Donatı alanlarında kalan şahıs mülkiyetindeki parseller,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 44-58)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :

3) Donatı alanlarında kalan şahıs mülkiyetindeki parseller,

- D-1 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1048, 1049, 1050, 1051, 1052 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması ve 1049 parsel ile 1050 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin günübirlik tesis alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-2 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 110 ada 52 parselin şahıs mülkiyetinde olması üzerinde yapı bulunması söz konusu parselin yeşil alandan çıkartılarak Ticaret Alanına (T) alınması

- D-3 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 848, 849, 850, 852, 853, 2757 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması ve 853 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin spor tesisi alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-4 ile işaretlenen Tayakadın 108 ada 2, 3, 4 ve 5 parsellerin üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin günübirlik tesis alanından çıkartılarak 50 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-5 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 2132, 2133, 2134, 2135 ve 2238 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması 2133 parsel üzerinde yapı bulunması nedeniyle söz konusu parsellerin 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-6 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1515, 1516 ve 2248 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parsellerin spor alanı, kültürel tesis alanı ve yeşil alandan çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-7 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 1255, 2227, 2231 ve 2245 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parsellerin park alanından çıkartılarak 65 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması

- D-8 ile işaretlenen şahıs mülkiyetindeki Tayakadın 2200 parsellerin şahıs mülkiyetinde kalması nedeniyle söz konusu parselin meydan alanından çıkartılarak Konut+Ticaret (K+T) alanına alınması talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 177434 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde, 1638, 1639, 1640 no’lu parsellere ilişkin olarak; parsellerin 3. Köprü yol güzergahından çıkartılarak konut veya başka bir fonksiyon olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 177735 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde, 1664, 1665, 1666, 1667, 1707, 1675, 1676, 1677 no’lu parsellere ilişkin olarak; parsellerin Turistik Tesis, Sanayi veya Ticaret Alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 179016, 179019 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2133 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin pazar alanından çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 179366, 179373, 179386, 179395 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 1517, 1528 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselden geçen ve mezarlık alanından geçen yolun kaldırılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 175538, 193773 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 2227 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin çocuk oyun alanı ve konut alanında kaldığı belirtilerek parselin tamamının konut alanına alınması ve bu alanın diğer parsellerden DOP ve yol katılım

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 184647, 184698 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 749, 750, 751, 1020, 1260 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin 50 ki/ha yoğunluklu konut alanından 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 175043, 177289, 178177, 176934, 177015, 178100, 177581, 178181, 178172, 180318, 180316 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde 398, 561, 829, 832, 842, 845, 899, 912, 921, 1429 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma alanından çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 178333, 178338, 178340, 178617 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 444, 448, 1134, 1135 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere mutlak koruma alanından çıkartılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 174175, 174178, 176636, 176639, 177062, 177297, 182052 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 866, 881, 899, 909, 915 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma alanında kaldığı belirtilerek parselin dereden çıkartılması ve dere korumanın 200-300 m kaydırılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 185153, 185154, 185155 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 914, 917, 918 no’lu parsellere ilişkin olarak; mağduriyetin giderilmesi adına dere yapı yaklaşma sınır ve alanının 300-500 m geri çekilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 176917, 184646 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 550, 748 no’lu parsellere ilişkin olarak; dere koruma alanında kalan parselin konut alanına alınması, planın iptali talebi talep edilmektedir.

İlgilisinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 184825 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 911 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin dere mevkiinde olmadığı belirtilerek etrafındaki evler baz alınarak gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 180289, 182752, 182749, 182755, 182948, 182786, 182758, 182801, 182821, 180401, 182774, 182741, 182775, 182795, 182826, 182796, 182798, 182832, 182568, 180363, 180399, 180398, 182812, 182746, 180331, 180329, 180391, 180369, 180407, 180292, 180288, 180275, 180281, 180326, 180314, 180291, 184677, 184694, 184757, 183988, 184638, 180334, 182783, 181088, 181083, 181002, 180988, 184703, 181010, 184719, 181919, 181918, 181928, 183999 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 893, 2160, 2252, 901, 906, 2111, 2105, 926, 919, 905, 916, 828, 2104, 2100, 591, 506, 549, 560, 737, 1352, 1723, 2063, 918, 894, 908, 827, 898, 924, 922, 904, 892, 836, 835, 2250, 899, 890, 1349, 902, 2099, 883, 887, 745, 2, 19, 22, 2101, 850, 141 ada 1 parsel, 2012, 2108, 54, 826, 903, 920, 838 no’lu parsellere ilişkin olarak; parselin dere koruma bandından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

İlgililerinin, ilgi (h) de yer alan ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182759, 184534, 184544 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçelerinde, 834 no’lu parsele ilişkin olarak; parselin dere koruma bandından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 750 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ: İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında kurulan Arnavutköy İlçesi, yeni idari sınırları içinde yer alan Tayakadın Köyü’nde 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanmıştır.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri birlikte değerlendirilerek, Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan çalışmaları tamamlanarak, ilgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün nihai kurum görüşü alınmıştır. İlgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen teklif plan, ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen kabul edilmiş olup, 16/08/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

16/08/2012 onanlı Arnavutköy İlçesi Tayakadın Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (e) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup, söz konusu plan, Müdürlüğümüzde 14/09/2012-15/10/2012 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

DEĞERLENDİRME: İtirazlara dair alınan ilgi (j) Meclis Kararı ilgi (k) yazımız ile; ilgi (f), ilgi (g) itirazların tamamı ve ilgi (h) itirazların bir kısmının ilgi (i) Bakanlar Kurulu Kararı ile Havaalanı Projesi kapsamında kaldığı belirtilerek Büyükşehir Belediye Meclisine yeniden değerlendirilmek üzere gönderilmiş olup, ilgi (l) Meclis Kararı alınmıştır. İlgi (l) Meclis Kararı Komisyon Görüşünde “Arnavutköy İlçesi, 1/5000 Ölçekli Tayakadın Köyü Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ve itiraza dair alınan 15.02.2013 tarih 461 sayılı İBB Meclis Kararı incelenmiş olup, itiraza konu alanlar Havaalanı Projesi ve 6306 sayılı kanun çerçevesinde belirlenen rezerv alan içerisinde kaldığı için dolayısı ile bu alanlarla ilgili yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olduğundan söz konusu meclis kararı ile yapılan düzenlemelerin iptal edilerek itirazların değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İtiraza konu ilgi (f), ilgi (g) itirazların tamamı, ilgi (h) itirazlar içerisinde 2063 no’lu parselin bir kısmı, 54, 444, 448, 506, 549, 550, 560, 561, 591, 635, 712, 737, 745, 748, 749, 750, 751, 826, 827, 828, 829, 832, 834, 835, 836, 838, 842, 845, 850, 866, 881, 883, 887, 890, 892, 893, 894, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 926, 1020, 1134, 1135, 1250, 1260, 1349, 1352, 1429, 1517, 1528, 1638, 1639, 1640, 1664, 1665, 1666, 1667, 1675, 1676, 1677, 1707, 1723, 2099, 2100, 2101, 2104, 2105, 2108, 2111, 2133, 2160, 2215, 2227, 2231, 2245, 2250, 2252, 2746, 106/3, 110/49, 141/1 no’lu parsellerin tamamı “Havaalanı Projesi” kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

İtiraza konu ilgi (h) itirazlar içerisinde de 2063 nolu parselin bir kısmı, 22, 19, 2, 2012 nolu parsellerin de “Havaalanı Projesi” ve “Proje Alanı” içerisinde kalmamaktadır.

İlgi (h) itirazlar içerisinde Havaalanı Projesinde ve Proje Alanında kalmayan itirazlara ilişkin olarak;

Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182568 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 2063 nolu parselin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 180988 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 2012 nolu parselin ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 182783 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesinde 22, 19, 2 nolu parsellerin dere koruma bandından çıkartılarak 250 ki/ha yoğunluklu konut alanına alınması, min. parsel büyüklüğünün 500 m2 olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep değerlendirildiğinde; planlama alanında plan nüfusunun İSKİ yönetmeliğine göre maksimum düzeyde kullanılmasından dolayı nüfus yoğunluğunun artmasına ve dolayısıyla havza içerisindeki nüfusun artmasına neden olacaktır ve dolayısıyla İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca 16.08.2012 t.t.li plana ait plan notları incelendiğinde; konut alanları için minimum parsel büyüklüğü şartı getirilmediği tespit edilmiştir. ” Denilerek.

Açıklanan hususlar bağlamında; ilgi (l) Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, 16.08.2012 t.t.li Tayakadın Köyü Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar, itirazlara dair alınan 15.02.2013 tarih 461 sayılı ve 10.04.2013 tarih 741 sayılı İBB Meclis kararları incelenmiş olup, itirazların Havaalanı Projesi ve rezerv alan sınırları içinde kalanlarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi, bunların dışında kalanları ile ilgili 15.02.2013 tarih 461 sayılı İBB Meclis kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

tadilatı teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/ 05 /2013 gün ve 2013-4501 sayılı yazısında;

“ İLGİ a)Kadıköy Belediye Başkanlığının 03.04.2013 tarih ve 2013-1678251 sayılı yazısı ve eki Kadıköy Belediye Meclisinin 06.03.2013 tarih ve 2013/32 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta , 437 ada, 51,52,207 (eski 84-83-48) parsellere ilişkin Başkanlıklarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin Kadıköy Belediye Meclisinin 06.03.2013 tarih ve 2013/32 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, konunun 3194 ve5216 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince tetkiki ve karar alınması istenmektedir.

MÜLKİYET:

Plan tadilatına konu Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta , 437 ada, 51,52,207 (eski 84-83-48) parsellerin hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta , 437 ada, 51,52,207 (eski 84-83-48) parseller;

09.03.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planında437 ada, 51, 52 ve 84 parsellerin tamamı, 83 ve 48 parsellerin büyük bir bölümü TAKS: 0.35 , KAKS: 2.07 , H:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda , 83,48 parsellerin diğer bölümü ise “Yol” alanında ;

11.05.2006 tt. ‘li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda ada içinde kalan 84 parselin tamamı ile 51,52,83 ve 48 parsellerin büyük bir bölümü TAKS: 0.35 , KAKS: 2.07 , H:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, 51 ve 52 parsellerin diğer kısmı 84 parsele mahreç sağlamak amacıyla açılan 3m’lik yolda, 83 ve 48 parsellerin kalan bölümü ise 18 metrelik “yol” alanında kalmaktadır.

Kadıköy Belediye Encümeninin 20.06.2006 gün, 4776 sayılı kararı ile Erenköy Mahallesi 108/1 pafta, 437 ada, 48-83-84 parseller tevhid ve yola terkin işlemleri sonucu 207 no’lu yeni parsel numarası almıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta , 437 ada, 51,52,207 (eski 84-83-48) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin İlçe İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2013 gün, 2012-1678251 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine iletildiği,

İlçe Komisyonunun; “ … Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta , 437 ada, 51,52,207 (eski 84-83-48) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, Müdürlüğünden geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür…” şeklindeki görüşü 06.03.2013 tarih ve 32 sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin kurum görüşlerine bakıldığında;

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 24.02.2012 tarih ve 36093 sayılı yazısında; “… 3 metre en kesitteki yolun iptal edilerek “ Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı” na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ; 3 metrelik imar yolunun oluşturduğu alanın emsal hesabına dahil edilmemesi koşuluyla ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denildiği,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 06.02.2012 tarih ve 254-26602 sayılı yazısında; söz konusu alanın "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "Uygun Alanlar (UA)" lejantlı sınırlar içerisinde kaldığı, "UA' lejantıyla gösterilen bu alanların, her ne kadar yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alanlar olsa da, uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumları ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması ve alanda bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç.U.Î.Planı tadilatı Jeolojik bakımdan uygun görülmekte olduğu belirtilmektedir.

İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2012 tarih ve 97614 sayılı yazısı ile; 7 madde halinde alt yapı görüşü verilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki plan teklifinin sayısallaştırılmış plan paftası üzerine hazırlandığı, plan tasdik sınırının 437 ada, 51,52, 207 parsellerden geçirildiği, plan notlarının;

1. Plan tasdik sınırı Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta, 437 ada, 51-52-207 (E:84-83-48) parseller sınırıdır.

2. Erenköy Mahallesi, 108/1 pafta ,437 ada, 51-52-207 (E:84-83-48)parseller , maxTAKS:0.35, max:KAKS: 2.07 , Hmax:serbest yapılanma şartlarında Yüksek Yoğunluklu Konut alanıdır.

3. Açıklanmayan hususlarda mer’i 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar planı lejandı ve notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.” şeklinde olduğu görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki plan tadilat teklifine dair Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşleri olduğu, görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki teklif plan tadilatı incelenmiş olup;

 İptal edilen 3metrelik yolun mevcutta olmadığı, daha önce ada içinde kalan 84 parsele mahreç sağlamak amacıyla planlanan yolun , söz konusu parselin 83 ve 48 parsellerle tevhid edilmesiyle , 51 ve 52 parseller arasından geçen 3 metrelik yolun gerekliliğinin ortadan kalktığı , bu yönüyle mer’i planda oluşturulan çıkmaz sokak uygulamasının da ortadan kalktığı,

 Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde de atıfta bulunulan iptal edilen 3 metrelik yola dair alanın emsale dahil edilmesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (d) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, 108/1 pafta, 437 ada, 51, 52, 207 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilemediğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/ 03 /2013 gün ve 2013-2743 sayılı yazısında;

"İLGİ: a) Hukuk Müşavirliği’nin 21.05.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.61-110.2005/3776-7530 sayılı yazısı ve eki.

b) M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2010-6520-TN:2839001 sayılı Başkanlık Oluru.

c) 22/03/2012 gün ve Pl.334-3073 sayılı Başkanlık makamı yazımız.

d) 13/04/2012 gün 2012-861 sayılı İBB Meclisi kararı.

e) 28/05/2012 gün 2011-6337 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

f) 09/10/2012 gün 2012/1967 sayılı İBB Meclisi kararı.

g) Hukuk Müşavirliği’ne 22/10/2012 gün 2012/14028-10726 sayılı yazımız.

h) Hukuk Müşavirliği’nin 23/01/2013 gün M.34.1.İBB.0.61-300/19250-85372-1441 sayılı yazısı.

i) Hukuk Müşavirliği’ne 13/02/2013 gün 2013/886-1472 sayılı yazımız.

j) Hukuk Müşavirliği’nin 04/03/2013 gün 10577621-300-230147-4828 sayılı yazısı.

k) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF: İstanbul 5. İdare Mahkemesi 27/03/2007 tarih ve 2005/2279 E., 2007/811 K. kararı ile plansız alanda kalan Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 parselin 120ki/ha. yoğunlukta

“Konut Alanı”, “Park ve Dinlenme Alanları” ve kısmen “Yol” lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı müdürlüğümüzce hazırlanmış ve ilgi c) yazımız ile Başkanlık Makamı’na iletilmiştir. İlgi d) Meclis Kararı ile alınan “…teklife konu parselde kayıtlı yere ilişkin 16/03/2005 tarih ve 589 sayılı İBB Meclis Kararı ile değerlendirilen 1/5000 ölçekli plana itirazlar sonucu oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yürürlükte olduğundan bu plana ve 20/11/2009 tt.li 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre uygulama yapılması uygun görülmüştür.” şeklindeki karar gereği tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (e) Başkanlık Makamı yazımızdaki “…Sonuç olarak, 18/08/2004 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı plan inceleme sürecinde 6918 parsele ilişkin plan değişikliği hükümlerinden birinin mahkeme kararı vasıtası ile iptal edilmiş olması, söz konusu parsele ilişkin 18/08/2004 t.t.’li ana plana dair alınmış tüm plan hükümlerini aralarında ayrılmaz bağlar dolayısıyla geçersiz hale getirdiğinden; Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 parsel yeni bir plan yapılana kadar plansız alanda kalmaktadır.” şeklindeki değerlendirme ile İBB Meclisine yeniden değerlendirilmek üzere iletilmiştir.

İlgi (f) Meclis Kararı ile “Ümraniye İlçesi, Y.Dudullu Mah., 1 pafta 6918 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, teklife dair alınan 13/04/2012 tarih 861 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup 18/08/2004 tt.li 1/5000 ölçekli A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı’na 6918 parsel yönünden yapılan itirazın 15/03/2005 tarih 436 sayılı İBB Meclis kararı ile tadilen kabul edildiği ancak söz konusu meclis kararının İstanbul 5.İdare Mahkemesi'nin 2007/811 K sayılı kararı ile iptal edildiği görülmüştür. 18/08/2004 tt.li 1/5000 ölçekli A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı’na yapılan diğer itirazlarla ilgili olarak ise 16/03/2005 tarih 589 sayılı İBB Meclis kararının alındığı ve bu karar ile plan bütününde yoğunluk değerleri ile ilgili düzenlemeler yapıldığı gibi 6918 parselle ilgili de düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu meclis kararı ile ilgili herhangi bir iptal kararı bulunmadığı ve yapılan düzenlemelerin meriyette olduğu görüldüğünden İstanbul 5.İdare Mahkemesi'nin İBB Meclisi'nin 15/03/2005 tarih 436 sayılı kararı ile ilgili vermiş olduğu 2007/811 K sayılı iptal kararının 16/03/2005 tarih 589 sayılı İBB Meclis kararı kapsamında 6918 parselle ilgili yapılan düzenlemeleri hükümsüz hale getirip getirmediğine dair Hukuk Müşavirliği'nden görüş alınmasının ardından değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” şeklinde karar alınmıştır.

İlgi (f) Meclis Kararı dolayısıyla ilgi (g) yazımız Hukuk Müşavirliği’ne iletilmiş ve ilgi (h) yazı ile

“İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 27/03/2007 tarih ve 2005/2279 E, 2007/811K. sayılı kararı, 436 sayılı Meclis kararına ilişkin olduğundan ve 589 sayılı Meclis kararı bu davaya konu olmadığından; 589 sayılı Meclis kararıyla oluşan planda parsel bazında değişikliğe dair olan 13.04.2012 tarih ve 861 sayılı Meclis kararıyla belirlenen plan kararlarının (genel bölge planı veya

861 sayılı meclis kararı hakkında başkaca bir iptal kararı bulunmuyorsa) yürürlükte olduğu mütalaa olunmuştur.” şeklindeki değerlendirme tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (h) yazıya istinaden yazılan “…6918 parsele ilişkin yürürlüğe giren son plan kararlarının; İlgi (f) Meclis Kararı ve ilgi (h) yazınızda bahsedilenin aksine 1896 sayılı İBB Meclis Kararı ile onanan plan olduğu ve bu planın mahkeme kararı ile iptal edilen 436 sayılı İBB Meclis Kararını düzeltme amaçlı verilen bir karar olarak söz konusu kararın ayrılmaz parçası olduğu unutulmamalıdır.Bu yüzden, 6918 parsele ilişkin alınmış son plan kararlarının 589 sayılı İBB Meclis Kararı yerine 1896 sayılı İBB Meclis Kararı olduğundan ve bu karar iptal edildiğinden söz konusu parsel plansız alanda kalmaktadır. Yukarıda geçen yeni bilgiler, saptamalar, değerlendirmeler ve örnekler ışığında ilgi (h) değerlendirmenizi yeniden değerlendirmeniz hususunda gereği…”şeklindeki ilgi (i) yazımız Hukuk Müşavirliği’ne iletilmiştir.

MÜLKİYET: Yapılan incelemede Ümraniye İlçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 parselin, 21641 m2 büyüklüğünde olduğu, şahıs mülkiyetinde olduğu ve 08/02/1985 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM: Hava fotoğraflarından 1 pafta 6918 parselin büyük oranda boş olduğu ve güneybatısında bir yapı bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM: Ümraniye ilçesi, Y.Dudullu Mahallesi, 1 pafta 6918 sayılı parsel;

23/05/1995 onanlı 1/1000 ölçekli Islah İmar Planında, depolama alanında, 18/08/2004 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planında, % 65’i “60 K/HA Yoğunluklu Konut Alanları’nda” ve % 35 ’i ise “Park ve Dinlenme Alanları’nda” kalmaktadır.

18/08/2004 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı’nın askı süresi içerisinde, Y.Dudullu Mahallesi, 6918 sayılı parselle ilgili olarak, itiraz kapsamında konuya ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/03/2005 tarih ve 436 sayılı Kararı alınmış olup bu kararında, “1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi, A.Dudullu,

18/08/2004 t.t.’li 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi A.Dudullu, Y.Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı’nın askı süresi içerisinde, Y.Dudullu Mahallesi, 6918 sayılı parselle ilgili olarak, itiraz kapsamında konuya ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/03/2005 tarih ve 436 sayılı Kararı alınmış olup bu kararında, “1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi, A.Dudullu,

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 44-58)