Mainichi Shimbun, September 17, 1972,” in the author’s On Juche in Our Revolution, vol. 2 (Pyongyang: Foreign Languages Publishing House, 1975), ss. 425–36

297 Kongdan Oh, “Security Strategies of South and North Korea: Through the Looking Glass,” in Tae-Hwan Kwak, ed., The Search for Peace and Security in Northeast Asia toward the Twenty-First Century, a collection of papers presented at the eleventh conference on Korea-U.S. Security Studies, October 1996 (Seoul: Kyungnam University, 1997), s. 45–59; and Edward Carr, “Survey: The Koreas: Through the Looking Glass,” Economist, July 10, 1999, ss. 11–14

85

1990’lı yılların başında birçok gözlemci Kim İl Sung rejiminin, Rusya’dan alınan yardımın duraklamasına bağlı olarak Kuzey Kore ekonomisinin çökeceğini öngörmüştür. Rejimin çöküşüyle ilgili spekülasyonlar, Kim Jong İl’in 1994 yılında babasının yerine geldiğinde ve 1996-97 senelerinde yaklaşık bir milyon Kuzey Korelinin ölümüne sebep olan kıtlığın yaşanmasının ardından tekrar yoğunlaşmıştır.298 Kore’de bulunan ABD kuvvetleri komutanı General Gary Luck, 1997 senesinde Kuzey Kore’nin parçalanacağını iddia etmiştir. Yine aynı sene, ABD hükümeti ve dışarıdan uzmanlardan oluşan bir ekip; beş yıl içinde rejimin çökeceğini ifade etmiştir.299

Bu demeçler üzerinden seneler sonra yeni varsayımlar ortaya konulmuş, ABD merkezi istihbarat direktörü George Tenet 2000 yılında; ani ve radikal bir değişimin Kuzey Kore için hala yüksek bir olasılık olduğu bilgisini vermiş ve bu değişimin herhangi bir zamanda gerçekleşebilecek olmasına dair uyarmıştır.300 Üç yıl sonra, ABD savunma sekreteri yardımcısı, Paul Wolfowitz; Kuzey Kore’nin ekonomik çöküşün eşinde durduğunu ifade etmiştir.301

Bu demeçlerden anlaşılacağı üzere; ABD’nin Kuzey Kore politikalarında başarılı olamamasının nedenlerinden biri olarak, rejimin kısa ömürlü olduğuna dayanan öngörülerinde yanıldığını günümüzde açıkça görebilmekteyiz. Karşılaştığı birçok zorluğa rağmen ayakta kalabilmeyi başaran Kuzey Kore rejiminin dayanıklılığını ve dayanak noktalarını doğru yorumlayabilmek adına rejimin gücünü iyi anlamak gerekmektedir.

Otoriter yönetim hakkındaki literatürden yola çıkarak, Kim rejiminin iktidarda kalmak adına çeşitli yöntemlere dayandığı ifade edilebilir. Bu yöntemler arasında kısıtlayıcı sosyal politikalar, fikir ve bilgilerin manipülasyonu, güç kullanmak, tayinler, yabancı hükümetlerin manipülasyonu, kurumsal darbelere karşı dayanıklı altyapı oluşturma yer almaktadır. Bu stratejiler, rejimin hayatta kalmasını açıklamaya yardımcı

298 Bruce Cumings, “North Korea: Another Country” , New York: New Press, 2004, s. 199

299 Ibid

300 George J. Tenet, director of Central Intelligence, statement before the Senate Foreign Relations Committee, “The Worldwide Threat in 2000: Global Realities of Our National Security,” 106th Cong., 2d sess., March 21, 2000, https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2000/dci_speech_032100.html

301 U.S. Department of Defense, “Deputy Secretary Wolfowitz Q&A Following IISS Asia Security

Conference,” Singapore, Singapore, May 31, 2003,

http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid_2704.

86

olmakta ve Kuzey Kore’de bir ihtilal veya darbenin pek de mümkün olmadığını ifade etmektedir.302

Kim yönetimleri, Mançurya’daki Japon karşıtı isyanın destansılaştırılmasından da ilham almaktadır; bu olay Kore propagandasının, hikâye anlatımının ve sanatının kalbi olarak ifade edilmektedir.303 Sung; Mançurya’daki Japon karşıtı gerilla deneyimlerini, emperyalistlere karşı kahramanca mücadeleye yönlendirmiştir. Mitoloji, Kuzey Kore’nin yaradılışı olarak hizmet etmekte; Sung’un suryong pozisyonunu haklı çıkarmakta ve gerilla seçkinlerinin statüsünü meşrulaştırmaktadır.304

Bütün bu olaylar yaşanmamış olsaydı, Kuzey Kore emperyalistleri kovamamış ve özgürlüğünü kazanamamış olurdu diye bir inanış mevcuttur. Mançurya mitolojisi, ordunun Kuzey Kore toplumundaki güçlü rolünü de meşrulaştırmaktadır, propaganda Kore Halk Ordusunu sıkça gerillaların kahraman grubuna bağlamaktadır.305

Mançurya mitolojisinin özünde ve Kuzey Kore milliyetçiliğinde geniş bir ölçüde hüküm süren, yabancı düşmanlığının yaygın olduğu söylenmektedir. Modern tarihinde Kore; büyük güçlerin sürekli işgal ve hakimiyetlerine maruz kalmış, birbirleriyle savaşmak ve kontrol etmek adına mücadele ettikleri bir bölge olmuştur.306

Cummings; Kuzey Kore’nin her şeyden önce ve her şeyin üstünde Japon karşıtı bir varoluşu olduğunu ve Japon karşıtı duyarlılığın ülkedeki herkesin beynine kazandığını iddia etmektedir.307 Kuzey Kore propagandaları; ABD’yi yarımadayı bölmek, çeşitli saldırganlıklarda bulunmak, Kore’yi boyun eğdirterek Japonya’ya tekrar teslim etmek ve ulusal birleşmeyi önlemekle suçlamaktadır.308

302 Daniel Byman, Jennifer Lind; “ Pyongyang’s Survival Strategy”, International Security, Vol. 35, No. 1 (Summer 2010), s.45

303 Charles K. Armstrong, “The North Korean Revolution, 1945–1950”, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2003, ss.227-228

304 Byman, op.cit, s.53

305 Ibid

306 Bruce Cumings, “Why Didn’t North Korea Collapse, and Why Did So Many Inºuential Americans Think It Would?” paper presented at the conference “Why Communism Didn’t Collapse,” pp. 19–20; and Lankov, North of the DMZ, ss. 45–49

307 Ibid

308Andrei Lankov, “North of the DMZ: Essays On Daily Life On North Korea”, Jefferson and London:

Mcfarland, 2007, ss. 45–48

87

Belgede REJİM GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA KUZEY KORE’NİN NÜKLEER FAALİYETLERİ VE BÖLGESEL YANSIMALARI (sayfa 99-102)