• Sonuç bulunamadı

Bilgi güçtür

Cevaplarınızı hızlı bir şekilde bulun, öneri sistemimiz aracılığıyla araştırmanızı genişletin ve trend olan araştırma konuları hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı yakalayın

En iyi kaynaklarımız

More than 5 million documents. Even those of your professors

Yahya AKYÜZ TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö

Yahya AKYÜZ TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö

417
0
0
Anton Çehov’un ‘Tütünün zararları’ adlı tek kişilik oyununa çalışma süresi

Anton Çehov’un ‘Tütünün zararları’ adlı tek kişilik oyununa çalışma süresi

37
0
0
Sıvı yakıtlı bir roket motorunun rejeneratif yöntemle hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve eşlenik ısı transferi kullanılarak soğutulması

Sıvı yakıtlı bir roket motorunun rejeneratif yöntemle hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve eşlenik ısı transferi kullanılarak soğutulması

92
0
0
6. Sınıf Matematik 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

6. Sınıf Matematik 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

6
0
0
7. Sınıf Türkçe 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

7. Sınıf Türkçe 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

8
0
0
8. Sınıf T.C.İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 8'li Çöz Bitir - Getir Testleri

8. Sınıf T.C.İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 8'li Çöz Bitir - Getir Testleri

6
0
0
Basit Makineler Kaldıraçlar Çalışma Kağıdı

Basit Makineler Kaldıraçlar Çalışma Kağıdı

4
0
0
21. Yüzyıl Kütüphane Binalarının Mimari Özelliklerinin İncelenmesi

21. Yüzyıl Kütüphane Binalarının Mimari Özelliklerinin İncelenmesi

145
0
0
OSTEOPOROZ ve METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OSTEOPOROZ ve METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

248
0
0
PERÎLİİN MAĞARASI* Yrd. Doç. Dr. A. Fuat DOĞU** Arş. Gör. Harun TUNÇEL** Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN*** Arş. Gör. İhsan ÇİÇEK** Arş. Gör.

PERÎLİİN MAĞARASI* Yrd. Doç. Dr. A. Fuat DOĞU** Arş. Gör. Harun TUNÇEL** Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN*** Arş. Gör. İhsan ÇİÇEK** Arş. Gör.

18
0
0
Silifke - Gülnar Platosunda (Orta Toroslar) Paleovadi Sistemlerinin Yüzey  Karstlaşması Üzerine Etkisi

Silifke - Gülnar Platosunda (Orta Toroslar) Paleovadi Sistemlerinin Yüzey Karstlaşması Üzerine Etkisi

13
0
0
Lineer Cebir Çözümlü Soru Bankası - Matematik OABT

Lineer Cebir Çözümlü Soru Bankası - Matematik OABT

12
0
0
Algılanan örgütsel destek ile iş performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının aracı rolü

Algılanan örgütsel destek ile iş performansı ilişkisinde örgütsel özdeşleşme, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının aracı rolü

316
0
0
Total Diz Artroplastili Hastalarda Farklı Bandaj ve Kinezyo Bantlama Uygulamalarının Erken Dönem Ağrı, Ödem ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Olan Etkileri

Total Diz Artroplastili Hastalarda Farklı Bandaj ve Kinezyo Bantlama Uygulamalarının Erken Dönem Ağrı, Ödem ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Olan Etkileri

129
0
0
ikinci-Dereceden-Denklemler 2 -Çözümlü Sorular

ikinci-Dereceden-Denklemler 2 -Çözümlü Sorular

8
0
0
Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket Çıkmış Sınav Soruları

Çembersel Hareket ve Basit Harmonik Hareket Çıkmış Sınav Soruları

4
0
0
Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği

Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği

165
0
0
YDS - YÖKDil Çözüm Teknikleri Rehberi PDF | 92681

YDS - YÖKDil Çözüm Teknikleri Rehberi PDF | 92681

87
0
0
Uluslararası ticaret bölümü öğrencilerinin sürekli kaygı durumlarının kariyer yapılandırma süreci yönetimi üzerindeki etkisi

Uluslararası ticaret bölümü öğrencilerinin sürekli kaygı durumlarının kariyer yapılandırma süreci yönetimi üzerindeki etkisi

106
0
0
bursa teknik üniversitesi ❖ fen bilimleri enstitüsü

bursa teknik üniversitesi ❖ fen bilimleri enstitüsü

132
0
0
HAVUÇ CİPSİ ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sabri AKBALIK Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı MAYIS 2019 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HAVUÇ CİPSİ ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sabri AKBALIK Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı MAYIS 2019 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

87
0
0
bursa teknik üniversitesi ❖ fen bilimleri enstitüsü

bursa teknik üniversitesi ❖ fen bilimleri enstitüsü

90
0
0
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ÜRÜN TASARIMI İÇİN YENİ NESİL BÜTÜNLEŞİK TEKNİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ Betül Sultan YILDIZ Doktora Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin LEKESİZ 2016

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ÜRÜN TASARIMI İÇİN YENİ NESİL BÜTÜNLEŞİK TEKNİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ Betül Sultan YILDIZ Doktora Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin LEKESİZ 2016

100
0
0
Avrupa'nın enerji politikası ve Doğu Akdeniz stratejisi

Avrupa'nın enerji politikası ve Doğu Akdeniz stratejisi

181
0
0
Sürdürülebilirlik performansının çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçümü

Sürdürülebilirlik performansının çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçümü

118
0
0
uluslararası denizyolu taşımacılığı bağlamında liman etkinliği

uluslararası denizyolu taşımacılığı bağlamında liman etkinliği

237
0
0
alanya alaaddin keykubat üniversitesi

alanya alaaddin keykubat üniversitesi

95
0
0
20-21 Mayıs 2021 Akseki Tarih ve Kültür Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı

20-21 Mayıs 2021 Akseki Tarih ve Kültür Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı

188
0
0
Kız çocuklarında 12 haftalık temel cimnastik eğitiminin antropometrik özellikler ve biyomotor yetiler üzerine etkisi

Kız çocuklarında 12 haftalık temel cimnastik eğitiminin antropometrik özellikler ve biyomotor yetiler üzerine etkisi

73
0
0
Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları

Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları

23
0
0
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul ve iş yaşamına yönelik görüşleri

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul ve iş yaşamına yönelik görüşleri

27
0
0
Seben geleneksel konut mimarisi üzerine bazı gözlemler

Seben geleneksel konut mimarisi üzerine bazı gözlemler

26
0
0
Büyükşehir belediyelerinde stratejik planlama anlayışı çerçevesinde kurumsal kabiliyet ve kapasite

Büyükşehir belediyelerinde stratejik planlama anlayışı çerçevesinde kurumsal kabiliyet ve kapasite

24
0
0
Sosyal bilgiler dersindeki sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri

Sosyal bilgiler dersindeki sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri

22
0
0
Fen ders kitaplarında sunulan bilim insanlarının basmakalıp bilim insanı imajı açısından değerlendirilmesi

Fen ders kitaplarında sunulan bilim insanlarının basmakalıp bilim insanı imajı açısından değerlendirilmesi

22
0
0
Akademik Kitap Bölümü

Akademik Kitap Bölümü

30
0
0

9lib.net ile başla

Bize katılın