Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015-2016 Güz DönemiDönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-29)

İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI B

Duyusal bir ödül, entelektüel bir uyarım, çekici bir hayat tarzı ve sosyal beğeni vaad eden reklam mesajı türü aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İlişkisel mesaj A)

Aracı olan mesaj B)

Haber mesajı C)

Tanıklık eden mesaj D)

Karşılaştırmalı mesaj E)

LoCoS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Piktogram ve ikonlardan oluşur.

A)

Sembollerle oluşturulmuş bulmacadır.

B)

18 işaretten oluşur.

C)

Görsel bir işaret dilidir.

D)

Piktografik bir koddur.

E)

Tipografi nedir?

3.

Mesajın sözlü olarak aktarılması için tasarlanan noktalama işaretlerinin tümüne tipografi denir.

A)

Fotoğrafın estetik olarak aktarılması için tasarlanan sembol, çizgi ve noktalama işaretlerinin tümüne tipografi denir.

B)

Mesajın yazılı olarak aktarılması için tasarlanan harf, sayı, sembol, çizgi ve noktalama işaretlerinin tümüne tipografi denir.

C)

Mesajın yazılı olarak aktarılması için ciltleme türlerinin tümüne tipografi denir.

D)

Dergide yer alan görsel elementlerin tümüne tipografi denir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi dinleyicinin dikkatini çekmek amacıyla şarkıları sıralama şekillerinden biri değildir?

4.

Vokalli - Vokalsiz A)

Kadın Vokalli - Erkek Vokalli B)

Grup Vokalli - Solo Vokalli C)

Enstrümantal - Orkestral D)

Single - Remix E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayıncılarından biridir?

5.

Yapım şirketi yetkilisi A)

Aşağıdakilerden hangisinde televizyon dizilerinin yapım süreci doğru olarak verilmiştir?

6.

Yapımcı bulunması, oyuncuların belirlenmesi, senaryo yazılması

A)

Kurgu aşaması, çekim aşaması, senaryo aşaması

B)

Yönetmen bulunması, senaryo yazılması, çekim yapılması

C)

Yapım öncesi aşaması, yapım aşaması, yapım sonrası aşaması

D)

Senaryo aşaması, müzik aşaması, çekim aşaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi gazete başlıklarının işlevlerinden biri değildir?

7.

Haberi okutmak için okuru baştan çıkarmak A)

Diğer haberlere ilgiyi arttırmak B)

Haberin önemini göstermek C)

Tasarım aşamasında, sayfanın düzenlenmesinde dayanak noktası oluşturmak

D)

Haber içeriğini özetlemek E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo teknisyeninin görevlerinden biri değildir?

8.

Yayın masasını kullanmak A)

Röportaj randevularını almak B)

Aşağıdakilerden hangisi bir radyo programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

9.

Aşağıdakilerden hangisi pembe dizilerin izleyicide alışkanlık yaratması için geliştirilen formüllerden biridir?

10.

Yayın periyodunun sıklığı, her gün aynı saatte yayınlanıyor olması

A)

İzleyicilerin boş zamanlarının çok olduğu cumartesi ve pazar günleri yayınlanması B)

İzleyenlere çeşitli ödüller dağıtıyor olması C)

Dünyanın çok çeşitli ve ilginç yerlerinde çekilmesi

D)

Maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle nitelikli yapımlar olması

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Bir malın, hizmetin veya fikrin bedeli ödenerek ve bedelin kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satışın dışında kalan tanıtım faaliyetlerine ne ad verilir?

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı strateji yaklaşımlarından biri değildir?

12.

Temel satış önerisi E)

Aşağıdakilerden hangisi durum komedisi karakterlerinin bir özelliğidir?

13.

Çoğunlukla küçük sorunları olan mutlu insanlar olması

A)

Toplumun büyük bir bölümü tarafından tanınan ünlü kişilerden oluşması

B)

Hiçbir sorunu olmadığı halde mutlu olamayan bir yapılarının olması

C)

Sürekli olarak karşısındaki insanları aşağılayan bir tutum içinde olması

D)

Ne istediğini bilmeyen, kendini aydın zanneden kişiler olması

E)

Aşağıdakilerden hangisi web tasarım felsefesi içerisinde yer alan açıklık unsurunun tamamlayıcılarından biri değildir?

14.

Başlık tipografisi A)

Modüler sayfa düzeni B)

Net fotoğrafların kullanılması C)

Rengin, dekoratiflik dışında vurgulayıcı olarak da kullanılması

D)

Yazıların çok fotoğrafla desteklenmesi E)

Sayfaya yerleştirilecek yazı, görüntü, ses ve resim gibi farklı ortamlarda ortak şekilde görüntülenmesini sağlayacak çeşitli kodlardan oluşan işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir? sağlayacak ajans elemanlarının bilgilenmesini sağlayan iç belgeye ne ad verilir?

16.

Müşteri brifi A)

Pazarlama planları, reklam planları, reklamlar ve diğer iletişim araçlarını hazırlamakta uzmanlaşmış kişilerden oluşan bağımsız organizasyona ne ad verilir?

17.

Pazarlama Ajansı A)

Halkla İlişkiler Ajansı B)

Reklam Ajansı C)

Dijital Ajans D)

Haber Ajansı E)

Senaryo yazarının, yönetmen ile çalışmaya başlamadan önceki son bireysel çalışmasını yaptığı senaryo evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Yalnızca bilgi sunan, internet kullanıcısının aktif katılımının olmadığı sayfalara ne ad verilir?

19.

Kişisel web sayfaları A)

Java sayfalar B)

Web 2.0 sayfaları C)

Statik web sayfaları D)

Dinamik web sayfaları E)

Aşağıdakilerden hangisi web tasarım konseptlerinden biri değildir?

20.

Denge A)

Basitlik B)

Kontrast ve odak C)

Tekrarlama D)

Bilgi verici tasarım E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

HABER YAZMA TEKNİKLERİ B

“Türkiye’de işsiz sayısı her geçen gün artıyor.” cümlesiyle başlayan bir haberin giriş tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Geleneksel giriş A)

Tanımlayıcı giriş B)

Öyküleyici giriş C)

Genelleyici giriş D)

Mecazi giriş E)

“Genç adam, bir cümle yazarken bir özne, bir tümleç ve bir fiil kullanacaksın. Sıfat kullanmak istiyorsan, önce benim iznimi almalısın.” sözünün sahibi kimdir?

2.

Abraham Linkoln A)

Edward Said B)

Jean-Jaques Rousseau C)

Georges Clémenceau D)

Lauren (Deak) Lyman E)

Aşağıdakilerden hangisi haber yazma tekniklerinden biri olan dörtgen tekniğinin diğer adlarından biridir?

3.

Prizma A)

Blok B)

Konik C)

Piramit D)

Bold E)

Aşağıdakilerden hangisi ters piramit tekniği ile yazılan bir cinayet haberinde, genellikle dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

4.

18 yaşından küçük kişilerin kimliklerinin açık bir şekilde yazılmaması

A)

Olayın tanıklarından bilgi alınması B)

Cinayetin nedenlerinin tek bir kaynaktan öğrenilmesi

C)

Cinayetin nedeniyle ilgili olarak bir kez daha

“iyi ama niye?” diye sorulması D)

Haberin başkalarına örnek olmaması için, olayın en ince ayrıntılarına kadar aktarılmaması

E)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi gazetecilikte röportaj ile haber arasındaki farklar açısından yanlıştır?

5.

Röportaj edebi bir yazı türüdür.

A)

Gerçeklik her iki tür için de vazgeçilmezdir.

B)

Haberin anlatım dili üçüncü tekil şahıstır.

C)

Her haber konusunun ardından röportaj çıkabilir.

D)

Röportaj daha nesneldir.

E)

Nail Güreli’nin “Yaşamın bir kesitini edebiyatla belgeleme sanatı” şeklindeki yorumu aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

6.

Köşe yazarlığı A)

Araştırmacı gazetecilik B)

Röportaj C)

Muhabirlik D)

Fotoğrafçılık E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki görüşme ve söyleşi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Görüşme gündemdeki konuya ilişkin birkaç sorudan fazlasını içermez.

A)

Görüşme en temelde bir haber toplama tekniğidir.

B)

Görüşme genellikle ters piramit tekniğiyle yazılan haberler için yapılır.

C)

Söyleşi çoğunlukla ani gelişir, hazırlıklı olmak gereklidir.

D)

Söyleşi görüşmeye dayanır.

E)

Basın bülteni hazırlarken unutulmaması gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Kişi, kurum ya da ürünün reklamının yapılmaması

A)

Metin yazımında mutlaka geniş zaman kipinin tercih edilmesi

B)

Kesinlikle 800 kelimenin aşılmaması C)

Mesajın başlıkta açık bir şekilde sunulması D)

İlk paragrafta kamuoyunun dikkatinin çekilmesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi gazetecilikte röportaj türü yazılardan uzaklaşılmasının başlıca nedenlerinden biridir?

9.

Habercilikte ön plana çıkan nesnellik vurgusu

A)

Gazete patronlarının haberciliği ucuzlatma girişimleri

B)

Edebiyat yazarları arasındaki siyasi çekişmeler

C)

Usta edebiyat yazarlarının sayısının azalması

D)

Gazetecilik alanındaki teknolojik yenilikler E)

Aşağıdakilerden hangisi söyleşi için yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

10.

Görüşülecek kişinin kimliği, yaşadıkları ya da konu hakkında bilgi toplamak

A)

Mümkünse randevu almak, görüşülecek yer ve saati belirlemek

B)

Görüşülecek kişiyi köşeye sıkıştıracak, can alıcı, vurucu en az bir soru bulmak

C) tavırlara dikkat etmek

E)

Aşağıdakilerden hangisi ajans haberlerinin genel ilkelerinden biri değildir?

11.

Ayrıntılara önem vermek E)

Aşağıdakilerden hangisi haber satıcısı olup haber ve diğer yan ürünlerini sözleşmeler yaparak belirli bir ücret karşılığında abonelerine satar?

12.

Haber Tedarikçileri Birliği A)

Basın İlan Kurumu B)

Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü C)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti D)

Haber Ajansı E)

Aşağıdakilerden hangisi televizyon haberciliğinde spikerin anonsu ile başlayan bölüme verilen isimdir?

13.

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Konuşma dili tekniği aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

14.

Günlük popüler konuşma dilinde yazmak A)

Şu anda olup bitenleri yazmak B)

İçinden geldiği gibi serbest bir şekilde yazmak

C)

Hedef kitlenin konuştuğu özgün dille yazmak D)

Karşıdaki insanla konuşuyormuş gibi yazmak

E)

Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinde en çok kullanılan haber aktarma yüklemlerinden biridir?

İfadelerine yer vermek D)

Görüşlerini dile getirmek E)

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre “Herkes bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkında sahiptir.” ifadesi aşağıdaki hangi hak kapsamında yer alır?

16.

İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi’nden kaynaklanan hak

A)

Gazetecilik meslek hakkı B)

Basın Kanunu’ndan kaynaklanan hak C)

İnsan ve yurttaş hakkı D)

Avrupa Birliği Kanunları’ndan kaynaklanan hak

E)

Aşağıdaki ahlak anlayışlarından hangisi

“hiçbir amaç, hiçbir koşulda, hiçbir ahlak dışı aracı haklı haklılaştıramaz” ilkesini savunur?

Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlayışları arasında “olabildiği kadar çok insanın olabildiği kadar mutluluğunun sağlanması”

ilkesinin savunucusudur?

18.

John Stuart Mill A)

William Hanry Harrison E)

Aşağıdakilerden hangisi haberin denetim ve doğrulama aşamasında “yanlış bilgi denetimi” kapsamında yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir?

19.

Haberde aktarılan tüm bilgiler doğru mudur?

A)

Haber başlığı haberi yeterince tanımlamakta mıdır?

B)

Haber metni herhangi bir kuşkuya yer vermekte midir?

C)

Haber kaynaklarına yapılan atıflar doğru mudur?

D)

Haberde adı geçen kişiler doğru tanıtılmış mıdır?

E)

Radyo ve televizyon kuruluşlarının haber merkezleri tarafından hazırlanan ve yayımlanan günün yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişen olayları hakkında kamuoyuna sunulan bilgilerin yer aldığı haber programına ne ad verilir?

20.

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

TÜRK DİLİ-I B

Kazakça, Karakalpakça ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilir?

2.

Bölge dili A)

Yardımcı resmî dil B)

muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

“Gözlükçülük” sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

5.

Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.

A)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği, ismi nitelemiştir?

6.

Dersten çıkıp gülerek kantine gitmişlerdi.

A)

Ne zaman doğru dürüst konuşacaksın bizimle?

B)

Gelecekte neler yapacağını uzun uzun anlattı.

C)

Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu.

D)

Tek düşündüğüm oradan sağ salim çıkıp eve varmaktı.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?

7.

İki tiyatrocu sahnede yıllarca beğenilerek izlenen oyunlarını son kez sergilediler.

A)

Beğenilen sanatçı ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı.

B)

Portakal çiçeklerinin mis gibi kokusu sarmıştı koca şehri.

C)

Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi.

D)

Dün birkaç kişi mahallenin sorunlarını çözmek için valiyle görüştü.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

8.

Anadolu türkülerini bu güzel kasabada duydum.

A)

Gecenin bir yarısı yokuştan aşağı inerken şehrin sustuğunu hissetim.

B)

Yazdıklarına bakılırsa, Ayşe ile Sema önceden tanışıyorlardı.

C)

Atatürk Meydanı’nın bir arka sokağındaki küçük bir evde büyüdüm.

D)

Şehrin en kalabalık semtlerinde yaşayan bu insanlar hep bir telaş içindeydi.

E)

Türk dünyasında atasözü yerine kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9.

Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil

Yüzde iki yabancı sözcük oranıyla Türkçenin en sade metinlerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Dede Korkut Oğuznameleri C)

Orhun Yazıtları D)

Atabetü’l-Hakâyık E)

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

12.

Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir?

15. 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Türkçedeki akrabalık adları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Kimi akrabalık adları, bu adla bir yakınını tanımlayan kişinin medeni durumunu da belirtir.

A)

Türkçede en uzak akrabaya kadar ayrı ayrı akrabalık adları vardır.

B)

Cinsiyet bildirmez.

C)

Akrabalık düzeylerini bildirir.

D)

Aile bireylerinin belirlenmesinde ayırt edicidir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?

17.

Türkçenin yazım kurallarını kavrayamaması A)

Diller arası etkileşim sonucu bir dilden başka dile sözcüklerin geçmesi

B)

Türkçenin anlatım gücü ile donanmamış olması

C)

Türkçenin dil bilgisi kurallarını kavrayamaması

D)

Yabancı kökenli sözcükler kullanma eğilimi göstermesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

18.

Sözcüklerin yanlış söylenmesi A)

Dilin sözcük sayısının az olması B)

Sözcüklerin yanlış yazılması C)

Sözcüklere yanlış anlam yüklenmesi D)

Cümlenin ögeleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan anlatım bozukluğu

E)

Günümüzde dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İngilizce A)

Rusça B)

Fransızca C)

İspanyolca D)

Almanca E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?

20.

Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi A)

Sunucu ve muhabir seçiminde titizlik gösterilmesi

B)

Dil konusunda duyarlı davranılması C)

Yayımcı kuruluşun öz denetimini yapması D)

Günlük izleme oranının artırılması E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3380-B

12 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-29)