KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONUNUN ÖZÜ: İşletme Hakkı Devri Hk

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 105-109)

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli birleşiminde 2017/701 sayı ile komisyonumuza intikal eden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarih ve 1096 sayılı yazısında;

İstanbul’da toplu ulaşım içerisindeki deniz taşımacılığı oranının, şehir nüfusu ve kentteki hareketlilikle birlikte arttırılması hedeflenmektedir. Dünyadaki diğer metropoliten kentler de olduğu gibi İstanbul’da kent nüfusu ve özellikle yolculuk taleplerinin artması sürecinin kabul görmüş çözümü Toplu Taşıma’nın teşvikidir. Teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar toplu taşıma sistemi alternatifleri konusunda yöneticilerine çeşitlilik sunmakta ve denizde toplu taşıma sistemleri hala önemli bir alternatif olarak varlıklarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda tabloda belirtilen farklı UKOME kararları ile ihdas edilen hat ve güzergahlar bulunmaktadır.

HAT VE GÜZERGAHLAR

26.12.2013 tarih ve 2013'11-13 sayılı UKOME kararıyla alınan hat ve güzergâhlar

1 Kanlıca - Emirgan 2 İstinye - Paşabahçe 3 Tuzla - Adalar 4 Kadıköy - Bakırköy 5 Kadıköy - Yenikapı

6 Eminönü - Kadıköy - adalar 7 Eyüp - Eminönü - Kadıköy

8 Pendik - Kartal - Maltepe - Kadıköy - Yenikapı 9 Harem - Perşembepazarı

10 Harem - Bostancı 11 Maltepe - Kabataş 12 Maltepe - Eminönü

13 Bostancı - Ortaköy - Bebek 14 Pendik - Sirkeci

15 Eminönü - Eyüp

16 Eminönü - Beylerbeyi - Çengelköy

17 Karaköy - Eminönü - Teleferik - Miniatürk 18 Ortaköy - Üsküdar

19 Yenikapı - Bostancı

20 Zeytinburnu - Kazlıçeşme - Sirkeci 21 Beykoz - Kireçburnu

22 Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Anadolukavağı 23 Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş - Eminönü 24 Küçüksu - Baltalimani - Tokmakburnu - İstinye 25 Küçüksu - Tokmakburnu - Çubuklu

26 Bostancı - Bakırköy 27 Beylikdüzü - Zeytinburnu 28 Eyüp - Eminönü - Üsküdar

29 Bostancı - Kabataş - Beşiktaş 30 Zeytinburnu - Sirkeci

31 Karaköy - Eminönü - Bostancı 32 Kabataş - Caddebostan - Suadiye 33 Karaköy - Eminönü - Adalar

34 Caddebostan - Kabataş - Karaköy - Eminönü 35 Bostancı - Adalar - Kartal

36 İstinye - Anadoluhisarı 37 Moda - Kabataş 38 Yeşilköy - Adalar

02.07.2013tarih ve 2013'5-5a sayılı UKOME kararıyla alınan hatve güzergâhlar

1 Avcılar - Adalar 2 Bakırköy - Adalar 3 Yenikapı - Adalar 4 Kabataş - Adalar 5 Üsküdar - Adalar

6 Büyükçekmece (Mimarsinan) - Adalar 7 Pendik - Adalar

8 Eminönü - Adalar

07.11.2013 tarih ve 2013'10-13 sayılı UKOME kararıyla alınanhat ve güzergâhlar

1 Yenikapı - Harem

2 Kabataş - Harem

3 Maltepe - Yenikapı - Bakırköy

13.01.2016 tarih ve 2016'-8 sayılı UKOME kararıyla alınan hat 1 Bakırköy - Eminönü

02.03.2017tarih ve 2017'2-10.b sayılı UKOME kararıyla alınan hatlar

1 Eminönü - Bostancı

2 Eminönü - Beşiktaş

28.0 3.20 17 tari h ve 201 7'3- 8.B sayı lı UK OM E kara rıyl a alın an güz ergâ hlarSarıyer – İstinye – Emirgan – Bebek – Arnavutköy – Kuruçeşme – Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü

1

2 Beykoz – Paşabahçe – Çubuklu – Kanlıca – Anadoluhisarı – Çengelköy – Beylerbeyi – Kuzguncuk – Üsküdar

28.03.2017tarih ve 2017'3-8.Asayılı UKOME kararıyla alınan güzergâh

1 Bebek – Arnavutköy – Kuruçeşme – Ortaköy – Beşiktaş – Eminönü

Makamınızca uygun görülmesi halinde, Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan tabloda belirtilen hat ve iskeleler arasında toplu taşıma hizmeti işletme hakkının 5216 sayılı yasanın 26. Maddesine istinaden Şehir Hatları A.Ş. ye 30 yıl süre ile yıllık 3000 TL bedel (yıllık TÜFE oranına endekslenecektir) ile verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine takdiminizi onayınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyolarımızca incelenmiş olup; teklifte belirtilen listedeki hat ve güzergahlardan, 26/12/2013 tarih ve 2013’11-13 Sayılı UKOME kararıyla alınan hat ve güzergahlar listesindeki 6. 28. ve 33. sırada bulunan hat ve güzergahlar ile ilgili tekliflerin Müdürlüğüne iadesi ile diğerlerinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle, 30 yıl süre ile yıllık 3000 TL (KDV dahil) bedelle (yıllık TÜFE oranına endekslenerek güncellenecektir) Şehir Hatları A.Ş’ye toplu taşıma işletme hakkının verilmesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi uyarınca komisyonlarımızca tadilen uygun bulunmuştur.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Osman GÖKÇEBAŞ Rabiye ÜÇTEPE KARAKÖSE İlyas ÇELİK Hukuk Komisyonu Başkanı Başkan Vekili Raportör

Civan GÜNDOĞDU Sibğetullah ŞAHİN İsa ÖZTÜRK Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

Taner KAZANOĞLU Erhan ASLANER Hayrettin ALTUNOK Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Mahmut YETER Hicran HAMZA ÇELİKYAY Yüksel AKYOL

Ulaşım ve Trafik Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Murat GÜLKIRAN Hikmet ÖZTÜRK Yunus CAN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

Doğan SUBAŞI Önder POLATOĞLU Musa KELEŞ Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

Nurettin ÇELİK. Ali Murat ALATEPE İdris TOPDAĞ Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Başkan Vekili Raportör

Turan TOPAL Mehmet MAZİ Murat Ali TALAY Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

İlhan DEMİROK Zafer POLAT Nebahat YILDIRIM Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli birleşiminde 2017/678 sayı ile komisyonumuza intikal eden Emlak Müdürlüğü’nün 07.04.2017 tarih 3056 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 16225293 sayılı yazısı.

b) Diyanet İşleri Başkanlığının 26.02.2016 tarih ve E.11291 sayılı yazısı.

c) Diyanet İşleri Başkanlığına 22.04.2015 tarih ve 77871 sayılı yazımız.

d) İstanbul Defterdarlığı’na 23.11.2016 tarih ve 204697 sayılı yazımız.

e) İstanbul Defterdarlığı’nın Dağıtımlı 17.03.2017 tarih ve 8302 sayılı yazısı.

f) Maliye Bakanlığı’nın İstanbul Valiliğine hitaplı 29.03.2017 tarih ve 9426 sayılı yazısı.

Her gün 465 yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'un her geçen gün daha da artan ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında metro sistemleri gelmektedir. Mevcut nüfus yoğunluğu ve araç stoğu göz önüne alınarak, şehir içi ulaşımın sorunsuz sağlanabilmesi için Başkanlığımızca raylı sistem yatırımlarına hız kesmeden devam edilmekte; bunun yanında özel araç sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilebilmesi amacıyla toplu taşıma istasyonlarının yakınlarına konumlandırılan "park et - devam et" (P+R, Park & Ride) otopark noktalarının hizmete açılması hayati önem taşımaktadır.

16.02.2016 tasdik tarihli "Ünalan Mahallesi 1119 Ada 45-46-47 parseller ile 1109 ada 61 parselin bir kısmı ve 46-61 parsel arasındaki kadastral boşluğa ilişkin" uygulama imar planı değişikliği ile; mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 1119 ada 45 parsel ve 46 parselin bir bölümü "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı"na alınmıştır. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği plan notlarının 6. maddesinde, "Fonksiyon alanlarının kendi otopark ihtiyacının dışında plan onama sınırı içindeki alanda kamuya ait zemin altı katlı otopark alanı yapılabilir." ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, konum itibariyle Boğaziçi Köprüsü trafik akışının yoğunlaştığı bölgede ve Ünalan metro istasyonuna yakın mesafede bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 1119 ada 45 ve 46 parsellerin imar planında “sosyal ve kültürel tesis alanı”nında kalan kısımlarının, zemin üstünün sosyal ve kültürel tesis alanı, zemin altının ise park et devam et (p+r) otopark alanı olarak değerlendirilmek üzere Maliye Hazinesinden devralınması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (a) ve (b) sayılı yazıları ile, Başkanlığımız mülkiyetindeki Pendik İlçesi Şeyhli Mahallesi 7299 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, "Uluslararası Diyanet Akademisi Merkezi" olarak kullanılmak üzere İdareleri adına tahsis edilmesi talep edilmiş olup; ilgi (c) sayılı yazımız ile, söz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığı ile Belediyemiz arasında devam eden takas çalışmaları kapsamında değerlendirileceği Diyanet İşleri Başkanlığına bildirilmiştir.

Konu hakkında Başkanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Uluslararası Diyanet Akademisi Merkezi" olarak kullanılmak üzere talep edilen Başkanlığımız mülkiyetindeki Pendik İlçesi Şeyhli Mahallesi 7299 ada 1 parsel sayılı, 65.901,91 m² alanlı taşınmaz ile, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 1119 ada eski 46 parsel yeni 117 sayılı taşınmaz ve aynı adadaki 45 parselin uygulama imar planında "sosyal ve kültürel tesis alanında" kalan kısmının başa baş takası hususunda gereğinin yapılması ilgi (d) sayılı yazımız ile İstanbul Defterdarlığına iletilmiştir.

Bu defa İstanbul Defterdarlığı’nın Dağıtımlı ilgi (e) sayılı yazısında özetle; 1119 ada 45 parsel 38.520 m² yüzölçümlü taşınmazın Hazine adına kayıtlı olduğu, Üsküdar Belediye Encümeninin 02.03.2017 tarihli ve 662 sayılı kararıyla 16.179,91 m²’lik kısmının (yola terk10.325,13 m² + parla terk 853,42 m² + ağaçlandırılacak alana terk 5.001,36 m²) 3194 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddesine göre yol, park ve ağaçlandırılacak alana bedelsiz terk edilmesi ile terkten sonra kalan kısımlarının ifraz edilmesine karar verildiği belirtilerek, yol alanında kalan 10.325,13 m²’lik kısım, park alanında kalan 853,42 m²’lik kısım ile

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 105-109)