4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

4.1. Kavuzsuz Arpa Örneklerinden Mineral ve Fonksiyonel Bileşenlerce Zengin

4.2.17. Kavuzsuz Yulaf Öğütme Fraksiyonlarının Biyofortifikasyonda

İnce Kepek) Zn, I ve Se içerikleri Haskara (-) kavuzsuz yulafının tam tanedeki Zn, I ve Se içerikleri ile karşılaştırılmıştır. Haskara (+) kavuzsuz yulafından elde edilen Kaba Kepek, Haskara (-) kavuzsuz yulafının tam tanesine göre sırası ile 1.5, 2.9 ve 3.8 kat; yine Haskara (+) kavuzsuz yulafından elde edilen İnce Kepek, Haskara (-) kavuzsuz yulafının tam tanesine göre sırası ile 1.7, 4.7 ve 3.7 kat daha yüksek oranda Zn, I ve Se içermektedir.

Ayrıca; biyofortifikasyon uygulanmış tüm yulaf örneklerinden valsli değirmende kısa ve uzun öğütme akışı ile elde edilen tüm öğütme fraksiyonlarındaki Zn, I ve Se içerikleri, biyofortifikasyon uygulanmamış yulaf örneklerinden elde edilen tüm fraksiyonların Zn, I ve Se içerikleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha yüksek (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.37.).

4.2.17. Kavuzsuz Yulaf Öğütme Fraksiyonlarının Biyofortifikasyonda

Çizelge 4.36. Valsli değirmende kısa öğütme akışı ile elde edilen öğütme fraksiyonlarının biyofortifikasyonda kullanılmayan diğer mineraller bakımından içerikleri.

Öğütme Fraksiyonu / Örnek

K

(g/kg) P

(g/kg) S

(g/kg) Mg

(g/kg) Ca

(mg/kg) Fe

(mg/kg) Mn

(mg/kg) Al

(mg/kg) Cu (mg/kg) Toplam UnKA

Haskara (-) 2.57 b 2.26 c 1.65 c 0.70 c 309 d 24.1 b 25.6 cd 2.9 a 4.0 Haskara (+) 2.76 b 2.38 c 1.69 c 0.75 c 328 d 27.3 b 27.1 c 2.3 ab 4.4 Morgan 2.05 c 2.11 c 1.42 d 0.58 d 253 e 28.4 b 23.9 d 1.5 b 4.2 Kaba Kepek Haskara (-) 5.00 a 5.41 b 2.79 a 2.10 a 831 a 52.6 a 40.0 ab 0.1 c 4.9 Haskara (+) 4.90 a 5.49 ab 2.78 a 2.07 ab 792 b 55.6 a 39.1 b 0.3 c 4.7 Morgan 4.85 a 5.74 a 2.23 b 2.01 b 709 c 50.9 a 42.6 a 0.1 c 4.4 KA: Kısa akış.

Aynı sütunda farklı harflerle işaretlenmiş ortalama değerler arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05).

253 mg.kg-1, 28.4 mg.kg-1, 23.9 mg.kg-1, 1.5 mg.kg-1 ve 4.2 mg.kg-1 olarak tespit edilmiştir.

Kavuzsuz yulaf örneklerinin valsli değirmende kısa akış ile öğütülmesi sonucu elde edilen Kaba Kepek K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 4.90-5.00 mg.kg

-1, 5.41-5.74, 2.23-2.79 mg.kg-1, 2.01-2.10 mg.kg-1, 709-831 mg.kg-1, 50.9-55.6 mg.kg-1, 39.1-42.6 mg.kg-1, 0.1-0.3 mg.kg-1 ve 4.4-4.9 mg.kg-1 değişim göstermiştir.

Biyofortifikasyon uygulaması yapılmış olan Haskara (+) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen Kaba Kepek’in K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 4.90 mg.kg

-1, 5.49 mg.kg-1, 2.7 mg.kg-1, 2.07 mg.kg-1, 792 mg.kg-1, 55.6 mg.kg-1, 39.1 mg.kg-1, 0.3 mg.kg-1 ve 4.7 mg.kg-1 iken,biyofortifikasyon uygulaması yapılmamış olan Haskara (-) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen Toplam UnKA’un aynı bileşen içekleri sırası ile 5.00 mg.kg-1, 5.49 mg.kg-1, 2.78 mg.kg-1, 2.07 mg.kg-1, 831 mg.kg-1, 52.6 mg.kg-1, 40.0 mg.kg-1, 0.1 mg.kg-1 ve 4.9 mg.kg-1 olarak belirlenmiştir. Kontrol örneği olarak kullanılan Morgan kavuzsuz yulafı örneğinden elde edilen Kaba Kepek’in K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 4.85 mg.kg-1, 5.74 mg.kg-1, 2.23 mg.kg-1, 2.01 mg.kg-1, 709 mg.kg-1, 50.9 mg.kg-1, 42.6 mg.kg-1, 0.1 mg.kg-1 ve 4.4 mg.kg-1 olarak tespit edilmiştir.

Üç yulaf örneğinden elde edilen öğütme fraksiyonlarının K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Al içerikleri bakımından farkları istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05) Cu içerikleri bakımından farklar önemsizdir. Biyofortifikasyon uygulaması yapılmamış kavuzsuz yulaf örneği Haskara (-) ile biyofortifikasyon uygulaması yapılmış kavuzsuz yulaf örneği Haskara (+)’dan elde edilen Toplam UnKA’da K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Al bakımından farklılıklar incelendiğinde, tüm mineraller bakımından Yalın (-) ve Yalın (+) istatistiki olarak aynı gruplarda yer almışlardır (p<0.05). Haskara (-) ve Haskara (+)’dan elde edilen Kaba Kepek’lerde K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Al bakımından farklılıklar incelendiğinde, Ca bakımından Haskara (-) ve Haskara (+) istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alırken K, P, S, Mg, Fe Mn ve Al bakımından aynı gruplarda yer almışlardır (p<0.05).

Çalışmada kullanılan kavuzsuz yulaf örneklerinden valsli değirmende uzun öğütme akışı ile elde edilen öğütme fraksiyonların (Toplam UnUA ve İnce Kepek) K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri Çizelge 4.37.’de verilmiştir.

Kavuzsuz yulaf örneklerinin valsli değirmende uzun akış ile öğütülmesi sonucu elde edilen Toplam UnUA’larda K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 1.90-2.50 mg.kg-1, 1.88-2.40 mg.kg-1, 1.29 mg.kg-1-1.70 mg.kg-1, 0.48-0.74 mg.kg-1, 183-289 mg.kg-1, 17.7-27.0 mg.kg-1, 15.0-20.2 mg.kg-1, 2.1-3.6 mg.kg-1 ve 3.4-3.8 mg.kg-1 değişim göstermiştir.

Biyofortifikasyon uygulaması yapılmış olan Haskara (+) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen Toplam UnUA’un K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 2.50 mg.kg

-1, 2.40 mg.kg-1, 1.70 mg.kg-1, 0.74 mg.kg-1, 289 mg.kg-1, 27.0 mg.kg-1, 20.2 mg.kg-1, 3.6 mg.kg-1 ve 3.8 mg.kg-1 iken,biyofortifikasyon uygulaması yapılmamış olan Haskara (-) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen Toplam UnKA’un aynı bileşen içekleri sırası ile 2.18 mg.kg-1, 2.04 mg.kg-1, 1.58 mg.kg-1, 0.61 mg.kg-1, 239 mg.kg-1, 22.3 mg.kg-1, 17.5 mg.kg-1, 2.3 mg.kg-1 ve 3.5 mg.kg-1 olarak belirlenmiştir. Kontrol örneği olarak kullanılan Morgan kavuzsuz yulafı örneğinden elde edilen Toplam UnKA’un K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 1.90 mg.kg-1, 1.88 mg.kg-1, 1.29 mg.kg-1, 0.48 mg.kg-1, 183 mg.kg-1, 17.7 mg.kg-1, 15.0 mg.kg-1, 2.1 mg.kg-1 ve 3.5 mg.kg-1 olarak tespit edilmiştir.

Kavuzsuz yulaf örneklerinin valsli değirmende uzun akış ile öğütülmesi sonucu elde edilen İnce Kepek’lerin K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 4.52-5.06 mg.kg-1, 5.29-5.39 mg.kg-1, 2.21-2.68 mg.kg-1, 1.87-2.03 mg.kg-1, 701-855 mg.kg-1, 62.8-66.2 mg.kg-1, 46.0-47.7 mg.kg-1, 1.71-12.6 mg.kg-1 ve 4.9-5.6 mg.kg-1 değişim göstermiştir.

Biyofortifikasyon uygulaması yapılmış olan Haskara (+) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen İnce Kepek’in K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 5.06 mg.kg-1, 5.29 mg.kg-1, 2.67 mg.kg-1, 2.00 mg.kg-1, 811 mg.kg-1, 63.3 mg.kg-1, 46.0 mg.kg-1, 12.6

Çizelge 4.37. Valsli değirmende uzun öğütme akışı ile elde edilen öğütme fraksiyonlarının biyofortifikasyonda kullanılmayan diğer mineraller bakımından içerikleri.

Öğütme Fraksiyonu / Örnek

K

(g.kg) P

(g/kg) S

(g/kg) Mg

(g/kg) Ca

(mg/kg) Fe

(mg/kg) Mn

(mg/kg) Al

(mg/kg) Cu (mg/kg) Toplam UnUA

Haskara (-) 2.18 a 2.04 a 1.58 a 0.61 a 239 a 22.3 a 17.5 a 2.3 3.4 a Haskara (+) 2.50 a 2.40 a 1.70 a 0.74 a 289 a 27.0 a 20.2 a 3.6 3.8 a Morgan 1.90 b 1.88 a 1.29 b 0.48 a 183 b 17.7 a 15.0 a 2.1 3.5 a İnce Kepek

Haskara (-) 5.08 cd 5.32 bc 2.68 d 2.03 bc 855 cd 62.8 b 46.4 bc 1.7 4.9 b Haskara (+) 5.06 c 5.29 b 2.67 c 2.00 b 811 c 63.3 b 46.0 b 12.6 5.6 b Morgan 4.52 d 5.39 c 2.21 e 1.87 c 701 d 66.2 b 47.7 c 3.2 5.0 b UA: Uzun akış.

Aynı sütunda farklı harflerle işaretlenmiş ortalama değerler arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05).

mg.kg-1 ve 5.6 mg.kg-1 iken,biyofortifikasyon uygulaması yapılmamış olan Haskara (-) kavuzsuz yulaf örneğinden elde edilen Toplam UnKA’un aynı bileşen içekleri sırası ile 5.08 mg.kg-1, 5.32 mg.kg-1, 2.68 mg.kg-1, 2.03 mg.kg-1, 855 mg.kg-1, 62.8 mg.kg-1, 46.4 mg.kg-1, 1.7 mg.kg-1 ve 4.9 mg.kg-1 olarak belirlenmiştir. Kontrol örneği olarak kullanılan Morgan kavuzsuz yulafı örneğinden elde edilen İnce Kepek’in K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Al ve Cu içerikleri sırası ile 4.52 mg.kg-1, 5.39 mg.kg-1, 2.21 mg.kg-1, 1.87 mg.kg-1, 701 mg.kg-1, 66.2 mg.kg-1, 47.7 mg.kg-1, 3.2 mg.kg-1 ve 5.0 mg.kg-1 olarak tespit edilmiştir.

Farklı öğütme yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmada üç farklı yulaf örneğinden elde edilen lifçe zengin fraksiyonların Cd, Ca, Fe, Mg ve K içerikleri 0.025-0.063 mg.kg-1, 507-778 mg.kg-1, 70.9-85.5 mg.kg-1, 1.78-2.22 g.kg-1, 4.73-5.2 mg.kg-1 arasında değişim gösterirken aynı çalışmada zenginleştirmiş lifçe zengin fraksiyonların Cd, Ca, Fe, Mg ve K içeriklerinin 0.034-0.080 mg.kg-1, 380-416 mg.kg-1, 72.5-84.4.mg.kg-1, 2.18-2.27 g.kg

-1 ve 6.11-6.44 g.kg-1 arasında olduğu belirlenmiştir (Izydorczyk, 2014a).

Bu tez çalışmasında kullanılan üç yulaf örneğinden elde edilen öğütme fraksiyonlarının K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Cu içerikleri bakımından farkları istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05) Al içerikleri bakımından farklar önemsizdir.

Biyofortifikasyon uygulaması yapılmamış kavuzsuz yulaf örneği Haskara (-) ile biyofortifikasyon uygulaması yapılmış kavuzsuz yulaf örneği Haskara (+)’dan elde edilen Toplam UnUA’da K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Al bakımından farklılıklar incelendiğinde, tüm mineraller bakımından Yalın (-) ve Yalın (+) istatistiksel olarak aynı gruplarda yer almışlardır (p<0.05). Haskara (-) ve Haskara (+)’dan elde edilen İnce Kepek’lerde K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn ve Al bakımından farklılıklar incelendiğinde, S bakımından Haskara (-) ve Haskara (+) istatistiksel olarak farklı gruplarda yer alırken K, P, Mg, Ca, Fe, Mn ve Cu bakımından aynı gruplarda yer almışlardır (p<0.05).

In document BİYOFORTİFİKASYONUN ARPA, YULAF VE ÖĞÜTME FRAKSİYONLARINDA BAZI MİNERALLER VE FONKSİYONEL BİLEŞENLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (Page 152-158)

Related documents