• Sonuç bulunamadı

7. SİNOP’UN EKONOMİK YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM

9.2. Öneriler

Ö.1. Dünyanın en eski uygarlıklarından birine sahip olan Sinop’a ait başta Kalkolitik çağ, İlk Tunç Çağı’na ait eserlerden oluşacak gezici müze oluşturulmalı ve iyi bir tanıtım sonrası dünya turuna çıkarılarak sergilenmelidir.

Ö.2. Birçok Avrupa ülkesinde 12-13. yy.dan kalma şato ve katedraller çok önemli tarihi eser olarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist çekmektedir. Balatlar Kilisesi de başta Hıristiyan dünyası olmak üzere milyonlarca turist çekebilecek kapasitededir. Bu amaçla çevre düzenlemesi, tanıtım, yazılı ve görsel basının kullanımı, turların düzenlenmesi gibi konularda hassas çalışılmalı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncelikleri arasında yer almalıdır.

Ö.3. Karadeniz’e turlar düzenleme yoluna gidilmelidir. Bu turlar sadece Türkiye sınırları içinde kalmamalı, tüm Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında süreklilik kazanmalıdır.

Ö.4. Turizmi 12 aya yayabilmek amacıyla örnek spor kompleksi tesisi kurulmalı, bu tesisin spor turizminin geliştirilmesini sağlaması amacıyla her türlü altyapı, teknik kadro ve teknolojik malzemelerle donatılmadır

.

Ö.5. Türkiye’nin turizm potansiyeli en yüksek illerinden olan Sinop’ta bu potansiyeli değerlendirecek kapsamlı bir çalışma İl Kültür Müdürlüğü öncülüğünde Bakanlıkça başlatılmalı, yeteri kadar ödenek ayrılmalı ve projeler tüm Türkiye’ye tanıtılmalıdır.

Ö.6. Sinop’un zengin mimari mirası, tarihi taşınmaz gayri menkulleri restore edilmeli, korunmalı ve turizme hizmet edecek yapılar haline getirilmelidir.

Ö.7. Atatürk ve Sinop, Şerif Bey, Diyojen, Dr. Rıza Nur başta olmak üzere ünlü Sinoplu isimlerin ve önemli olayların tanıtıldığı fotoğraf sergileri, tanıtım filmleri hazırlanmalı, tarihi köşkler turistik gezi turlarına dahil edilerek isimleri yaşatılmalı aynı zamanda turizm yelpazesi çeşitlendirilmelidir.

Ö.8. Sinop’un diğer bölgelerle olan bağlantılarını sağlayacak güvenli yolların yapılması için kaynak ayrılmalı, deniz ve hava ulaşımı olanaklarını kullanabilmek için özel sektöre vergisiz yakıt, vergide indirim, uzun vadeli kredi gibi teşvik olanakları araştırılmalıdır.

Ö.9. Ayancık kereste fabrikası gibi dönemin en büyük kereste fabrikası aslına sadık kalınarak restore edilmeli, Çek Cumhuriyeti’ndeki tarihi bira ve likör fabrikaları gibi müze haline getirilerek hem Sinop’un tanıtımı yapılmalı hem de ekonomik gelir sağlanmalıdır.

Ö.10. Nüfus bilgileri üzerinden Sinoplu vatandaş sayısı bir milyonun üzerinde olmasına rağmen nüfusun azlığı ve göçün sosyo-ekonomik sebeplerini ortaya çıkarabilecek ayrıntılı anket ve bilimsel çalışma yapılmalıdır.

Bu sonuçlar ışığı altında Bakanlıklar, Valilik ve yerel yönetimler olarak göçü önleyici tedbirler araştırılmalı ve hayata geçirilmelidir.

Ö.11. Okur yazarlık oranını Türkiye standartlarının üzerine çıkaracak tedbirler araştırılmalı, özellikle köylerde okul çağını bitirmiş insanlar için okuma yazma kursları açılmalıdır.

Taşımalı eğitimin yaygınlaştırılması için daha fazla kaynak ayrılmalı, dağınık köylerin her birine okul yapmak ve öğretmen atamak zor olduğundan yatılı bölge okulları açılmalıdır.

Ö.12. İl merkezi ve ilçelerinde ihmal edilen alt ve üst yapı projelerini hayata geçirmek için kaynak ayrılmalı; var olan turizm potansiyelini hayata geçirmenin ve turist çekmenin temel koşullarından birinin de alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmış olması gereği unutulmamalıdır.

Ö.13. Kentleşme politikası oluşturulmalı, Kentsel Yenileme Alanları tespit edilmeli altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız verilmelidir.

Ö.14. Valilik ve yerel yönetimler çevre politikaları geliştirmeli, Avrupa Birliği standartlarında evsel atık, atık toplama ve atık dönüşüm projeleri hazırlamalıdır.

Ö.15. Sanayi devrimi sonrası ve küreselleşen dünyamızda tarım alanlarının verimli kullanılması daha da önem kazanmıştır. Seracılık ve organik tarım gibi gelir getirici tarım alanlarının Sinop ve köylerinde yaygınlaştırılması ve bu konuda teşvik kredileri için çalışma başlatılmalıdır.

Ö.16. Parçalı arazilerde sera ve organik tarım teşvik edilmeli gerekirse mikro krediler verilmelidir. Erozyonla mücadele tüm il genelinde kampanya ile yapılmalı, ilköğretim çağından itibaren çevre bilinci geliştirici, eğitici programlar konulmalıdır.

Ö.17. Başta orman köylüleri olmak üzere ormandan geçim sağlayan köylüler kestane ve ceviz gibi yurt içi ve dışında ekonomik getirisi fazla olan ağaçlar konusunda bilgilendirilmeli, bu tür fidanların İl Tarım Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından köylere ulaştırılması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Ö.18. Madencilik alanında en yaygın olanı mermercilik dalının gelişmiş tekniklerle yapılabilmesi ve mermercilik sanayinin gelişmesi için projeler geliştirilmelidir. Bununla beraber turizme katkı yapacak mermerden yapılmış hediyelik eşya gibi el sanatları genç kızlara iş imkanı sağlayacak hale getirilmelidir.

Ö.19. Tarıma uygun olmayan ve engebeli arazilerde küçükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi gelir getiren hayvancılık dalları bilimsel tekniklerle yapılabilmesi için proje

başlatılmalı, kurslar açılmalı ve köylülerin bu kurslara katılımı ve bilimsel teknikler kullanmaları teşvik edilmelidir.

Ö.20. Balıkçılığın gelişmesi ve sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınmalı, Karadeniz’e kıyısı olan devletler ile ekonomik işbirliğine gidilmelidir. Avlanma mevsimi dışında da balıkçılığın devam edebilmesi için kültür balıkçılığı teşvik edilmelidir.

Ö.21. Nükleer santral kurulması kararı alınırsa altyapı ve üst yapı çalışmaları hızlanacağı, istihdam sağlayacağı; işsizliği azaltıp ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracağı için bu il Sinop olmalıdır.

Ö.22. Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında 50 il vardır. Samsun, Malatya gibi Sinop’la kıyaslandığında oldukça iyi durumdaki illerle birlikte olan Sinop, Bölgesel gelişmede öncelikli iller arasına alınmalıdır.

Ö.23. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılması Hakkında çıkarılan 5084 Sayılı Kanun’un ilde uygulanabilmesi için yeterince tanıtım yapılmalı, küçük yatırımcılar teşvik edilmelidir.

Ö.24. Sinop Büyük Liman İnşaatı Projesi hayata geçirilmeli, proje kapsamında Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde mal ve yük taşımacılığı yapılmalı, balıkçılar bir alanda toplanmak suretiyle mevcut barınak yat limanı haline getirilmelidir. Sinop Limanı genişletildiği takdirde, Deniz İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün feribot sefer sayıları artacak ve daha düzenli olarak yolcu taşıyabilecektir.

Ö.25. Yeni çıkan kanunla yeni kurulacak üniversitelerden birisi de Sinop Üniversitesidir. Bu üniversiteye bağlı Turizm İşletme ve Otelcilik Fakültesi ve Turizm Meslek Lisesi açılmalıdır.

Ö.26. Hastaların tedavi olmak için Samsun ve Ankara’ya gitmelerine gerek kalmaması için İldeki uzman doktor sayısı artırılmalı, eksik kadrolar tamamlanmalıdır.

Belgede Sinop'un toplumsal yapısı (sayfa 127-130)