Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015-2016 Güz DönemiDönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ B

Diyafram, gözün yapısında yer alan hangi unsurla benzerlik taşır?

1.

Göz küresi D)

Arka kamara E)

Fotoğrafa ciddi olarak ilgi duyan amatörler ile ağır yük taşımak istemeyen profesyonellere yönelik olarak üretilen fotoğraf makinesi türüne ne ad verilir?

2.

Sayısal değişebilir objektifli aynasız makineler

A)

Sayısal tek objektifli refleks makineler B)

Çift objektifli refleks makineler C)

Sayısal pentaprizmalı refleks makineler D)

DSLR makineler E)

Örtücü sisteminin fotoğraf makinesindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Kontrast ayarının belirlenmesi A)

Diyafram değerinin uygulanması B)

Poz telafisinin uygulanması C)

Beyaz ayarının belirlenmesi D)

Pozlama zamanının uygulanması E)

Sensörün ışığa duyarlılık oranını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Büyük format fotoğraf makinelerinde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

5.

Işıkölçer A)

Objektif düzlemi B)

Algılayıcı düzlemi C)

Körük D)

Tetikleme sistemi E)

Center Filtrenin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Netsizlik farklarını engellemek A)

Biçim bozulmalarını engellemek B)

Perspektif etkiyi arttırmak C)

Renk derinliğini arttırmak D)

Köşe kararmalarını engellemek E)

Üst üste pozlandırma ile görüntü elde edilen sayısal arkalıklar, aşağıdaki çekim türlerinden hangisi için uygun değildir?

7.

Hareket içermeyen konu çekimleri A)

Kopyalama çekimleri B)

Dış mekan fotomodel çekimleri C)

Renk sadakati gerektiren çekimler D)

İç mekan masaüstü çekimleri E)

Aşağıdakilerden hangisi sayısal arkalıklarla uyumlu çalışabilecek yapıda olan eski nesil orta format fotoğraf makinesi tasarımlarını kapsayan tür olarak tanımlanır?

8.

Geleneksel SLR orta formatlar A)

Kompozit SLR orta formatlar B)

Sayısal SLR orta formatlar C)

Geleneksel TLR orta formatlar D)

Panoramik orta formatlar E)

“Full HD video” dosyaları üretebilen, fotoğraf makinesi formunda piyasaya sunulan ve fotoğraf tarihinde bir ilki de gerçekleştiren sayısal makinenin çekim hızı saniye başına kaç karedir?

9.

Temelde merceğin çevresine takılan bir çark ve bu çarkı çeviren bir maniveladan oluşan sistemin işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Destek sistemi A)

Gölgelik B)

Ergonomik taşıma sistemi C)

Netlik takip sistemi D)

Bakaç E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdakilerden hangisi daha yüksek kalitede görüntü oluşturabilir?

11.

Klasik 1/3 inch video kamera A)

Mikro 4/3 B)

DSLR C)

RED One D)

8 mm film kamerası E)

Aşağıdakilerden hangisi HDSLR ile video çekmeyi tercih etmek için geçerli bir neden değildir?

12.

Otomatik Netlik sistemi A)

Aktarım kolaylığı B)

Görüntü kalitesi C)

Mercek Zenginliği D)

Kolay taşınabilirlik E)

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma araçlarından biri değildir?

13.

Sayısal verilerin depolanmasında kullanılan en küçük ve pratik birimlerin geneline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Bellek kartı A)

Mikro sürücü B)

Mikro çip C)

Gri kart D)

Sayısal duyarkat E)

Stüdyolarda kullanılan flaşların renk ısı değeri yaklaşık kaç Kelvin’dir?

15.

Fotoğrafın teknik bilgilerinin içine nerede çekildiğini enlem ve boylam bilgileriyle birlikte kaydedebilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Standart objektiflerin en yakın netleme mesafesi, odak uzaklığının yaklaşık kaç katı olarak hesaplanır?

17.

Sayısal fotoğrafçılık teknolojisine ve kullanımına en hızlı uyum sağladığı kabul edilen fotoğrafçılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçılığı A)

Stüdyo fotoğrafçılığı B)

Basın fotoğrafçılığı C)

Moda fotoğrafçılığı D)

Reklam fotoğrafçılığı E)

Reklam, tanıtım fotoğrafının sayısal fotoğrafa geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

19.

Beyaz dengesinin sağlanabilmesi A)

Zaman kazandırması B)

Yaratıcı çalışmalara olanak sağlaması C)

ISO değerlerinin düşük olması D)

Hata payının daha az olması E)

Bir ürün ya da nesnenin tanıtımına yönelik olarak, en iyi şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla yapılan fotoğraf çekim tekniğine ne ad verilir?

20.

Tanıtım fotoğrafı A)

Yakın çekim B)

Natürmort C)

Kopyalama D)

Masaüstü (still life) E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

TOPLUM VE İLETİŞİM B

İletişim sürecinde kaynağın alıcıya gönderdiği her türlü söz, işaret ve ses olgularına ne ad verilir?

1.

Geri bildirim D)

Kanal E)

Ülke genelinde dağıtımı yapılan basılı veya görsel, işitsel medya kuruluşlarının bütününe ne ad verilir?

2.

Uluslararası basın A)

Kent basını B)

Bölgesel basın C)

Yerel basın D)

Yaygın basın E)

Sinemada toplumun sevdiği, ilgilendiği ve ortak dedikodu nesnesi haline getirdiği kişilere ne ad verilir?

3.

Radyo, popüler kültür kavramına en önemli katkıyı hangi programlarla yapmıştır?

4.

Eğitim programları A)

Magazin programları B)

Müzik programları C)

Kültür programları D)

Spor programları E)

Tematik yayınların ortaya çıkmasında aşağıdaki öğelerden hangisi etkili olmamıştır?

5.

İzleyicilerin tüketim alışkanlıklarına göre sınıflandırılması

A)

İzleyicilerin tüketim tercihlerine göre sınıflandırılması

B)

Televizyon alıcılarının ucuzlaması C)

İzleyici beğenilerinin benzeşmesi D)

Evlerdeki alıcı sayısının çoğalması E)

Türkiye’de özel televizyon yayıncılığına kaç yılında geçilmiştir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının tüketim kültürü aracılığıyla kitleler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyleyen Frankfurt Okulu düşünürlerinden biridir?

7.

Neil Postman A)

Marshall McLuhan B)

Harold Innis C)

Theodor Adorno D)

Max Weber E)

Amerika, Japonya ve bazı Asya ülkelerinde kullanılan NTCS sisteminde satır sayısı kaçtır? internet kullanıcısının olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Aşağıdakilerden hangisi, dijital kodlama sistemine sahip olan internet erişimli iletişim araçlarından biri değildir?

10.

Cep telefonu A)

Tablet B)

Dergi C)

Avuç içi bilgisayar D)

Oyun konsolu E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Hiçbir bilgisayar dili bilmeden birkaç kutunun içini doldurarak kolayca yayınlanabilen kişisel sayfalara ne ad verilir?

11.

A) Blog

Çoklu ortam B)

Forum C)

Bağlantılı metin D)

Site E)

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal medya ortamlarından biri değildir?

12. ve tutundurma bileşenlerinden oluşan karmaya ne ad verilir?

13.

Pazarlama A)

Reklam B)

Halkla ilişkiler C)

Lotarya D)

Promosyon E)

Aşağıdakilerden hangisi, kurumları reklam vermeye yönelten hedeflerden biri değildir?

14.

Marka bilinirliğini artırma A)

Ürün ya da hizmet satın alma B)

Bilgilendirme C)

Uluslararası pazara açılma D)

Marka imajı oluşturma E)

Aşağıdakilerden hangisi, tutundurma kavramını oluşturan öğelerden biri değildir?

15.

Halkla ilişkiler A)

Satış teşviki B)

Kişisel satış C)

Reklam D)

Tüketim E)

Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal reklamcılığın amaçlarından biri değildir?

16.

Çalışanları motive etme A)

Olumlu bir imaj ve ün oluşturma B)

Kuruma yönelik farkındalık sağlama C)

Siyasal çevreyle çıkara dayalı ilişkiler kurma D)

Sosyal sorumluluk anlayışını yansıtma E)

Aşağıdakilerden hangisi, bilgi ve ekonomilerinin küresel anlamda yarattığı değişikliklerden biri değildir?

17.

Sermayenin küresel hareketliliği A)

Bilgi ürünlerinin rakipsizliği ve tükenmezliği B)

Ağ endüstrilerinin gelişmesi C)

Kişiselleştirilmiş ürünlerin yaygınlaşması D)

Devletlerin sermaye girişlerini engellemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi, analog kitle iletişiminin özelliklerinden biridir?

18.

Merkezi kontrolün giderek azalması A)

Geri bildirimin anında olması B)

İzleyicinin geniş, heterojen, isimsiz ve özel olması

C)

Dağıtım kanallarının birleştirilmiş ve sayısal olması

D)

İzleyici üretiminin mümkün olması E)

Sayısal kablo ya da genişbant üzerinden etkileşimli olarak elektronik televizyon program rehberini kullanarak izleyicinin istediği programı seçtiği yayın sistemine ne ad verilir?

19.

İstediğini öde sistemi A)

Öde ve izle sistemi B)

İstediğini izle sistemi C)

İstediğini ödemeden izle sistemi D)

Ödemeden izle sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın özelliklerinden biri değildir?

20.

Sayısal bir medya olması A)

Farklı ağlarla devamlı artan bir hızda dağıtılması

B)

Bilgi teknolojilerini içermesi C)

Tek yönlü iletişimi içermesi D)

Bilgisayar altyapılarını içermesi E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

TÜRK DİLİ-I B

Kazakça, Karakalpakça ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kıpçak Türkçesi A)

Sibirya Türkçesi B)

Bulgar Türkçesi C)

Uygur Türkçesi D)

Oğuz Türkçesi E)

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilir?

2.

Bölge dili A)

Yardımcı resmî dil B)

Ana dili C)

Çalışma dili D)

Lingua franca E)

muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aykırılaşma E)

“Gözlükçülük” sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

5.

Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.

A)

Keskin sirke küpüne zarar sözünü o kavgada anlamıştım.

B)

Yazar kısa öykülerle başlamış işe, romana sonradan geçmiş.

C)

Kardeşim bilgisayar almak için bir yıldır para biriktiriyor.

D)

Sınıfta tek başına oturan bir öğrenci olduğunu söylediler.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği, ismi nitelemiştir?

6.

Dersten çıkıp gülerek kantine gitmişlerdi.

A)

Ne zaman doğru dürüst konuşacaksın bizimle?

B)

Gelecekte neler yapacağını uzun uzun anlattı.

C)

Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu.

D)

Tek düşündüğüm oradan sağ salim çıkıp eve varmaktı.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?

7.

İki tiyatrocu sahnede yıllarca beğenilerek izlenen oyunlarını son kez sergilediler.

A)

Beğenilen sanatçı ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı.

B)

Portakal çiçeklerinin mis gibi kokusu sarmıştı koca şehri.

C)

Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi.

D)

Dün birkaç kişi mahallenin sorunlarını çözmek için valiyle görüştü.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

8.

Anadolu türkülerini bu güzel kasabada duydum.

A)

Gecenin bir yarısı yokuştan aşağı inerken şehrin sustuğunu hissetim.

B)

Yazdıklarına bakılırsa, Ayşe ile Sema önceden tanışıyorlardı.

C)

Atatürk Meydanı’nın bir arka sokağındaki küçük bir evde büyüdüm.

D)

Şehrin en kalabalık semtlerinde yaşayan bu insanlar hep bir telaş içindeydi.

E)

Türk dünyasında atasözü yerine kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9.

Makal, nakıl A)

Makal, mecaz B)

Nakıl, mecaz C)

Tabir, mecaz D)

Tabir, ıstılah E)

Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Yüzde iki yabancı sözcük oranıyla Türkçenin en sade metinlerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Dîvânu Lugâti’t-Türk A)

Kutadgu Bilig B)

Dede Korkut Oğuznameleri C)

Orhun Yazıtları D)

Atabetü’l-Hakâyık E)

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

12.

Birleşik söz A)

Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13.

Gelişme A)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir?

15. 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Türkçedeki akrabalık adları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Kimi akrabalık adları, bu adla bir yakınını tanımlayan kişinin medeni durumunu da belirtir.

A)

Türkçede en uzak akrabaya kadar ayrı ayrı akrabalık adları vardır.

B)

Cinsiyet bildirmez.

C)

Akrabalık düzeylerini bildirir.

D)

Aile bireylerinin belirlenmesinde ayırt edicidir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?

17.

Türkçenin yazım kurallarını kavrayamaması A)

Diller arası etkileşim sonucu bir dilden başka dile sözcüklerin geçmesi

B)

Türkçenin anlatım gücü ile donanmamış olması

C)

Türkçenin dil bilgisi kurallarını kavrayamaması

D)

Yabancı kökenli sözcükler kullanma eğilimi göstermesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

18.

Sözcüklerin yanlış söylenmesi A)

Dilin sözcük sayısının az olması B)

Sözcüklerin yanlış yazılması C)

Sözcüklere yanlış anlam yüklenmesi D)

Cümlenin ögeleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan anlatım bozukluğu

E)

Günümüzde dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İngilizce A)

Rusça B)

Fransızca C)

İspanyolca D)

Almanca E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?

20.

Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi A)

Sunucu ve muhabir seçiminde titizlik gösterilmesi

B)

Dil konusunda duyarlı davranılması C)

Yayımcı kuruluşun öz denetimini yapması D)

Günlük izleme oranının artırılması E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3376-B

11 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)