GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Belgede ÖĞRENCİ VELİ EL KİTAPÇIĞI (sayfa 26-33)

*Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, bir hemşirenin görev yaptığı revirimiz bulunmaktadır.

*Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde veya

yaralandığında, ilgili müdür yardımcısının izniyle, idari binadaki sağlık biriminde görev yapan hemşireye başvurur.

* Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci,

öğretmen ve hemşire kontrolünde en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. Veliye

ulaşılamadığı durumlarda okul, tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.

*Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) müdür yardımcısına ve okul hemşiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir.

* Genel aşı uygulamalarından önce, velilere okul yönetimi tarafından duyuru gönderilir, velinin onayı alınır. Aşı uygulamasını isteyen velilerin çocuklarına aşı yapılır.

* Bulaşıcı hastalıklarda veli, okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor bitimine kadar okula gelemezler.

* Acil müdahale gerektiren durumların dışında, öğrencilerimizin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dışında almaya özen göstermeleri beklenir.

26

B. COVİD-19 KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

Okulumuzda hijyen çalışmaları iş yeri hekimimizin ve bağımsız iş sağlığı çalışma güvenliği uzmanımızın denetiminde

yürütülmektedir. Okul olarak yürüttüğümüz bazı çalışmalar:

* Okul hemşiremiz tam zamanlı olarak okulumuzdaki görevine devam etmektedir.

* Salgın hastalıklar ile mücadele için Bulaşıcı Hastalıklar Acil Eylem Planı hazırlanmıştır. Bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda bu eylem planına göre hareket edilecektir.

* Tüm fiziksel alanlarımız düzenli temizlenmekte ve dezenfekte edilmekte olup yeteri sayıda hizmetli personelimiz mevcuttur.

Temizlik personelimiz fiziksel birimlerin detay temizliğini akşamları öğrenciler son dersten çıktıktan sonra yapmaktadır. Gün içerisinde de kapı kolları, tırabzanlar gibi ortak temasın söz konusu yüzeyler dezenfekte edilmekte, sınıflarda gerekli doğal havalandırma yapılmaktadır.

* Temizlik personeline Covid19 Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Bilgilendirme Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

* Tüm lavabolarımızda fotoselli çeşmeler ve el basmalı

dezenfektan sıvıları yer almaktadır. Tüm lavabolarımıza el yıkama ve dezenfektan kullanımı ile ilgili bilgilendirici afişler asılmıştır.

* Yemekhanede öğrencilerin karşılıklı oturmalarının engellendiği tek yönlü oturma düzeni uygulanacaktır. Sürahi, bardak, tuzluk, biberlik, salata barı gibi ortak kullanımı söz konusu olan araç gereçler kaldırılmıştır. Tuz vb. baharatlar tek kullanımlık paketler halinde verilmektedir.

* Yemek hane girişi ve servis bölümünde sosyal mesafe uyarıları ile bilgilendirme afişleri konumlandırılmıştır.

27

* Yemekhane servis alanında tükürük perdeleri mevcut olup servis elemanları maske, eldiven, siperlik ve tulum

kullanmaktadırlar.

* Yemekhanede gerekli tüm dezenfektan işlemleri yapılmaktadır.

* Teneffüslerde ortak alanlarda maske ve mesafe kuralına uygunluk nöbetçi öğretmenler tarafından kontrol edilmektedir.

* Bina girişlerinde ayak hijyen paspasları yerleştirilmiştir.

* Okul girişi ve içerisinde uygun yerlere uyarıcı afiş, etiket ve levhalar asılmıştır.

* Okul güvenlik kapısına, danışma noktasına ve dersliklere el antiseptiği konumlandırılmıştır.

* Su sebillerine ayak pedallı musluklar takılarak öğrencilerin mataralarını el değmeden doldurmaları sağlanmıştır. Düzenli olarak temizlik ve hijyen çalışmaları yapılarak kayıt altına alınmaktadır.

* Öğretmen ve personelimize hijyen konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

* Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize uymaları gereken hijyen kuralları okula geldikleri ilk gün ilk derste anlatılmıştır.

* İlave tedbirler alınıncaya kadar spor salonu, futbol halı sahası, diğer spor alanları ve kütüphane kapalı tutulacaktır.

* Öğrencilerimizin HES kodları sınıf rehber öğretmenlerince belli arlıklarla kontrol edilmektedir.

* Okul servislerinde oturma planları oluşturularak herkesin aynı koltuğa oturması sağlanmıştır. Her servisin girişinde el antiseptiği bulunmaktadır. Aynı zamanda servislerin görünür kısımlarında uyarıcı afişler mevcuttur.

* Zorunlu olmadıkça okula ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Zorunlu durumlarda okul giriş kapısında ateş ölçümü yapılmakta ve

28

hastalığa ait belirtiler sorgulanarak hasta kişilerin okul içerisine girişleri engellenmektedir.

* Velilerimize aşağıdaki Pandemi Bilgilendirme ve Taahhütnamesi imzalatılmıştır.

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Velisi/vasisi olduğum öğrencinin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmemem/göndermemem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Öğrencimin, serviste ve okulda bulunacağı sürelerde hijyen ile ilgili dikkat etmesi gereken tedbirler, uyması gereken kurallar öğrencime ve bana anlatıldı. Okul idaresince gerekli görüldüğü durumlarda öğrencimin takması gereken maske gibi kişisel hijyen ürünlerini, pet şişe su gibi kişisel malzemelerini velisi/vasisi olarak temin edeceğim.

Yukarıda belirtilen durumlarda velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmeyeceğimi/göndermeyeceğimi, öğrencimin ve velisi/vasisi olarak benim kurumda olduğum zamanlarda da gerekli

tedbirlere ve uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Taahhüt eden:

Öğrenci Adı Soyadı : ………..

Veli/vasinin Adı Soyadı: ………..

Veli/vasinin Cep Telefonu: ………

29

Hijyen konusunda okulda yürütülen çalışmalar kadar, öğrenci ve velilerimizin alacağı tedbirler de önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda okulda yürüttüğümüz hijyen çalışmalarının etkin olarak amacına ulaşması için öğrenci ve velilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Velilerimizin dikkat edeceği hususlar:

* Öğrencilerimiz eğer her hangi bir belirti gösteriyorsa ya da Covid kaydı olan bir kişi ile son 14 gün içerisinde aynı ortamda bulundu ise öğrencimizin durumu netleşinceye kadar okula gönderilmemesi gerekmektedir.

* Öğrencimiz evden çıkmadan önce ateşi ölçülmeli, şüpheli bir durum varsa okula gönderilmeyerek tedavi kuruluşlarına götürülmelidir.

* Evden çıkarken öğrencimizin maskesinin yüzünde, yedek maskesinin, temiz su matarasının, el hijyen jelinin ise çantasında olduğu kontrol edilmelidir.

* Yüzünde maskesi olmayan öğrenciler kesinlikle servise alınmayacaktır.

* Öğrencimizin kıyafetleri sık sık temizlenecek, öğrencimizin mümkünse her gün duş alması sağlanacaktır.

Öğrencimizin dikkat edeceği hususlar:

* Arkadaşları ile sosyal mesafesine özellikle teneffüs ve öğle aralarında, yemekhane yemek alma sırasında özen göstermelidir.

* Maskesini yüzüne, burnunu da örtecek şekilde takmalıdır.

* Lavabo ihtiyacından sonra el temizliği gerektiği gibi yapılmalıdır.

* Gerekli durumlarda çantasında yer alan el hijyen jelini kullanmalıdır.

30

* Sadece kendi matarasından su içmelidir.

*Arkadaşlarının kalemini, silgisini, kalemtraş v.b. malzemelerini ödünç almamalı, kullanmamalıdır.

* Su matarasını her gün eve götürerek yıkatmalıdır.

*Arkadaşlarıyla şakalaşmak, tokalaşmak ve benzeri tüm el temaslarından itina ile kaçınmalıdır.

* Sadece kendine gösterilen sıraya oturmalı, arkadaşlarının sırasına oturmamalıdır.

* Eski maskelerini sınıf çöp kovasına değil koridorlarda yer alan kırmızı renkli tıbbi atık kovalarına atmalıdırlar.

12. SERVİS HİZMETLERİ

*Tüm okul servislerinde öğrencilerin emniyet kemeri kullanmaları zorunludur.

*Öğrencilerimiz sabah servisinde kendilerine belirtilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdür.

* Belirtilen saatte hazır olmayan öğrenci diğer öğrencilerin de geç kalmamaları için beklenmez.

* Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranış ve konuşmalar yapmazlar.

*Araç içinde ayakta durmaz, araç kapılarını açmaz ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.

* Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar ve davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.

* Araçta bulunan daha küçük yaştaki öğrencilerin haklarını korurlar.

* Öğrenciler ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar.

Velilerinin veya okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanamazlar.

* Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapması zorunlu olan öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini servis

31

yetkilisine onaylatmaları zorunludur.

* Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.

13.YEMEK HİZMETLERİ

*Okulumuzda yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme

koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi temel ilkemizdir.

*Okulumuzda yemek hizmetleri, tedarikçi firma tarafından verilmektedir.

*Aylık yemek listeleri komisyon tarafından incelenmektedir.

Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Yemekhane için hazırlanan aylık yemek listeleri, okulumuzun web sitesinde yayınlanmaktadır.

*Okulumuzda yemekler, okulumuz yemekhanesindeki mutfakta yapılmaktadır.

*Okulumuzda, yemek listeleri ve yemekhanedeki hizmetlerle ilgili, öğrencilerimizden ve velilerimizden sürekli geri bildirimler alınmakta; görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin okulumuza kayıtları esnasında, öğrenci kayıt sözleşmesi olarak “OKUL İÇ TÜZÜĞÜ”

öğrenci ve öğrenci velisi tarafından imzalanır.

Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz yasal olarak bu tüzüğe tabi olup okulumuzdaki eğitimlerinin devamı için tüzükte yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt etmiş olurlar.

Bu kitapçığın tüm telif hakları Kocaeli ENKA Teknik Okullarına aittir. İzinsiz çoğaltılması ya da izinsiz bir bölümünün başka bir çalışmada kullanılması yasaktır.

32

Adres: Özel ENKA Teknik Okulları

Demirciler Mahallesi, Makine İhtisas OSB, 3.Cadde, 29.Sokak No:2 Dilovası, KOCAELİ

Tel: 0 262 722 94 10 Fax: 0 262 722 94 11

E mail: kocaeli@enka.k12.tr Url: www.enka.k12.tr/kocaeli

Belgede ÖĞRENCİ VELİ EL KİTAPÇIĞI (sayfa 26-33)