3. ESET Endpoint Antivirus ürününü kendi kendine kullanma

3.9 ESET Endpoint Antivirus ile çalışma

3.9.1 Bilgisayar

3.9.1.5 Aygıt denetimi

ESET Endpoint Antivirus, otomatik aygıt (CD/DVD/USB/...) denetimi sağlar. Bu modül genişletilmiş filtreleri/izinleri engellemenize veya ayarlamanıza ve bir kullanıcının belirli bir aygıta erişip erişemeyeceğini ve bu aygıtla çalışıp çalışamayacağını tanımlamanıza olanak tanır. Bilgisayar yöneticisi, istenmeyen içerik bulunduran aygıtların kullanımını engellemek istiyorsa bu özellik faydalı olabilir.

Desteklenen harici aygıtlar:

· Disk depolama (HDD, USB çıkarılabilir disk)

· CD/DVD

·

Aygıt denetimi ayarları seçenekleri Gelişmiş ayarlar (F5) > Aygıt denetimi içinde değiştirilebilir.

Sisteme tümleştir öğesinin yanındaki düğmeyi değiştirerek ESET Endpoint Antivirus ürünündeki Aygıt denetimi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu değişikliğin geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Aygıt denetimi etkinleştirildikten sonra Kurallar seçeneği etkinleşir ve Kural düzenleyicisi penceresini açmanıza olanak tanır.

Mevcut bir kural ile engellenen bir aygıt takılırsa, bir bildirim penceresi görüntülenir ve aygıta erişim verilmez.

3.9.1.5.1 Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Aygıt denetimi kural düzenleyicisi penceresi, var olan kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici aygıtların tam denetimine izin verir.

Bazı aygıtlara kural yapılandırmasında belirlenebilen kullanıcı, kullanıcı grubu veya çeşitli ek parametrelerden herhangi birine göre izin verilebilir veya bu aygıtlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir: ad, harici aygıt türü, bir harici aygıtın bilgisayarınıza bağlanmasının ardından gerçekleştirilecek eylem ve günlük şiddeti.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklayın. Tekrar lazım oluncaya kadar devre dışı kalmasını istediğiniz bir kuralın yanındaki Etkin onay kutusunun seçimini kaldırın. Bir ya da daha fazla kural seçin ve kuralı ya da kuralları kalıcı olarak silmek için Sil'i tıklayın.

Kopyala – Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturur.

Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini otomatik olarak doldurmak için Doldur seçeneğini tıklatın.

Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde, önceliklerine göre sıralanır. Kurallar,

Üst/Yukarı/Alt/Aşağı'yı tıklayarak taşınabilir ve ayrı ayrı ya da gruplar halinde hareket ettirilebilir.

Aygıt denetim günlüğü, Aygıt denetiminin tetiklendiği tüm olayları kaydeder. Günlük girişleri Araçlar > Günlük dosyaları içinde ESET Endpoint Antivirus ana program penceresinden görüntülenebilir.

3.9.1.5.2 Aygıt denetimi kuralları ekleme

Aygıt denetimi kuralı, kural ölçütlerini karşılayan bir aygıt bilgisayara bağlandığında gerçekleştirilecek olan eylemi tanımlar.

Daha iyi tanımlama için Ad alanına kuralın bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Kural etkin seçeneğinin yanındaki düğmeyi tıklatın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde kullanılabilir.

Şu sırada uygula – Oluşturulan kuralı belirli bir zamanda uygulamanıza olanak tanır. Açılır menüden, oluşturulan zaman yuvasını seçin. Daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türü bilgileri, işletim sisteminden devralınır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla Sistem aygıt yöneticisinde görülebilir. Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kart okuyucularını içerir. Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi katıştırılmış tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları örnekleri tarayıcılar ve kameralardır. Bu aygıtlar sadece eylemleri hakkında bilgi verdiği ve kullanıcılar hakkında bilgi sağlamadığı için ancak genel olarak engellenebilirler.

NOT

Kullanıcı listesi işlevi, modem aygıt türü için kullanılamaz. Kural tüm kullanıcılar için uygulanır ve geçerli kullanıcı listesi silinir.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşın, depolama

dört Eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin vermek, engellemek veya uyarmak eylemleri mevcuttur).

Kriter türü – Aygıt grubu veya Aygıt'ı seçin.

Aşağıdaki ek parametreler, kurallarla ilgili hassas ayarlama yapmak ve bunları aygıtlara uyarlamak için kullanılabilir.

Tüm parametreler küçük-büyük harf duyarsızdır:

· Satıcı – Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

· Model – Aygıtın adı.

· Seri numarası – Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

NOT

Bu parametreler tanımsızsa kural eşleşse dahi bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük-küçük harf duyarsızdır ve joker karakterler (*, ?) desteklenmez.

İPUCU

Bir aygıt hakkındaki bilgileri görüntülemek üzere aygıtın türü için kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Günlüğe Kaydı Önem Derecesi

· Her zaman – Tüm olayları günlüğe kaydeder.

· Tanılama – Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

· Bilgiler – Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

· Uyarı – Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder ve ERA Server aracına gönderir.

· Yok – Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kurallar, Kullanıcı listesi alanına eklenme yoluyla belirli kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına sınırlandırılabilir:

· Ekle – İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

· Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.

NOT

Tüm aygıtlar, kullanıcı kuralları tarafından filtrelenemez (örneğin görüntüleme aygıtları kullanıcılar hakkında değil, yalnızca eylemler hakkında bilgi verir).

Belgede Kullanıcı Kılavuzu. Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista Bu belgenin en son sürümünü indirmek için burayı tıklatın (sayfa 46-50)