• Sonuç bulunamadı

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik , Nükleer Savunma Sanayi

I. BÖLÜM

1.5. Savunma Sanayindeki Gelişmeler

2.1.3. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik , Nükleer Savunma Sanayi

Atomic, Biological and Chemical (ABC) silahı zamanla Nuclear, Biological and Chemical (NBC ) silahı olarak tanındı.68 Sonraları TSK Türkçe olarak KBRN’yi tanımladı: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer. Gerekli teknoloji, sermaye, donanım ve bilimsel imkânlar hazır olsa bile 10 sene sürebilir. Ama eğer, fisil madde bir yerden sağlanıp, üretime başlanırsa basit bir nükleer

64 Hakkı ARİS, “Harry S TRUMAN’ı Gezdi!”, Savunma ve Havacılık Dergisi, No:6, Ankara, 2002,

Mönch Türkiye Yayıncılık, , s.96–99

65 http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/ships/carriers/cv-list1.html 66 http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/cv.htm

67 “IZAR’ın Malezya Başarısı ve Arama-Kurtarma Gemi Kabiliyetleri”, Savunma ve Havacılık

Dergisi, No:2, Ankara, 2002, Mönch Türkiye Yayıncılık, s. 88

silah yapımı, 1 seneden az sürmektedir. Fisil madde yapmak 10 yıl sürecek yoğun bir çaba ve yaklaşık 1 milyar dolar kadar bir maliyet gerektirmektedir.

Bazı devletler sivil nükleer reaktörleri, nükleer silah yapımında kullanmışlardır. Sivil reaktörden çıkan atık yakıt, plütonyum içerir ve eğer ayrıştırılsa bomba yapılabilir. Ek-5’te nükleer reaktörler için gerekli uranyum miktarları verilmiştir. Büyük uranyum üreticileri: Avustralya, Kanada, Çin, Kazakistan, Namibya, Nijer, Rusya, Özbekistan. 69 Yirmi sekiz ülke nükleer silah elde etmek için çaba göstermiştir. 2002 itibariyle, dünyada yaklaşık 20.000 adet nükleer silah vardır.70Kuzey Kore değişik isimler verilen Taepo Dong uzun menzilli balistik füzesini denemiştir. Hwasong(Mars) 2000km. ve Moksong(Jupiter) 6000km. menzile sahip olacaktır. Kuzey Kore’nin 2–3 nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve 5000 tonun üzerinde zehirli gazı olduğu ifade edilmektedir. 71 Kuzey Kore, Yongbyon ana nükleer tesisini kapatma sözüne karşılık taahhüt edilen petrol sevkiyatının 6200 tonluk küçük bir bölümünü aldı. Güney Kore’nin petrol yardımı karşılığında ana nükleer tesisini kapatmayı kabul etmişti. Kuzey Kore, nükleer programından vazgeçmesi karşılığında toplam 1 milyon ton petrol alacak. Yongbyon nükleer tesisinin kapatılması, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanması yolundaki ilk adım olarak görülüyor.72

Ülkelerin öncelikle hedefleri bekası, güvenliği, ekonomik ve sosyal refahıdır. Dünya üzerinde var olmanın koşulu başta enerji gibi kritik kaynak ve teknolojilere hakim olmak olduğu gibi askeri, ekonomik, siyasi ve politik olarak da güçlü olmaktır. Kaynakların kıt olması ülkeleri kutuplaşmaya itmiş, hızlı bir değişim içinde kendilerini bulmuşlar ve dünya ile yetinmeyip uzaya hakim olmaya çalışmaktadırlar. Hızla gelişen teknoloji, dünyayı nükleer ve kitle imha silahları ile tanıştırmıştır.

Sanayi, ticaret, teknoloji, haberleşme gittikçe insanların kültür düzeylerini, refah düzeylerini ve tüketici alışkanlıklarını değiştirmektedir. Buna karşın, doğada yer üstü ve yeraltı kaynakları azalmakta veya kalitesi bozulmaktadır. Bu durum;

69 www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2006/02/060217_nuclearfuel_cycle.sthml 70 (table of global stockpiles, 1945-2002, http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp.)

71 Ko YOUNG-Hwan and Choi JU-Hwal, “Missile Base will Extend Korean Reach”, Jane’s Defence

Weekly, vol:28, no:27(October,1997), p. 6

72 “Kuzey Kore Söz Verilen Petrolü Aldı”, NTV, http://www.ntvmsnbc.com/news/414153.asp,14

insanlarda, devletlerde bir gelecek kaygısı uyandırmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler sonucunda yapılan biyolojik, kimyasal, nükleer silahlar anlaşmazlıklarda zaman zaman kullanılmakta, sonuçlarından da en çok canlılar, insan ve çevre etkilenmektedir.

Yakın tarihte Kosova ve Körfez’de meydana gelen savaşlarda, insan ölümlerinin çoğu, söz konusu silahların sonucudur. Çağa özgü bu silahlar, patlayıcı ve itici güçleri kadar içerdiği zehirli kimyasal maddeler yoluyla da öldürücü olabilmektedir. Bu nedenle tahrip güçleri kadar bileşimindeki maddeler yoluyla da olumsuz çevresel etkiler yaratmaktadırlar. Ağır bombardıman uçağından atılan bir bomba patladığında, yaklaşık 3000 oC sıcaklık yaratır. Bu sadece tüm flora ve faunanın değil, toprağın daha alt katmanlarının da kavrulmasına neden olur ki aynı toprağın yeniden işlenebilir hale gelmesi için 1500–7400 yıl geçmesi gerekir. Bunun gibi çevresel felâketler, etkilenen alanlarda yalnızca insanlar için değil fauna, flora, tüm bitki ve hayvan kültüründe de yıkıcı etkilere sahiptir. 73

Dünyada başlıca nükleer tesisler; Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, Rusya, İspanya, Güney Afrika, Ukrayna, İngiltere, ABD’dedir. Türkiye için yapılan hesaplamalar 2020 yılına kadar 54 bin 80 megawattlık yeni santral yapımının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam 4500 megawattlık nükleer santralların 2012 yılından itibaren devreye alınması öngörülmektedir.74

Çağımızda ‘bilgi’ toplumsal gelişmenin ve uluslar arası rekabetin vazgeçilmez bir unsurudur. Artık savaşlar elektromanyetik alanda olmaktadır. Taraflar öncelikle birbirlerinin komuta kontrol sistemlerini felce uğratmaya çalışmaktadır. Son körfez savaşının bir adı da “İlk Bilgi Savaşı”dır. Bununla kastedilen; elde edilen bilgi kullanılarak komuta kontrolü tam olarak uygulanırken; karşı taraf birliklerinin bilgi iletişimine engel olunarak, komuta kontrol sisteminin felce uğratılmasıdır.75

Günümüz savaşlarında ve gelecekte yaşanabilecek savaşlarda göğüs göğüse savaşan insandan çok, uzaktan kumanda edilebilen, yol alırken yörüngesi

73 Halil KUMBUR ve Zafer ÖZER, “Savaş Maddelerinin Özellikleri ve Çevresel Etkileri”, Silahlı

Kuvvetler Dergisi, Sayı:383, Ankara, Ocak 2005, s.49–50

74 http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/anadoluyahaberler-yeni/2004/kasim/ah_11_11-04.htm 75 Aytekin ZİYLAN, Savunma Sanayi Üzerine, s.30

değiştirilebilen, hedefleri uzak mesafelerde çok hassas ve neredeyse nokta olarak vurabilen mühimmat ve bunu atabilecek silahlar önem kazanmaktadır. Düşmanı çok çabuk belirleyebilmek, onun hakkında daha önce bilgi sahibi olmak ve ondan daha önce ateş edebilmek çok önemlidir. Buna yönelik olarak mikro işlemci kontrolünde çalışan silah sistemleri ile hem çok az mühimmat kullanarak ve hem de kısa sürede çok fazla etki ile büyük başarılar sağlanabilir.76

Birçok ülke teknolojik gelişmeleri askeri alanda kullanmak için büyük çaba göstermekte, muharebe sahasında önemli bir işlevi olan askeri personeli geliştirmek amacı ile değişik gelişim programları takip etmektedir. Türkiye’de, son 10 yıl içerisinde, İç Güvenlik harekâtından alınan dersler ışığında Askeri Modernizasyon çalışmaları önem kazanmıştır.77