KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM

1- Nakit destek kredisi: Her türlü işletme sermaye ihtiyacınının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay. ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Şube tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

2- Makine donanım kredisi:

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay, ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Max:Satın alınacak ürünün KDV hariç fatura tutarıdır.

3- Ticari işyeri kredisi:

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Max: Ekspertiz değerinin

%65’i.

4- Ödemesi kolay turizm kredisi:

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak amaçlanmaktadır.

Max. 36 ay. Ayrıca her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Ödeme yapılacak aylar nakit akışına uygun şekilde seçilebilmektedir.

Şube tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

5- Sezona hazırlık kredisi:

Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay.Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

Sektörün nakit akışına uygun esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Şube tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

6- Tarımsal üretim kredisi:

Tarımsal Üretim Kredisi, doğrudan çiftçiye (üreticiye), dikimden sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal gereksinimlerini karşılanması amaçlanmaktadır.

Max: 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak.

Şube tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

7- Seracılık kredisi:

Seracılıkla uğraşan üreticilerin fide alımı, gübre, ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak.

Şube tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

8- Sera yapım kredisi:

Seracılıkla uğraşan üreticilerin mevcut seralarını yenilemek ya da yeni bir tarlaya sera kurulumu gerçekleştirmek için projesi çizilmiş projelerin finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay,ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Max:Proforma fatura tutarının %80’i .

9- Traktör kredisi: Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km traktör alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 48 ay ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Max.Ttraktör bedelinin

%75 i

10- Tarim makineleri kredisi:

Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların alacakları yeni tarım makina ve ekipmanlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max. 48 ay. Ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Max: Alımı yapılacak ürünün kdv hariç fatura tutarı kadar.

11- TMO makbuz senedi karşılığı kredi:

Makbuz senetlerinin senet hamili tarafından teminat olarak bankaya ciro edilmesi ve TMO’nun ödeme garantisi ile, iskonto/iştira kredi olarak finansman amaçlanmaktadır.

Min: 6 ay, maks: 1 yıl Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

12- Taşıt kredisi: Ticari ve binek olmak üzere, tüm araçların

finansmanı amaçlanmaktadır. Maks: 48 ay Max:Araç anahtar teslim bedelinin %80’i.

13- Taksi kredisi:

Ticari taksi araç yenilemesi amacıyla veya ticari taksi plakası sahiplerinin diğer nakit ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Araç yenileme Max:48 aya kadar, diğer nakit ihtiyaçlarda Max:36 ay.

Araç yenilemelerinde anahtar teslim bedelinin Max.%100’ü, diğer nakit ihtiyaçlarında taksi plakası güncel piyasa değerinin Max.%30’u kadar.

14- Franchising kredisi:

Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan işletmelerin doğabilecek finansman ihtiyacının temini amaçlanmaktadır.

Maks: 36 ay. ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır.

Max:İsim hakkı bedeli, dekorasyon, demirbaş alımı vb. finansmanı için tutarın

%65’i.

15- KOBİ Ar-Ge kredisi ve KOBİ Ar-Ge yatırım kredisi:

Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin , bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Maks: 60 ay. Max:Proje maliyetleri.

16- Perakende destek paketi: a- Nakit destek kredisi:Her türlü işletme sermaye ihtiyacınının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay. ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

b- Ticari işyeri kredisi: Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Max: Ekspertiz değerinin

%65’i.

17- İmalat destek paketi:

a. Makine donanım kredisi: Firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

Max: Satın alıncak ürünün KDV hariç fatura tutarı.

b. KOBİ AR-Ge Kredisi: Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyıleştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin , bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Maks: 60 ay. Max:Proje maliyetleri.

c. Ticari işyeri kredisi: Ticari faaliyetlerde Maks. 60 ay. Ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir

18- KOBİ Ar-ge paketi:

a. KOBİ AR-Ge Kredisi: Yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyıleştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında çalışmaları olan KOBİ lerin , bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Maks: 60 ay.

Max:Proje maliyetleri.KOBİ AR-GE Kredileri, projenin bütçesine göre belirlenen geri ödeme seçenekleri ile verilmektedir.

KOBİ AR-GE Kredileri’nin kullanımı için tasarlanan projede,

1. Dünya, Türkiye veya firma için yeni bir ürün tasarımı yapılması, 2. Yeni ürünün geliştirilmesi, 3. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimlilik artırıcı çalışmalar yapılması gerekmektedir.

b. KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı:

KOBİ’ler için AR-GE Başlangıç Destek Programı KOBİ’leri AR-GE projesi yapmaya teşvik etmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Geri ödemesiz hibe 400.000 TL üst limitli toplam proje bütçesinin, maks.75’i .

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.

c. Sanayi Ar-ge projeleri destekleme programları: Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların AR-GE çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin AR-GE kapasitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Geri ödemesiz hibe. Max.%60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır.

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.

d. Uluslararası sanayi Ar-Ge projeleri destek programı: Uluslararası ortak destek programlarında (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak projelerine çıkan programlar ve benzeri uluslararası program ve projeler) yer alan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Geri ödemesiz hibe.

Max.%60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır.

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir.

19- Tarım destek paketİ:

a. Tarımsal üretim kredisi: Doğrudan çiftçinin ( üreticinin), dikimden sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal gereksinimlerinin karşılaması amaçlanmaktadır.

Max: 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak.

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

b. Seracılık kredisi: Seracılıkla uğraşan üreticilerin fide alımı, gübre, ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçların finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak.

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

c. Traktör kredisi: Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km traktör alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max. 36 ay. taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Max:Satın alınacak traktör bedelinin %70’i.

d. TMO Makbuz senedi kredisi: Çiftçilerin tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanması

amaçlanmaktadır. Max: 12 ay Makbuz senedi değeri

üzerinden belirlenir.

e. Makine donanım kredisi: Firmaların faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay Max:Satın alıncak ürünün KDV hariç fatura tutarı.

20- Turizm destek paketi:

a. Ödemesi kolay turizm kredisi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve geliri sezonsal olarak değişen işletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akışlarına paralel bir ödeme planı ile karşılamak amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay.her yıl en az 4 taksit ödemesi olacak şekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Ödeme yapılacak aylar nakit akışına uygun şekilde seçilebilmektedir.

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

b. Sezona hazırlık kredisi: Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme ve diğer finansman ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 36 ay.Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

Sektörün nakit akışına uygun esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır.

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

c. Ticari işyeri kredisi: Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak işyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taşınmazların finansmanı amaçlanmaktadır.

Max: 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eşit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir.

Max: Ekspertiz değerinin

%65’i.

21- Hekim destek paketi: a. Tıbbi donamım kredisi: Muhayenehane tıbbi cihaz ve donanımın finansmanı

amaçlanmaktadır. Max: 60 ay Üst limit şube tarafından

firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

b.Taşıt kredisi:

“0” araç için: Max: 60 aya kadar (48 aya kadar USD/EUR) İkinci el için:

Max. 48 ay (36 aya kadar USD/EUR)

Üst limit şube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir.

Belgede TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BANKALARIN KOBİLERE YÖNELİK NAKDİ KREDİ UYGULAMALARI (sayfa 47-51)